Двама кандидати за председател на Районен съд – Харманли

Иван Атанасов
От Иван Атанасов юли 20, 2020 10:57

Двама кандидати за председател  на Районен съд – Харманли

Акценти

  • Регионален вестник, # 28/912 година XVII, 17 - 23 юли 2020 г. излиза всеки петък в общините: Харманли, Тополовград, Симеоновград, Любимец, Свиленград, Ивайловград, Маджарово

Свързани публикации

Минка Китова и Веселин Коларов са кандидати за поста председател на Районен съд – Харманли. Те са подали документи във ВСС, сред които са и концепциите им за управление на тази институция пред следващите пет години.
Минка Китова е настоящ председател на съда и мандатът ѝ изтече на 11 май.
През м. април Съдийската колегия я определи за изпълняващ функциите „административен ръководител“ от 12 май до встъпване в длъжност на новия председател.

В концепцията на госпожа Китова е записано,

че следва да се продължи и оптимизира доброто взаимодействие с останалите институции на съдебната власт, с правоохранителните органи, адвокатурата, местната власт, държавни органи, неправителствени организации, медии.
Още от концепцията: „Сътрудничеството помежду им следва да е под формата на своевременни срещи със съответните ръководители за разрешаване на конкретни проблеми, а така също и да се правят периодични общи работни срещи и семинари.
Осъществяват се работни срещи с представители на други органи на съдебна власт, на РУ – Харманли, представители на общински и държавни институции, на които да се поставят и разрешават общи проблеми.
Периодично с председателя на АК – Хасково да се провеждат срещи, на които се обсъждат проблеми, свързани с нормалните работни отношения между съда и адвокатурата – предоставянето на правна помощ, професионалната етика, които водят до взаимно улеснение в работата.
Нормалните взаимоотношения между отделните институции също допринасят за издигане на техния авторитет в обществото. Ползата за съда от такава съвместна работа е безспорна – прозрачност, отчетност и публичност, както и координиране усилията на различни специалисти по даден въпрос, възможност за обществен контрол, вкл. и при съмнение за корупционни практики.“

Веселин Коларов в момента е съдия в Районен съд –
Харманли.

В своята концепция е записал мерки, свързани с подобряване работата на тази институция. Една от стъпките е създаване на т. нар. „синя стая“ – специализирано помещение за изслушване на деца, което да позволява провеждането му от обучен специалист в щадяща атмосфера, в присъствието на всички предвидени участници за съответния етап на наказателното производство.
Според него значение за успешната работа на съда е създаването на благоприятна и спокойна среда, която винаги е критерий за успешна работа. Той смята, че възможността всеки един да изкаже мнението си по даден проблем и открито да се коментират допуснатите пропуски би довело до бързо намиране на правилните решения и ще минимизира възможността за повтарянето на пропуските от други.
Следва да се предприемат конкретни мерки, които да спомогнат за повишаване на общественото доверие в съда, което в момента не е никак положително, а е на критично ниско ниво.
На мнение е, че осъществяването на диалог между съда и гражданите е гаранция за общественото доверие и трябва да се продължи с организирането и провеждането на ден на отворени врати (това да не бъде единична проява, обявявана с нарочна заповед на Административния ръководител), да се дава възможност на граждани и организации да се запознават с ежедневната работа на съда.
В тази връзка би могло да се планира и образователна дейност с       подрастващите – изнасяне на лекции/уроци пред ученици.
Следва да се подобри и работата с медиите и при проявен интерес от тяхна страна, да бъде предоставяна информация в рамките, допустими от закона.
При тяхно желание, би могло веднъж месечно на представители на местните медии, да бъде предоставена информация.
Това се налага, тъй като избягването на общуването с медиите, води до превратно в повечето случаи, пресъздаване конкретната дейност на съда.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов юли 20, 2020 10:57
Напиши коментар

1 Коментар

  1. Джедайката юли 20, 20:13

    Успех и на двамата кандидати!Нека силата е с тях!

    Отговори на този коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама