Ще създават център за подкрепа на деца с увреждания

Иван Атанасов
От Иван Атанасов юли 1, 2017 16:24

Ще създават център за  подкрепа на деца с увреждания

„Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства „Надежда“ – Харманли“, смята да изгради Общината. Това решение бе гласувано на последната сесия на на ОбС.
От ОбА са подготвили документи да кандидатстват с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма „Региони в растеж“.
В докладната, внесена от кмета Мария Киркова, е записано, че проектът е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ и актуализирания план за действие на изпълнението й.
В проекта е предвидено да бъде направен ремонт на бивша детска градина на ул. „Христо Смирненски“ (до ВиК) и използването на сградата за предоставяне на социалната услуга на целевата група.
В момента в града има една подобна институция – Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), където има настанени 13 деца, за които се грижат специалисти. Новата институция ще се яви в нейна помощ.

В четвъртък 29 юни, от 10.30 часа, в клуба на пенсионера в трети квартал бяха разяснени подробностите сред живущите в квартала.
В дискусията взеха участие ръководителите на Дирекция „Социално подпомагане“, Харманли, ЦНСТ и ЦОП, Харманли, Агенция „Закрила на детето“ и експерти от общинска администрация. Поканени бяха всички заинтересовани граждани за обсъждане на проекта, предложения и идеи.

В друга точка съветниците дадоха съгласие за продължаване срока на Договор за банков кредит от 20 0000 лева – овърдрафт с УниКредит Булбанк. Той се използва от „Центъра за работа с деца и младежи“ ЕООД. Местните парламентаристи отпуснаха на дружеството и безлихвен заем от 50 000 лева от бюджета на общината. Той ще се използва за изплащане на заплатите на персонала, който не ги е получавал от 4 месеца. С тези пари ще се погасят и данъчни и осигурителни плащания към НАП и към доставчици. Кредитът ще трябва да се върне до края на 2018 година.
На миналата сесия бе представен отчет за финансовото състояние на общинското дружество, от което стана ясно, че то е в изключително лошо финансово състояние. Съветниците назначиха нов управител, Ирена Дурева, която представи спасителна програма за неговото оздравяване.
ЦРДМ приготвя храна, която доставя на болницата и Дома за стари хора.
В село Изворово ще бъде възстановен православният храм „Св. Архангел Михаил“. За това е необходимо Общината да промени предназначението на терен от 500 кв. м. в центъра на селото архиерейският наместник Живко Петров е поискал това, а съветниците разрешиха. Тъй като договорът с Областна дирекция „Земеделие“ за ползване на безвъзмездно помещения, където е настанена общинската служба по земеделие, е изтекъл, той трябва да се поднови за още пет години. Това бе гласувано от местните парламентаристи.
В общината е постъпило искане за промяна на часовете на тръгване и броя на курсовете на автобусна линия Харманли с. Иваново – с. Лешниково – с. Смирненци – с. Върбово – с. Орешец. То е от фирма ТОРРЕ, която обслужва този маршрут. Искането им е мотивирано от промяна на пътникопотока.
Съветниците го одобриха.
Общинските съветници одобриха Запис на Заповед в полза на ДФ „Земеделие“, с която да се обезпечи авансово плащане от одобрения годишен бюджет на „МИГ – Харманли“. Сумата е 82 697 лева и трябваше да бъда изплатена от правителството в началото на година.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов юли 1, 2017 16:24
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама