Няма кандидати за доставка на употребяван самосвал

Иван Атанасов
От Иван Атанасов февруари 4, 2020 09:08

Няма кандидати за доставка на употребяван самосвал

Акценти

  • Вестник „Сакарнюз“, #4/888, 31 януари – 6 февруари 2020 г.

Свързани публикации

От община Свиленград отмениха обществена поръчка за доставка на употребяван камион. Причината – не се явиха участници в нея.
Тя бе обявена в края на миналата година и бе за доставка чрез покупка на товарен автомобил, тип Самосвал /употребяван/ за нуждите на ОП „Благоустрояване и озеленяване“, Прогнозната стойност бе 18 300 лв. без ДДС,
На 22 януари 2020 година Възложителят прекрати процедурата, тъй като в законоустановения срок не е подадена нито една оферта за участие.

От болница чакат доставчик на газ

От “МБАЛ - Свиленград да обявили поръчка за „Периодични доставки на компресиран природен газ за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение-Свиленград“ ЕООД“
Прогнозно количество природен газ е 320 mVh, а прогнозната стойност, без да се включва ДДС: 31 750.4 лева.
На основание чл.65, ал.1 от ППЗОП във връзка с чл.79, ал.1,т.З от ЗОП, Възложителят няма да прилага чл.64, ал.2 и ал.З от ППЗОП(няма да изпраща и одобрява покана за участие), като договорът ще бъде сключен със „Свиленград-Газ“ АД, притежаващо изключителни права за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на Община Свиленград.

Община Минерални бани обяви поръчка

От община Минерални бани са обявили Публично състезание за „Рехабилитация и доизграждане на гравитачен водопровод от каптажи Сърница до ПС Сърница и до ПС Караманци“ на територията на Община Минерални бани“, I Етап.
В изпълнение на договора за строителство се предвижда изпълнителят да извърши актуализация на разработения ПБЗ, законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на строежа, своевременно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов февруари 4, 2020 09:08
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама