Стъпка по стъпка към успешно реализиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Сдружение “МИГ Харманли”

Иван Атанасов
От Иван Атанасов август 30, 2021 09:55

Стъпка по стъпка към успешно реализиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Сдружение “МИГ Харманли”

Миг Харманли
Миг Харманли

На 23.08.2021г., Изпълнителния директор на Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ – г-жа Диана Гочева и представляващия ЕТ „Натали – Наталия Пачеманова – Костадин Пачеманов“ – г-н Костадин Пачеманов, подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ.
Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на ЕТ „Натали – Наталия Пачеманова – Костадин Пачеманов“ с наименование: „Инвестиции, растеж и стабилност – новата визия за развитие на ЕТ „Натали“ по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Харманли“.
Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 100 991,64 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 75 743,73 лв.
Проектът предвижда закупуване на нови машини и оборудване за печат, закупуване на компютърна техника, цифров фотоапарат и аксесоари, изработка на уебсайт на рекламна агенция и електронен магазин и др. С реализация на проекта ще бъде разкрито едно ново работно място.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов август 30, 2021 09:55
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама