„Кехлибарен грозд“ събра за десети път пазители на фолклора

Иван Атанасов
От Иван Атанасов юли 4, 2019 07:30

„Кехлибарен грозд“ събра за  десети път пазители на фолклора

В юбилейното издание на „Кехлибарен грозд“ тази година се включиха близо 1 200 изпълнители от цялата страна.
В продължение на два дни, 22 и 23 юни, в центъра на село Лозен самодейци представиха песни, традиции и обичаи от района, от който бяха дошли.
Председател на журито на Националия фолклорен фестивал „Кехлибарен грозд“ бе доц. д-р Валентина Ганева-Райчева – фолклорист, представител на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към Българската академия на науките, Петър Георгиев – народен певец, и Йордан Терзиев – хореограф.

Блиц

Доц. д-р Валентина Ганева-Райчева: „Селата се изпразват, но ентусиазмът на хората не стихва”

Госпожо Райчева, какво е отличителното на десетото издание на фестивала?
Форумът има свои почитатели от Силистренско, Добричко, Бургаско, Варненско, Карловско и Софийско, които всяка година идват тук.
Какво прави впечатление като тенденция, която наблюдавам от няколко години.
Това е, че откак леко променихме статута на фестивала и насочихме вниманието на изпълнителите към местен фолклор, групите започват да се ориентират все повече към своите традиции. Това, което представиха, е свързано със съхраняването на местните традиции, местните фолклорни песни и обичаи.
Селата се изпразват, но ентусиазмът на хората не стихва и мен това ме радва.

Носителите на наградите

В категория „певчески групи“ – втора възрастова група, първа награда, златен медал и парична премия журито присъди на певческа група „Росна китка“ при НЧ „Просвета-1928″, село Белица.
Присъдени са 3 втори награди на:
– Женска фолклорна група за автентичен фолклор с ръководител Любка Стоянова при НЧ „Васил Левски – 1929″, село Сталево;
– Певческа група „Китка“ с ръководител Златка Иванова при пенсионерски клуб, село Браниполе;
– Певческа група „Незабравка“ с ръководител Еленка Демирева при НЧ „Наука – 1905″, село Шаново.
Трета награда спечелиха:
– Певческа група „Млади сърца“ с ръководител Латка Бончева при НЧ „Пробуда – 1925″, село Конуш;
– трио „Сребърка,“ село Сребърна;
– Група за автентичен фолклор „Тракийка“ при НЧ „Развитие – 1928″, село Сива река;
– Група за автентичен фолклор „Тракийка“ с ръководител Руси Стайков при НЧ „Христо Ботев -1928″, село Иваново;
– Певческа група с ръководител Радка Кръстева при НЧ „Искра – 2018″, село Изворово;
– Певческа група при НЧ „Пробуда – 2007″, село Тополяне;
– Певческа група „Тракийска китка“ при НЧ „Възраждане – 2014″, село Бузовград;
– Група за автентичен фолклор „Калинка Вълчева“ с ръководител Милен Митев при НЧ „Йордан Йовков – 1942″ село Кладенци;
– Женска певческа група с ръководител Красимир Киров при НЧ „Братолюбие – 1884″, Любимец;
– Певческа при НЧ „Пробуда-2007″, село Тополяне;
– Група за автентичен фолклор с ръководител Денка Маджарова при НЧ „Развитие – 1903″, село Славяново;
– Фолклорна група „Тракийска дъга“ при Тракийско дружество „Георги Сапунаров“ и НЧ „Тракия – 2008″;
– Фолклорна група с ръководител Вълка Димова при НЧ „Захарий Княжевски – 1931″, село Княжевско;
– Смесена фолклорна група „Здравец“ при НЧ „Искра – 2009″.
В категория „Пеени хора“ на първо място се класира певческа група за автентичен фолклор „Родолюбие“ при НЧ „Пробуда – 1930″, село Навъсен.
Втора награда е за Певческа група с ръководител Мария Димитрова, при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1912″, село Малко градище.
Третото отличие е за Женска певческа група при НЧ „Христо Ботев-1944″, село Каблешково.
Категория „Народни обичаи“
Първа награда спечели групата за народни обичаи при НЧ „Пробуда – 1908″, село Воден.

Втора награда е за Фолклорна певческа група от село Браница. Третото отличие е за Група за автентичен фолклор и народни обичаи при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1924″, село Елена.
Индивидуални изпълнения, солисти – I възрастова група:
Първа награда се присъжда на Александра Димитрова от Харманли, на Никол Узунова от Свиленград, с художествен ръководител Виолета Карапеева, на дуета Ива Гоговска и Дияна Танчева от София и на Мария Кънчева от село Бяло поле.
Втори награди получиха:
– Виктория Танева, Деница Найденова и дует Катерина Чавдарова и Петрина Петрова от Свиленград с художествен ръководител Виолета Карапеева;
– Кристияна Господинова, Виктория Господинова, Сезария Димитрова, Благовеста Генчева и Никол Димитрова от Харманли;
– Преслава Златева Димитрова от Варна;
– Борислав Борисов, Кристияна Андонова, Гергана Георгиева и Теодора Бояджиева от Харманли;
– Никол Иринеева Михалик и Дарина Христова от Нова Загора.
Третите награди са за Александра Атанасова, Ива Николова и Стелиана Минчева от Нова Загора.
Индивидуални изпълнители, солисти – II възрастова група:
Първа награда се присъжда на Рисана и Митко Кавръков от село Доситеево, на Трифон Георгиев Трендафилов от село Лозен, на Георги Куртев от село Доситеево, на Мариана Евтимова от Чепеларе и на Янка Недялкова от село Браница.
Втори награди получиха:
– Софка Роглекова от село Браниполе;
– дует „Яворова сълза“ от град Чирпан;
– Славка Лазарова от село Горски извор;
– Минка Димитрова от село Студена.
Трети награди взеха:
– Петър Ников Петров от село Кладенци;
– Димитър Матев от село Лозен;
– Георги Желев Михайлов от село Оряхово;
– Стоил Йорданов Никленов от село Орешец;
– Златка Русева Калнева от село Шаново;
– Емилия Жекова Стоянова от град Стара Загора.
Индивидуални изпълнения, инструменталисти – I възрастова група
Първа и втора награда не се присъждат. Трети получават Кристиян Узунов, Димитър Бечев и Генко Дойчинов, и тримата от Чепеларе.
При втора възрастова група първа награда се присъжда на Илия Учиков от Чепеларе.
Втора – на Юсеин Исмаил от Чирпан, на Димитър Атанасов от Княжево и на Ангел Николов от Чепеларе.
Трета награда не се присъжда.
В конкурса за най-красива народна носия журито присъди дипломи на:
– НЧ „Развитие-1903″ село Славяново;
– НЧ “Васил Левски-1900″, село Войнягово;
– Трио „Сребърка“, село Сребърна;
– НЧ „Родопска искра-1880″;
– НЧ „Йордан Йовков-1942″, село Кладенци;
– пенсионерски клуб „Пристанище Бургас“, Бургас;
– НЧ „Христо Ботев-1928″, село Иваново,
При обработен фолклор, танцови състави и клубове – I възрастова група:
Първа награда е за танцов състав „От извора“ с ръководител Мария Петрова при средно училище „Д-р Петър Берон“, Свиленград.
Втора – за Фолклорен клуб „Пъстра китка“ с ръководител Виолета Желева при Професионална гимназия по електротехника и текстил „Захари Стоянов“, Харманли.
Трета награда е за танцов състав „Сакарски пориви“ при НЧ „Христо Паскалев – 1930″, село Младиново.
Втора възрастова група:
Първа награда взе фолклорен ансамбъл „Войводинци“ с ръководител Илиана Божанова, при НЧ „Виделина-1928″, село Войводиново, Група за народни хора „Доброшин“ при НЧ „Пробуда-1926″, село Добрич.
Второто място е за Фолклорна танцова формация „Тракийци“ с ръководител Виолета Желева.
Трета награда получиха:
– Танцов клуб „Веселие“ с ръководител Живка Янакиева, при НЧ „Никола Вапцаров – 1961″, Маджарово.
– Танцов състав „Ивановци“ с ръководител Дорка Петкова при НЧ „Христо Ботев – 1928″, село Иваново.
Народни хорове и камерни състави:
Първа награда се присъжда на Фолклорна формация „Детелини“ с ръководител Стоянка Янкова и Иван Стойчев при НЧ „Дружба – 1870″, Харманли.
Втора е за Женска камерна фолклорна група с ръководител Димитрина Порязова при НЧ „Просвета – 1870″, Свиленград.
Трета награда спечели Певческа група „Иглика“ с ръководител Тодор Милев при НЧ 1961″, град Маджарово.
При народни оркестри първа награда не се присъжда.
Втора е за Народен оркестър „Балканско ехо“ с ръководител Иван Стойчев при НЧ „Дружба – 1870″, Харманли.
Специалната награда на председателя на организационния комитет на фестивала, златна статуетка и парична премия се присъжда на Общинска организация на инвалидите – Сливен.
Специални награди:
– на журито – за Тракийско дружество „Яни Попов“, град Ивайловград;
– на председателя на НЧ „Просвета – 1925″, село Лозен, отива при НЧ „Изгрев – 1928″, село Сладун;
– за цялостно представяне получава НЧ „Виделина – 1928″, село Войводиново;
– на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН за съхраняване и съживяване на наследени културни традиции се присъжда на НЧ „Светлина – 1927″, село Райкова могила;
– кметът на село Лозен награждава НЧ „Диньо Петров Сивков – 1870″, Нова Загора;
– кметът на община Любимец дава награда на НЧ „Родопска искра – 1880″, Чепеларе.
За най-емоционално представяне отличие получава пенсионерски клуб „Пристанище Бургас“.
Призът на фестивала и парична премия журито присъжда на НЧ „Васил Левски – 1900″, село Войнягово.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов юли 4, 2019 07:30
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.