Съдът в Харманли продължава да бъде най-натовареният

Иван Атанасов
От Иван Атанасов март 18, 2024 10:08

Съдът в Харманли продължава да бъде най-натовареният

Акценти

  • Вестник „Сакарнюз“, бр. 11/1083, година XXl, 15- 21 март 2024 г.
  • Излиза всеки петък в общините: Харманли, Тополовград, Любимец, Маджарово, Симеоновград, Свиленград, Ивайловград, Минерални бани

Свързани публикации

Съдът в Харманли отново е най-натовареният за 2023 година сред районните съдилища извън областни центрове. Това става ясно от годишния доклад на Миглена Тянкова, административен ръководител и председател на Окръжен съд – Хасково на Съдебния окръг Хасково. С документа се потвърждава предпоследната по-добна констатация за работата на магистратите за първото полугодие на 2023 година.
В доклада е записано, че най-добрата мярка за обема правораздавателна работа е сравнението му с показателите за средна месечна натовареност на съдия на равните по степен съдилища. Необходимо е да се сравняват не само данните за натовареност по щат, а и тези за действителната натовареност, за да се получи вярна представа за реалното положение.
От таблицата за обема от работа за районните съдилища в страната извън областни центрове става ясно, че Районен съд – Харманли е пръв в областта по разглеждани дела. Тук по щат на един съдия на един месец се падат по 37.33 дела. Виж Таблица 1
Действителна натовареност обаче е друга, след като два от четирите щата на съда в Харманли са незаети. По този показател на един съдия за един месец се падат по 74.67 дела и тук тази институция е водеща. Най-малко е работата в Ивайловград, където на техен колега се падат 18.83 дела. Виж Таблица 2.
Има и трети показател, по който РС – Харманли отново е пръв. Това е действителната месечна натовареност, отчетена по показателите дела за разглеждане и тяхното финализиране. С нея се дава още по-ясна представа за реалната работа в съдилищата. Виж Таблица 3.
Най-много граждани обслужва Районен съд – Хасково. Той правораздава в общините Хасково (град Хасково и 36 села), Стамболово (26 села) и Минерални бани (12 села). Трите общини са с население 96 569 души. Има административен ръководител – председател, негов заместник и 9 съдии.
Районен съд – Димитровград обслужва общините Димитровград, Меричлери и 25 села (общо 44 649 души). Тук има 6 съдийски щата.
В Районен съд – Харманли се гледат дела на община Харманли и 24 села, Симеоновград и 8 села и Маджарово и 18 села, с население от 34 881 души. Съдът разполага с 4 магистратски щата: административен ръководител-председател и 3-ма съдии.
Районен съд – Свиленград е за град Свиленград и 23 села, Любимец и 9 села, общо 29 757 души. Разполага с 4 магистратски щата: административен ръководител-председател и 3-ма съдии.
Районен съд – Ивайловград обслужва града и общината, в която има 18 села, с население 5298 души. Разполага с един магистратски щат.

От доклада става ясно, че през 2023 година не са извършвани проверки на районните съдилища. Авторът, Миглена Тянкова, обяснява: „съображенията ми за това решение бяха кадровата необезпеченост на районните съдилища, изключително високата натовареност на част от тях, което неминуемо ще доведе до забавяне на администрирането и разглеждането на съдебните производства”.

Нейното заключение е: „Наясно сме както с проблемите, така и за причините за тях, поради което не считам, че не следва да се търсят слабости в работата на съдиите при положение, че натовареността им надхвърляше всякакви разумни граници и въпреки това не допуснаха фрапиращи забавяния в правораздавателния процес, с малки изключения, за които следва административните ръководители да предприемат необходимите мерки”.

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Иван Атанасов
От Иван Атанасов март 18, 2024 10:08
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама