Създават предприятие за озеленяване и чистота

Стоян Тонев
От Стоян Тонев февруари 7, 2024 17:52

Създават предприятие за озеленяване и чистота

Акценти

  • Вестник „Сакарнюз“, бр. 05/1077, година XXl, 02 - 08 февруари 2024 г.
  • Излиза всеки петък в общините: Харманли, Тополовград, Любимец, Маджарово, Симеоновград, Свиленград, Ивайловград, Минерални бани

Свързани публикации

В Тополовград създават общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота“ /ОП ОБЧ/. Това стана ясно на проведеното на 31 януари 2024 г. заседание на ОбС – Тополовград, на което съветниците разгледаха и приеха докладна записка от кмета на общината Божин Божинов. В нея освен мотивировката за създаването на му бяха предложени и изменения на Бюджет 2024 г. с оглед финансовото гарантиране на дейността му.
Ето и някои от съображенията относно необходимостта от създаването на такова предприятие:
„Общинското предприятие се създава за изпълнение на общински дейности, произтичащи от изпълнение на законови задължения на общината и в обществен интерес за задоволяване на различни потребности на населението. Целта е по този начин да се осигури постигане на по-добра оперативност, ефективност и икономичност на работата при управлението, като приоритет ще бъде и подобряване качеството на предоставяните услуги и осъществяваните дейности“.
За създаването на ОП ОБЧ и прилагането на Правилник за устройството и дейността му няма да са необходими повече от предвижданите годишно финансови средства.
Финансирането му ще е в размер на 700 000 лв.
Предметът на дейност ще бъде: поддържане на чистотата, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от нерегламентирани сметища на територията на община Тополовград, снегопочистване в границите на населените места и други комунални дейности, поддържане, ремонт, модернизация и реконструкция на общински сграден фонд, обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура -улици, съоръжения и мостове, водопроводи, канализационни, топлофикационни и други инсталации в сгради-общинска собственост; улично осветление и светофарни уредби, пътна маркировка, поддържане на знаковото стопанство; озеленяване и поддръжка на парковете и зелените площи, включително производство на декоративни храсти, дървета и цветя; извършване на строително- монтажни и ремонтни услуги, както и всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона.
Структура на ОП ОБЧ ще е от 41,5 бройки, включително директор.
ОП ОБЧ ще поеме частично дейността и функциите на отдел „Проекти, програми и устройство на територията“ и отдел „Общинска собственост и икономическо развитие“.
Така на ход е реализацията на перспективна идея и само от инициативността, предприемчивостта и усърдието на работещите в това ново предприятие зависи то да покаже добри резултати и да претърпи положително развитие.

Стоян Тонев
От Стоян Тонев февруари 7, 2024 17:52
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама