Община Харманли има нов план за защита при бедствия

Иван Атанасов
От Иван Атанасов юли 18, 2008 08:41

Акценти

  • Вестник Харманлийски НОВИНИ, бр.29 (282) година VI, 18-24 юли 2008 г.

Свързани публикации

Във вторник сутринта на заседание на Общинския съвет за сигурност и управление при кризи е бил обсъден и приет новият план на община Харманли за защита при бедствия, съгласно новия закон, съобщиха от „Връзки с обществеността“ на общината. Кметът на Михаил Лисков е представил главните насоки в плана като анализ и прогнози за възникване на аварийни ситуации, мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от тях, мерки за защита на населението, средства и ресурси за ограничаване на щетите. Особено внимание в това отношение е било обърнато на координацията между отделните органи на властта и навременното уведомяване на населението при бедствия и аварии. Били са изяснени и функциите на градоначалника като главен организатор и координатор на действията в съответните критични ситуации.
Макар такъв план за пръв път да се изработва за мащабите на цялата страна, на заседанието на общинският съвет за сигурност е било изразено мнение, че той практически е изпитан условията на общината при пожарите м. г. Още едно предимство е, че единствено в България харманлийска община община разполага със специализирано звено в тази област – предприятието за превенция, благоустройство и строителство, върху което е акцентирал кметът Лисков.
На заседанието са присъствали представители на отделните ведомства, имащи сериозни ангажименти при бедствия – РСПБЗН, РПУ, МБАЛ, Спешна помощ, КЕЦ, „В и К“, Пътно поддържане, БТК, Общинска горска компания,
Държавно лесничейство, ОП ПБС и други.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов юли 18, 2008 08:41
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар