„Кехлибарен грозд“ събра за десети път пазители на фолклора

Иван Атанасов
От Иван Атанасов юли 4, 2019 07:30

„Кехлибарен грозд“ събра за  десети път пазители на фолклора

В юбилейното издание на „Кехлибарен грозд“ тази година се включиха близо 1 200 изпълнители от цялата страна.
В продължение на два дни, 22 и 23 юни, в центъра на село Лозен самодейци представиха песни, традиции и обичаи от района, от който бяха дошли.
Председател на журито на Националия фолклорен фестивал „Кехлибарен грозд“ бе доц. д-р Валентина Ганева-Райчева – фолклорист, представител на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към Българската академия на науките, Петър Георгиев – народен певец, и Йордан Терзиев – хореограф.

Блиц

Доц. д-р Валентина Ганева-Райчева: „Селата се изпразват, но ентусиазмът на хората не стихва”

Госпожо Райчева, какво е отличителното на десетото издание на фестивала?
Форумът има свои почитатели от Силистренско, Добричко, Бургаско, Варненско, Карловско и Софийско, които всяка година идват тук.
Какво прави впечатление като тенденция, която наблюдавам от няколко години.
Това е, че откак леко променихме статута на фестивала и насочихме вниманието на изпълнителите към местен фолклор, групите започват да се ориентират все повече към своите традиции. Това, което представиха, е свързано със съхраняването на местните традиции, местните фолклорни песни и обичаи.
Селата се изпразват, но ентусиазмът на хората не стихва и мен това ме радва.

Носителите на наградите

В категория „певчески групи“ – втора възрастова група, първа награда, златен медал и парична премия журито присъди на певческа група „Росна китка“ при НЧ „Просвета-1928″, село Белица.
Присъдени са 3 втори награди на:
– Женска фолклорна група за автентичен фолклор с ръководител Любка Стоянова при НЧ „Васил Левски – 1929″, село Сталево;
– Певческа група „Китка“ с ръководител Златка Иванова при пенсионерски клуб, село Браниполе;
– Певческа група „Незабравка“ с ръководител Еленка Демирева при НЧ „Наука – 1905″, село Шаново.
Трета награда спечелиха:
– Певческа група „Млади сърца“ с ръководител Латка Бончева при НЧ „Пробуда – 1925″, село Конуш;
– трио „Сребърка,“ село Сребърна;
– Група за автентичен фолклор „Тракийка“ при НЧ „Развитие – 1928″, село Сива река;
– Група за автентичен фолклор „Тракийка“ с ръководител Руси Стайков при НЧ „Христо Ботев -1928″, село Иваново;
– Певческа група с ръководител Радка Кръстева при НЧ „Искра – 2018″, село Изворово;
– Певческа група при НЧ „Пробуда – 2007″, село Тополяне;
– Певческа група „Тракийска китка“ при НЧ „Възраждане – 2014″, село Бузовград;
– Група за автентичен фолклор „Калинка Вълчева“ с ръководител Милен Митев при НЧ „Йордан Йовков – 1942″ село Кладенци;
– Женска певческа група с ръководител Красимир Киров при НЧ „Братолюбие – 1884″, Любимец;
– Певческа при НЧ „Пробуда-2007″, село Тополяне;
– Група за автентичен фолклор с ръководител Денка Маджарова при НЧ „Развитие – 1903″, село Славяново;
– Фолклорна група „Тракийска дъга“ при Тракийско дружество „Георги Сапунаров“ и НЧ „Тракия – 2008″;
– Фолклорна група с ръководител Вълка Димова при НЧ „Захарий Княжевски – 1931″, село Княжевско;
– Смесена фолклорна група „Здравец“ при НЧ „Искра – 2009″.
В категория „Пеени хора“ на първо място се класира певческа група за автентичен фолклор „Родолюбие“ при НЧ „Пробуда – 1930″, село Навъсен.
Втора награда е за Певческа група с ръководител Мария Димитрова, при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1912″, село Малко градище.
Третото отличие е за Женска певческа група при НЧ „Христо Ботев-1944″, село Каблешково.
Категория „Народни обичаи“
Първа награда спечели групата за народни обичаи при НЧ „Пробуда – 1908″, село Воден.

Втора награда е за Фолклорна певческа група от село Браница. Третото отличие е за Група за автентичен фолклор и народни обичаи при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1924″, село Елена.
Индивидуални изпълнения, солисти – I възрастова група:
Първа награда се присъжда на Александра Димитрова от Харманли, на Никол Узунова от Свиленград, с художествен ръководител Виолета Карапеева, на дуета Ива Гоговска и Дияна Танчева от София и на Мария Кънчева от село Бяло поле.
Втори награди получиха:
– Виктория Танева, Деница Найденова и дует Катерина Чавдарова и Петрина Петрова от Свиленград с художествен ръководител Виолета Карапеева;
– Кристияна Господинова, Виктория Господинова, Сезария Димитрова, Благовеста Генчева и Никол Димитрова от Харманли;
– Преслава Златева Димитрова от Варна;
– Борислав Борисов, Кристияна Андонова, Гергана Георгиева и Теодора Бояджиева от Харманли;
– Никол Иринеева Михалик и Дарина Христова от Нова Загора.
Третите награди са за Александра Атанасова, Ива Николова и Стелиана Минчева от Нова Загора.
Индивидуални изпълнители, солисти – II възрастова група:
Първа награда се присъжда на Рисана и Митко Кавръков от село Доситеево, на Трифон Георгиев Трендафилов от село Лозен, на Георги Куртев от село Доситеево, на Мариана Евтимова от Чепеларе и на Янка Недялкова от село Браница.
Втори награди получиха:
– Софка Роглекова от село Браниполе;
– дует „Яворова сълза“ от град Чирпан;
– Славка Лазарова от село Горски извор;
– Минка Димитрова от село Студена.
Трети награди взеха:
– Петър Ников Петров от село Кладенци;
– Димитър Матев от село Лозен;
– Георги Желев Михайлов от село Оряхово;
– Стоил Йорданов Никленов от село Орешец;
– Златка Русева Калнева от село Шаново;
– Емилия Жекова Стоянова от град Стара Загора.
Индивидуални изпълнения, инструменталисти – I възрастова група
Първа и втора награда не се присъждат. Трети получават Кристиян Узунов, Димитър Бечев и Генко Дойчинов, и тримата от Чепеларе.
При втора възрастова група първа награда се присъжда на Илия Учиков от Чепеларе.
Втора – на Юсеин Исмаил от Чирпан, на Димитър Атанасов от Княжево и на Ангел Николов от Чепеларе.
Трета награда не се присъжда.
В конкурса за най-красива народна носия журито присъди дипломи на:
– НЧ „Развитие-1903″ село Славяново;
– НЧ “Васил Левски-1900″, село Войнягово;
– Трио „Сребърка“, село Сребърна;
– НЧ „Родопска искра-1880″;
– НЧ „Йордан Йовков-1942″, село Кладенци;
– пенсионерски клуб „Пристанище Бургас“, Бургас;
– НЧ „Христо Ботев-1928″, село Иваново,
При обработен фолклор, танцови състави и клубове – I възрастова група:
Първа награда е за танцов състав „От извора“ с ръководител Мария Петрова при средно училище „Д-р Петър Берон“, Свиленград.
Втора – за Фолклорен клуб „Пъстра китка“ с ръководител Виолета Желева при Професионална гимназия по електротехника и текстил „Захари Стоянов“, Харманли.
Трета награда е за танцов състав „Сакарски пориви“ при НЧ „Христо Паскалев – 1930″, село Младиново.
Втора възрастова група:
Първа награда взе фолклорен ансамбъл „Войводинци“ с ръководител Илиана Божанова, при НЧ „Виделина-1928″, село Войводиново, Група за народни хора „Доброшин“ при НЧ „Пробуда-1926″, село Добрич.
Второто място е за Фолклорна танцова формация „Тракийци“ с ръководител Виолета Желева.
Трета награда получиха:
– Танцов клуб „Веселие“ с ръководител Живка Янакиева, при НЧ „Никола Вапцаров – 1961″, Маджарово.
– Танцов състав „Ивановци“ с ръководител Дорка Петкова при НЧ „Христо Ботев – 1928″, село Иваново.
Народни хорове и камерни състави:
Първа награда се присъжда на Фолклорна формация „Детелини“ с ръководител Стоянка Янкова и Иван Стойчев при НЧ „Дружба – 1870″, Харманли.
Втора е за Женска камерна фолклорна група с ръководител Димитрина Порязова при НЧ „Просвета – 1870″, Свиленград.
Трета награда спечели Певческа група „Иглика“ с ръководител Тодор Милев при НЧ 1961″, град Маджарово.
При народни оркестри първа награда не се присъжда.
Втора е за Народен оркестър „Балканско ехо“ с ръководител Иван Стойчев при НЧ „Дружба – 1870″, Харманли.
Специалната награда на председателя на организационния комитет на фестивала, златна статуетка и парична премия се присъжда на Общинска организация на инвалидите – Сливен.
Специални награди:
– на журито – за Тракийско дружество „Яни Попов“, град Ивайловград;
– на председателя на НЧ „Просвета – 1925″, село Лозен, отива при НЧ „Изгрев – 1928″, село Сладун;
– за цялостно представяне получава НЧ „Виделина – 1928″, село Войводиново;
– на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН за съхраняване и съживяване на наследени културни традиции се присъжда на НЧ „Светлина – 1927″, село Райкова могила;
– кметът на село Лозен награждава НЧ „Диньо Петров Сивков – 1870″, Нова Загора;
– кметът на община Любимец дава награда на НЧ „Родопска искра – 1880″, Чепеларе.
За най-емоционално представяне отличие получава пенсионерски клуб „Пристанище Бургас“.
Призът на фестивала и парична премия журито присъжда на НЧ „Васил Левски – 1900″, село Войнягово.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов юли 4, 2019 07:30
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама