Съветници отделиха 3 минути за чистотата на Харманли

Иван Атанасов
От Иван Атанасов април 19, 2023 12:27

Съветници отделиха 3 минути за чистотата на Харманли

Акценти

  • Регионален вестник „Сакарнюз“ 14 - 20 април 2023 г., брой 15/1039, година XX
  • Излиза всеки петък в общините: Харманли, Любимец, Тополовград, Симеоновград, Свиленград, Ивайловград, Маджарово, Минерални бани.

Точно три минути отделиха съветниците на ОбС – Харманли за разглеждане и гласуване на докладна, свързана с чистотата на общината. Никакво мнение не бе изразено от тях и приеха без забележки „Годишния отчет за изпълнението на програмата за управление на отпадъците на територията на Община Харманли“.
На чувствителната тема, която всеки ден се коментира от гражданите, не бе обърнато никакво внимание.
Какво приеха съветници без да са го чели.
Документът е от 7 страници, в който има малко факти, съдържа информация за разяснителни кампании и има общи пожелателни приказки.
Ето част от него:
„Ежегодно във всички детски градини, училища и клубове са проведени редица информационни кампании за разделното събиране на отпадъци от опаковки и др. Организират се посещения на деца, които се запознават с дейността на сепариращата инсталация за третиране на отпадъци.
За четвърта поредна година Община Харманли и Общинско дружество „Екоресурс Харманли“ ЕООД насърчиха разделното събиране на отпадъци сред деца, ученици и възрастни. Включилите се доброволци предадоха общо 2200 кг разделно събрани хартия и пластмаса и получиха награди – дръвче за засаждане, компост, блокче за рисуване, книжка, тетрадки, химикали и много други.
За пореден път капачките, събрани в металното сърце на Харманли, достигнаха до националната кампания „Капачки за бъдеще“ в град Хасково.
От 2015 г. на регионалното депо работи сепарираща инсталация за предварително третиране на постъпващите твърди битови отпадъци.
В община Харманли няма съдове за разделно, сметта се смесва, а след това се сепарира, затова в доклада е отбелязано, че „разделното събиране на опасните отпадъци от домакинствата се извършва в мобилни центрове за предаване на отпадъците.
Сред мерките е и поддържане на „горещ телефон“ по проблеми на ООС.
В отчета се обещава, че „за постигането на целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци в община Харманли ще се въведе разделно събиране на зелени отпадъци. С въвеждането на системи за разделно събиране на рециклируеми отпадъци и биоотпадъци ще отклонят значително количество от общия отпадъчен поток и ще се оптимизира системата за събиране на смесени битови отпадъци“.
Отбелязано е, че е реализиран е проект “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли“, който е на стойност 3 043 348. 50 лева.

За по-ефективен контрол за управлението на отпадъците на територията на община Харманли са назначени два броя екоинспектори, които контролират и извършват проверки на място и по документи, свързани с управление на отпадъците и опазването на околната среда. Те дават предписания, съставят актове за установяване на административни нарушения, извършват контрол по спазване на графика на сметосъбиране и извозване на отпадъците с цел да се осигури навременен и ефективен контрол върху нерегламентираното изхвърляне на отпадъците извън определените за целта места и налагането на санкции на нарушителите.

В Свиленград са няколко крачки напред в това отношение. Там вече въведоха система за интелигентно и претегляне и сметосъбиране отпадъците.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов април 19, 2023 12:27
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама