През 2023 г. „ДГС Маджарово“създава 250 декара нови гори

Иван Атанасов
От Иван Атанасов септември 4, 2023 03:47

През 2023 г. „ДГС Маджарово“създава 250 декара нови гори

Акценти

  • Вестник „Сакарнюз“, бр. 32/1056, година XX, 01 -07 септември 2023 г.
  • Излиза всеки петък в общините: Харманли, Тополовград, Любимец, Маджарово, Симеоновград, Свиленград, Ивайловград, Минерални бани

Свързани публикации

Близо 250 дка залесяване на горски култури ще извърши през 2023 г. ТП „ДГС Маджарово“. През пролетта бях засадени 80 дка дребноразмерни култури от цер по програма „Подобряване на природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемни услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“ по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.
През есента по горско стопански план предстои залесяване на още 100 дка едроразмерни култури от тополи и други 70 дка с цер.
За подпомагане възпроизводстовото на горите през пролетта са извършени 80 дка механизирана почвоподготовка, а през есента предстои това да стане на 220. Предвидено е и попълване на култури на площ от 357 дка и отглеждане на дребно и едроразмерни култури на 4072 дка.
ТП „ДГС Маджарово“ е планирало и ще извърши дейности, свързани с подпомагането на естественото възобновяване на площ от 12 801 дка, за да се постигне устойчиво стопанисване на горите.
Във връзка със защитата на горските територии от пожари и предвид местоположението на стопанството, което е с екстремално висок индекс за пожароопасност за цялата територия на област Хасково, ТП “ДГС Маджарово” е извършило направа и поддържане на 108 620 линейни метра минерализовани ивици, с цел превенция.

Проверки

Служители на Горското извършват периодични проверки по охраната на горите, по състоянието на сечищата, дисциплината на сечта и усвояването на добитата дървесина.
Досега са извършени 24 съвместни проверки по лова с представител на МВР, както и ежеседмични претърсвания от служителите на ТП “ДГС Маджарово” и ловните сдружения, във връзка с изпълнението на мерки за ограничаване и пре- дотвратяване на разпространението на болестта АЧС.
Като по-тежки обекти по опазването на горските територии – държавна собственост се очертават землището на Симеоновград и Харманли, по точно местностите Дефилето и Дядо Тодоровата чешма. Трудността по опазването се състои в това, че нарушителите, предимно от ромски произход, носят единични дърва и при появата на горския надзирател ги хвърлят и побягват към гората.
Повечето проверки в района на Харманли се извършват съвместно със служители на ОП “Горска Компания”.
Досега са съставени 34 акта за установяване на административни нарушения (АУАН), охраняващи държавните горските територии, като по Закона за лова и опазване на дивеча са 3 бр.
Задържани са 4 каруци, 2 коня, БМТ, 2 законни оръжия, други ловни уреди и боеприпаси – 7 бр.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов септември 4, 2023 03:47
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама