EК одобри мярка за 400 млн. евро за подпомагане на „Булгаргаз“ в контекста на войната на Русия срещу Украйна

Сакарнюз
От Сакарнюз октомври 10, 2023 18:55

EК одобри мярка за 400 млн. евро за подпомагане на „Булгаргаз“ в контекста на войната на Русия срещу Украйна

Акценти

  • Комисията установи, че българската мярка отговаря на условията, посочени във временната рамка при кризи.

Европейската комисия одобри мярка, отпусната от България, на стойност от около 400 милиона евро (800 милиона лева) в подкрепа на обществения доставчик на природен газ в България, „Булгаргаз“ ЕАД в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Схемата беше одобрена съгласно временната рамка за държавна помощ при кризи, приета от ЕК на 23 март 2022 г. и изменена на 20 юли 2022 г., въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в която се признава, че икономиката на ЕС изпитва сериозни затруднения. Тази временна рамка при кризи беше изменена отново на 28 октомври 2022 г. и заменена с временната рамка за държавна помощ при кризи и преход, приета от Комисията на 9 март 2023 г., в подкрепа на мерки в сектори, които са от ключово значение за ускоряване на екологичния преход и намаляване на зависимостта от горива.

Българската мярка

България уведоми ЕК съгласно временната рамка при кризи за мярка в размер на около 400 милиона евро (800 милиона лева) за подпомагане на „Булгаргаз“ ЕАД в контекста на войната на Русия срещу Украйна.

„Булгаргаз“ ЕАД е изключителен обществен доставчик на природен газ в България, непряко изцяло притежаван от българската държава. Поради спирането от страна на Русия на дългосрочния договор на „Булгаргаз“ ЕАД с ООО „Газпром експорт“, който покрива 90 % от количествата природен газ, доставян от „Булгаргаз“ ЕАД на клиенти, този бенефициер е изправен пред необичайни нужди от ликвидност, за да осигури доставките си на природен газ в контекста на покачването на цените на газа на европейските енергийни пазари.

Помощта по тази мярка е под формата на заем със субсидирани лихвени проценти, предоставен от българското министерство на енергетиката.

Комисията установи, че българската мярка отговаря на условията, посочени във временната рамка при кризи. По-специално субсидираният заем

i) е бил предоставен преди 31 декември 2022 г.;

ii) покрива спешни нужди от ликвидност за целите на оборотния капитал;

iii) е със срок 3 години;

и iv) е с лихвени проценти, които са съобразени с минималните равнища, определени във временната рамка при кризи.

Комисията стигна до заключението, че българската мярка е необходима, целесъобразна и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и с условията, посочени във временната рамка при кризи.

Въз основа на това Комисията одобри мярката за помощ съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

Източник: ЕК София

Сакарнюз
От Сакарнюз октомври 10, 2023 18:55
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама