Напрежението срещу бежанците в Харманли се оказа изкуствено

Иван Атанасов
От Иван Атанасов януари 22, 2015 22:22

Напрежението срещу бежанците в Харманли се оказа изкуствено

Акценти

 • Кметът на Харманли сподели, че гражданите се притеснявали от безнаказаността на тези, които нарушавали правилата от страна на бежанците
 • Досега имало около 100 запитвания за връщане на бежанци в България от други страни

Свързани публикации

Кметът на Харманли Михаил Лисков, който днес преди обяд поиска да се измени Закона и бежанците и в Харманли те да не могат да се разхождат свободно из града, днес следобед промени позицията си. Това стана, след като той участва в среща в Културния център, на която бе главният секретар на Държавна агенция за бежанците (ДАБ) Златко Александров, директорът на ОД на МВР Хасково Ангел Цанков и областният управител Добри Беливанов. Последният поиска пълен анализ на дейността на охранителната фирма, работеща на територията на Регистрационно-приемателния център в Харманли и на всички дейности там. ОблА и ОД на МВР-Хасково подготвят мотивирано искане за възстановяване на жандармерийската част на територията на областта, като част от нейния състав ще оказва съдействие на органите на реда в Харманли.

По време на срещата кметът на Харманли сподели, че гражданите се притеснявали от безнаказаността на тези, които нарушавали правилата от страна на бежанците. Той прикани да се вземат мерки за засилената бежанска вълна, която се очаквала.

На срещата бяха изнесени факти и бяха обсъдени проблемите, свързани с присъствието на бежанци в града. Стана ясно, че за една година има 5 криминални случая, в които са участвали бежанци. Те са разкрити и се очаква извършителите  да бъдат изправени пред съда. 11 са посегателствата над бежанци. От полицията отчетоха, че има засилено полицейско присъствие в града.

Бяха поставени въпроси, свързани с интеграцията на тези, които искат да останат тук, но стана ясно, че това не е само работа на ДАБ.

Златко Александров отговори на д-р Чанкова, управител на местната болница, че ще бъде овъзмездена за това, че обслужват бежанците. Главният секретар увери, че работят с лидерите на различните етноси в лагерите и така предотвратяват създаването на много проблеми. Той каза, че досега имало около 100 запитвания за връщане на бежанци в България от други страни, но изрази съмнение, че и те ще бъдат върнати. България е транзитна точка за повече от 90% от бежанците.

Имаше предложения от граждани бежанците да не бъдат повече от 10% от населението на града. Стана ясно, че в лагера има правилник, който ги задължава да се прибират до 22,00 часа, и за неспазващите го има санкции, включително и напускане на лагера.

Гостът от София отговори на два от въпросите на Движение „ЗАЕДНО ЗА ХАРМАНЛИ“, представено от неговия зам.-председател Янко Янков. На близо 20-те въпроса, които са от граждани, съответно обобщени и изпратени на ДАБ преди време от новосформираната гражданска организация, ще има писмен подробен отговор до дни. Той ще бъде оповестен и по медиите.

Главният секретар предупреди Петя Георгиева, която през повечето време развиваше своята теза, че бежанците в Харманли са най-голямото зло на света: „Играете си с човешките настроения и разпалвате ксенофобски настроения, което не е в полза на останалите“, каза той. Господин Александров уточни, че се предвижда на общините, където има бежанци, да се отпускат повече средства за инфраструктура, за да не остават с впечатление гражданите, че държавата дава пари само да ги издържа.

Към 22 януари в Регистрационно-приемателния център в  Харманли има 1655 лица. От тях със статут са 482.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов януари 22, 2015 22:22
Напиши коментар

32 Коментара

 1. Красимир Костов февруари 1, 08:49

  Във връзка с проведената среща в Културния център относно проблеми с бежанците от Регистрационно-приемателния център в Харманли, искам да се обърна към КМЕТА със следното :
  Господин Кмете, функциите и правомощията на кмета като орган на изпълнителната власт могат да се очертаят в две направления:
  Първото включва неговите правомощия и отговорности относно изпълнението на решенията и изпълняване на наредбите, приети от общинския съвет / например: наредби за опазване на обществения ред/. Контролът по изпълнение на наредби за опазване на обществения ред е възложен на кмета и при тяхното нарушаване ,той е ОПРАВОМОЩЕН да действа за осъществяване на административно-наказателна отговорност,относно нарушителите.
  Към второто направление се отнасят функциите и правомощията на кмета, които са му възложени на специално основание със закон. Така осигуряването на обществения ред е изпълнително-разпоредителна дейност, при осъществяване на която кметът на специално основание действа като орган на държавната администрация – т.е осигуряването на обществения ред е проблематика както от компетентността на местното самоуправление/ кметът/, така и на централната държавна администрация.
  Извод: кметът като орган на власт, със силите и средствата , предоставени му от Закона е ОПРАВОМОЩЕН да въведе ред на територията, където той е избран.Трябва да се подчертае, че ПРАВОМОЩИЕТО НЕ Е САМО ПРАВО,ТО Е И ЗАДЪЛЖЕНИЕ да се действа по посочения от Закона начин, при възникване на законовите предпоставки.
  По сега действащото законодателство във връзка с осигуряване на обществения ред кметът има следните правомощия:

  а. Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА кметът на общината отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби.

  б. Съгласно Указа за борба с дребното хулиганство, изм. и доп. със Закона за изменение и допълнение на УБДХ, чл. 2, кметът съставя актове за констатирани прояви на дребно хулиганство.

  в. Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 8 ОТ ЗМСМА кметът на район или кметство осигурява спазването на обществения ред; има правомощия по членове 68, 70, 73, 74, 76, 78 и 80 от Закона за МВР на съответната територия до пристигане на полицейски органи, т.е. в качеството си на полицейски орган може да:
  – извършва проверки за установяване на самоличността;
  – задържа лица;
  – извършва личен обиск;
  – проверява личните вещи;
  – извършва проверки в помещения без съгласието на собственика или обитателя или в тяхно отсъствие;
  – използва физическа сила и помощни средства при изпълнение на служебните си функции, когато те не могат да се осъществят по друг начин;
  – използва оръжие като крайна мярка.
  ЗМСМА изрично и специално е натоварил кмета на общината да отговаря за спазване на обществения ред, като за осигуряването му го е ОПРАВОМОЩИЛ да издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби, както и лично / или чрез упълномощаване по определен ред на лица от общинската администрация / да предприема действия по опазване на обществения ред. НЕПРЕДПРИЕМАНЕТО НА ДЕЙСТВИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД Е ОТКАЗ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!!
  Господин Кмете,
  във връзка с изложеното, у мен възникват следните въпроси:
  1. Разпоредил ли е Кметът на Началника на РУП засилено полицейско присъствие в невралгични точки на града- по конкретно там,където има масово посещения от страна на кандидат-бежанците?
  2. Има ли съставени от Кмета / или овластени от него лица/ актове за установяване на нарушения на обществения ред от страна на бежанците? / и не само от тях!/
  3. Срещал ли се е Кметът с намиращите се в Бежанския център бежанци, с цел запознаване с Наредбата за опазване на обществения ред в Община Харманли? Провел ли е с тях разговори какви са очакванията на населението от Общината, относно поведението им извън територията на Бежанския център?
  Да, вярно е, че непознаването на закона не оправдава никого за нарушаването му, но добрия домакин винаги уведомява гостите си за порядките в своя дом.
  Господин Кмете, призовавам Ви най-напред да изпълните човешките си и служебни задължения и чак тогава да организирате публични срещи, които провоцират ксенофобски настроения в града и които не са нищо друго, освен PR акция за демонстрация на някаква активност и загриженост за населението . Направете всичко зависещо от Вас и Вашата администрация за недопускане на отрицателни прояви от страна на бежанците. / казва се „профилактична дейност”/. Изпълнете задълженията си по осъществяване на административно-наказателна и наказателна отговорност при констатирани нарушения на обществения ред.
  Наличието на Бежански център на територията на Община Харманли е вече факт. И от наличието му трябва Общината да извлича облаги за населението . Това не са само работни места, които впрочем с голям ентусиазъм реализирахте, но подобряване на инфраструктурата на града и облагородяване на района около самия бежански център- тротоарите от казармите до центъра / в окаяно състояние са!!!/; осветление на същите; облагородяване на междублоковите пространства в прилежащия квартал. Това може да стане със средства от Държавния бюджет.
  ЕТО ВИ ЕДИН ДОБЪР АРГУМЕНТ ДА ИСКАТЕ ПРИОРИТЕТНО САНИРАНЕ НА ПАНЕЛНИТЕ ЖИЛИЩА В РАЙОНА С ПЛАНИРАНИТЕ ЗА ТОВА СРЕДСТВА В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ!!! А ЗАЩО НЕ И НА ЦЯЛОСТНТА МУ ИНФРАСТРУКТУРА???
  Убеден съм, че ако на Вашето място бе Кметът на Свиленград, например, то той и костенурка би остригал, за да осигури държавни средства. На Вас са Ви дали угоена овца- издойте я и и съберете вълната!
  Да….иска се работа!!! Иска се инициатива! Стига плакане! Захванете се за работа, макар и в края на Вашето управление. А кой знае?- Може харманлийци да оценят усилията Ви и отново да Ви изберат? Без работа, обаче, и без смяна на приоритетите, а и на екипа- нещо съм песимист по въпроса……..

  Красимир Костов

  Отговори на този коментар
 2. Нина Костова януари 25, 08:18

  Макар и съкратеното видео се разбира че няма как този приемателен център да стане от затворен тип.Господин Александров даде да се разбере че е по добре да се интегрират тези хора,обаче как ще стане това и те имат ли желание за това не стана ясно поне за мен.Напълно съм за въпросите на д-р Чанкова и отеца ,и се надявам да бъдат взети под внимание и върху техните предложения да се помисли.Относно въпросите на г-жа Петя Георгиева мога да кажа че биха били по разбрани ако бяха по съкратени и ясни ,агресивното поведение и нападките както се вижда не бях толерирани от никой присъстващ.Когато човек крещи не е по убедителен!Относно г-н кмета мисля че реакцията му е напълно закъсняла !Предвид че можеше да подкрепи по ранните протести заедно със гражданите на град Харманли и тази среща дебат да се случи на по ранен етап.Относно доверието в МВР и регистрираните случай говорят сами за себе си .Мога единствено да ви кажа мили съграждани когато имате проблем го регистрирайте в МВР по този начин ще помогнете и на себе си и на съгражданите си.Колкото повече регистрирани случай има толкова повече внимание и мерки ще има от страна на полицията и държавата!

  Отговори на този коментар
 3. Иванова януари 24, 19:06

  Не съм била на тази среща ,ама ми разказаха подробно за нея. Досега се чудех ,ама сега разбрах защо тази Петя Георгиева е осъдена за домашно насилие

  Отговори на този коментар
  • Клуб по борба януари 24, 20:38

   Това истина ли е?!

   Отговори на този коментар
   • Иванова януари 25, 09:31

    Да истина е ,Някой беше изнесъл в интернет номерата на присъдите. И не е осъдена само за домашно насилие

    Отговори на този коментар
    • Нина Костова януари 25, 09:58

     Дали е осъдена или не ?Не мисля че си заслужава да се коментира!Сами виждате за какво поведение и възпитание говорим!Нека не преминаваме от една тема в друга :)а и няма смисъл да ядосвате г-жа Георгиева нищо смислено няма да излезе от това освен една пушилка от селски тип .

     Отговори на този коментар
     • Иванова януари 26, 09:24

      Права сте, Нина.Има обаче нещо много цинично в това да крещиш като тази петя срещу група хора,,от които казваш,че трябва да се пазим, защото щели да извършат престъпления. а в същото време ти самият да си осъждан няколко пъти.

 4. Димитрова януари 24, 10:16

  Искам да попитам господин журналиста няколко неща ,ама иска и да ми отговори -чувал ли е той , че журналистът трябва да е независим и безпристрастен? Другият ми въпрос, който е основен е, чел ли е Закона на Закрила и Бежанците / с измененията/ , Наказателния Кодекс, Конституцията на Република България , Дъблинската конвенция и Копенхагенското споразумение , всички доклади на ДАБ и свързани организации? Категорична съм , че хал хабер си няма за какво става въпрос. Журналистът преди да седне да пише, се запознава с материята, прави проучване. Другият въпрос ми е- гн Атанасов, запознат ли сте със практиките на ДАБ срещу тези, които надигат глас, гледали ли сте всички интервюта и чели ли сте всички материали , в които са участвали представители на ДАБ? Не мисля, господин Атанасов. Статията за мен е тенденциозна , и е написана от човек , който не познава законовата материя на проблема. За съжаление не е само той, както е видно от срещата в Харманли.

  Отговори на този коментар
 5. AZE януари 23, 20:04

  Krasimira i Krasimir Kostov vashite komentari sa nai stoinostni i napulno sum suglasen s vas !!!

  Отговори на този коментар
 6. Красимира януари 23, 19:02

  Да, всички тръпнем в очакване за видеото. Не може да се напада инициативна млада жена с клевети. Нека се публикува видеото, за да видим до колко чиста е съвестта на автора на статията. И не, тук не става въпрос за сеир, а за гражданска позиция, която много от гражданите ги е страх да изразят и подминават безразлично с подвити опашки..

  Отговори на този коментар
  • Видял на място януари 23, 20:51

   Красимира, това не е изразяване на гражданска позиция, което видяхме. Този търпелив се оказа от агенцията, но най-накрая щом й каза на Георгиева, че не уважава хората и поведението й вреди на хората – какво да си мислим? Как могат всички в залага да се изкажат коректно, а тази жена да вика като хамалин през цялото време, без да дори да е наясно с нещата, които говори? Видяхте ли, че дори не знае законите, които цитира, а пък те дори не са променяни от 3 години? Направи я за смях Александров. Ето затона трябва да се говорят само истини, евтината манипулация не води далече. Самите хора най-накрая й викаха да млъкне, щото не дава да й отговорят, прекъсва, иска само тя да говори, пардон, да крещи

   Отговори на този коментар
 7. Клуб по борба януари 23, 16:40

  Ви-де-о-то! Ви-де-о-то! Иване, не ни мъчи! Пусни това видео!

  Отговори на този коментар
 8. Майка януари 23, 13:08

  Липсата на сигурност и усещането за несигурност е факт в града!!! Свободата, която е дадена на бежанците и превръщането й в свободия от тяхна страна, също е факт! Така че, съм изумена от коментарите и публикацийте, които чета и начина, по който се комуникира. Жалко за Нас, като народ!

  Отговори на този коментар
 9. Кирил Георгиев януари 23, 11:21

  Хора, бях си в Харманли от 14.12 до 23.12 НИИКВО полицейско, камуу ли ЗАСИЛЕНО не видях. Тия хора пак ли ще ни правят на маймуни!

  Отговори на този коментар
 10. Красимир Костов януари 23, 09:45

  Кога лъже Лисков? Когато заедно с Минка и ДПС кадруваха в бежанския център и назначиха куп свои привърженици, или сега?Къде гледат назначените от тях хора, когато в бежанския център се нарушава вътрешния ред и бежанците са на улицата и след 22 часа?Или е по-важно „нашите хора“ да получават заплати за несвършена работа и да ни подкрепят?Защо всички „протести“ и „сигнали“ се организират и отправят, когато БСП и ДПС са извън властта?Някой помни ли ,че уличното осветление в Харманли беше изключвано „поради липса на пари“ точно когато трябваше да се провоцира „народно недоволство“ срещу тогавашното правителството , а след това изведнъж се намериха пари както за тока, така и за покупка на ненужни сгради?Много въпроси….Без отговор!Да!Важен е „келепира“и популизма!Важно е на всяка цена да се изпълняват партийни повели и да се хвърля прах в очите на хората, когато това е изгодно. А сега се „подкрепата“ на електората е особено важна- предстоят местни избори през тази година!Крайно време е, обаче, харманлийци да оценят безпринципната и безидейна политика на сегашното общинско управление., което води Харманли към нищото….

  Отговори на този коментар
 11. Нина Костова януари 23, 07:55

  Не присъствах на този така очакван от мен дебат по лични причини.Но много бих се радвала да видя цялото видео от вчерашния дебат.И тогава ще изкажа мнението си.

  Отговори на този коментар
 12. Нина януари 23, 07:51

  Не успях да присъствам на тази среща.Но много бих искала да видя цялото видео от протеклата среща и тогава ще изкажа своето мнение .

  Отговори на този коментар
 13. Петя Георгиева януари 22, 23:26

  Иване ,защо лъжеш,а? Защо не пуснеш цялото видео? Защо криеш всичко,което стана,защо не пуснеш изказването ми? И отговорите на институциите! Смятам тази статия да я изпратя на ДАБ,за да видим къде секретаря ме обвинява в ксенофобия,защото няма такова нещо,да видим кой ще те съди за клевета после! Ти си този,който им търси квартири из града и ги защитава! Нали си много честен,публикувай цялото видео,хайде да видим колко съвестен гражданин си!

  Отговори на този коментар
  • svilen януари 22, 23:46

   Добре че не са писали как Петя дебелата изпадна в истерия и всички и се смееха . чакам да го видя на видеото

   Отговори на този коментар
   • Петя Георгиева януари 23, 00:06

    И аз с нетърпение чакам видеото,особено как се смея на секретаря на ДАБ,особено и ръкоплясканията на залата и гръмкото ДА,за това да кажа всичко! Отдавна не се обиждам на дебела,особено от анонимни потребители,които нямат смелостта да се покажат! Виж това вече е смешно и то доста! Да нямаш елементарно достойнство за собствено мнение,криейки се под фалшив профил-ето това определено е смешно!

    Отговори на този коментар
   • Grajdanin януари 23, 01:55

    Бях в залата и да ви кажа лично за мен – такава злоба и агресия не се вижда често. Като скочи тая Петя, като облещи очи и взе да плюе всичко наред. Добре че гостите запазиха самообладание и не й се поддадоха на провокациите. Ръсеше неща, които после се опровергаха. Направо имах чувството че както по анимационните филмчета ще се пръсне от злоба

    Отговори на този коментар
  • Selqnche януари 23, 09:37

   Петя дебелата се е изложила здраво май, дайте да го видим тва цялото видео поне сеира да е пълен. И няма да се правиш всички разбрахме че си расист ксенофоб и най вече Боклук. Веднга започна да заплашва да съди , Смешна и жалака си …

   Отговори на този коментар
 14. zizu януари 22, 23:11

  И какъв е изводът накрая!? ВСИЧКИ ДА СИ ТРАЯТ ,ЗАЩОТО ДЪРЖАВАТА ЩЯЛА ДА ДАДЕ ПОВЕЧЕ ПАРИ. Само, че обикновения гражданин не го топли това, а май ще се възползват шепа хора от ситуацията.
  Когато преди време се заговори за създаването на Бежанския лагер и че в него ще има разкрити нови работни места, в хората се появи надежда за намаляване на безработицата. А то какво стана : “ Пременил се Илия – пак в тия!“ Половината общински чиновници и приближени до тях се наместиха на работа там.

  Отговори на този коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама