Община Тополовград продала държавен имот

Иван Атанасов
От Иван Атанасов април 9, 2007 18:54

Община Тополовград продала държавен имот

Акценти

  • От община Тополовград два пъти са правили искане до Областна администрация-Хасково за отписване от актовите книги на държавната собственост на имотите

Свързани публикации

Община Тополовград е продала имот, който е държавна собственост. За сумата от 26 053 лева без ДДС теренът под недовършения хотел “Вишеград” е закупен от фирмата ,,Юнитрейд-Х“, представлявана от пълномощника си Людмил Петров. От там са поели и всички разходи по прехвърлянето на собствеността и по вписванията. Подписът под сключения контракт е на ВрИД кмет на община Тополовград Динка Костова, а зад това нейно действие стои решение на Общинския съвет.
В това няма нищо нередно, ако земята под него бе собственост на общината. Затова от Областна администрация са отказали да я деактуват в нейна полза.
Договорът, регистриран под № 22, е вписан от съдията по вписванията на 23.11.2007 година. От него става ясно, че един ден по-рано на основание чл. 35, ал. 2, ал. 3, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 37, ал.1, ал.2, ал.9 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ВрИД кмет на община Тополовград Динка Костова е подписала документ за покупко-продажба на недвижим имот, находящ се на пл. ,,Освобождение“ №3, съставляващ поземлен имот № 1166 от квартал № 63 по плана на Тополовград. Сумата, получена от общината за този имот, е 26 053 лева без ДДС. Тя е била преведена по банков път с платежно нареждане от 27.10.2006 г. в БАНКА ДСК – Тополовград. От общината е издадена и данъчна фактура с №3703/24.10.2006 г.
Обяснено е, че при съставянето на договора са представени няколко документа, удостоверяващи правото на собственост: договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя по НДИ от 16.02.1996 г., нотариален акт №40, том.І, д.№912/1998 г., решение №4 по т. 5 от Протокол №24/30.11.2005 г. на заседание на ОбС-Тополовград, две заповеди на ВрИД кмет на община Тополовград Д. Костова- №178/27.09.2006 г. и №211/17.11.2006 г., Акт за общинска собственост № 397/05.09.2006 г., скица на имота 689/17.11.06 г. – община Тополовград, дневно извлечение от банката и фактура. Представено е и Удостоверение за данъчна оценка на имота за 7 180 лв, оценка на експерт оценител и Удостоверение за актуалното състояние на купувача.

Малко история

От община Тополовград два пъти са правили искане до Областна администрация-Хасково за отписване от актовите книги на държавната собственост на имотите № 1166 и 1167 по действащия план на Тополовград, върху които е построен хотелски комплекс ,,Вишеград“. Решение за продажба на този имот е внесено още от времето, когато д-р Вълчева бе кмет.
От Хасково, за да направят това, са поискали необходимите документи, доказващи, че общината е собственик на имотите. С писмо № ДС-03-1909/15.03.2006 г. са посочили, че от община Тополовград трябва да представят отчуждителна преписка, с която тези имоти са отчуждени, за да се изгради хотелския комплекс. След това те щели да изпълнят тяхното желание. От тук обаче не са предоставили такава преписка. От това следва, че е нарушен чл. 109, ал. 2 от ППЗДС, който гласи: ,,към искането за отписване собственикът прилага писмени доказателства, удостоверяващи, че имотът е негова собстваност“.
Това явно не е било известно на общинските съветници, защото те на 30 ноември 2006 г. са гласували решение, с което предоставят за продажба този имот.
Въпреки отказите от Областна администрация са издали Акт за общинска собственост на неизвестно основание. Този документ е послужил при продажбата на имота.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов април 9, 2007 18:54
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама