Опазването на горите и биоразнообразието в Сакар планина е общо дело на всички хора

Стоян Тонев
От Стоян Тонев юни 28, 2023 12:29

Опазването на горите и биоразнообразието в Сакар планина е общо дело на всички хора

Акценти

  • Регионален вестник „Сакарнюз“ 23 – 29 юни 2023 г., брой 24/1048, година XX
  • Излиза всеки петък в общините: Харманли, Любимец, Тополовград, Симеоновград, Свиленград, Ивайловград, Маджарово, Минерални бани.

Свързани публикации

Господин Лафчиев, Вие за втори път сте директор на ДЛС – Тополовград. Прави впечатление, че и през двата си периода на този пост успявате да се справяте с кризите за дървата за огрев за населението. Ето и сега, няма опашки, няма напрежение в града и селата навсякъде се виждат стоварени дърва пред домовете на хората и ежедневно продължават да се доставят. Как намерихте начин да организирате и направите това?
Благодарение на дългогодишната ми работа в ДЛС – Тополовград съм много добре запознат с ежегодния проблем по снабдяването на населението от общината с дърва за огрев. Затова още в началото на годината планирахме необходимите количества за сезон 2023/2024г. и проведохме процедури за добив на 17 000 пространствени кубика дърва за огрев за жителите на община Тополовград. Искам да обърна внимание на това, че през последните години на населението от общината са продавани по 14 – 15 хиляди пространствени кубика дърва за огрев, а предвидените за сезон 2023/2024 количества са с 20% повече от предходните години. Добиването на нужните количества започна още през първите месеци на 2023 г. с цел интензивно снабдяване на населението. До момента жителите на общината са закупили 10 000 пространствени кубика. Разполагаме на склад с 1600 кубика и продължаваме с добива на останалото количество дърва за огрев. С оглед на тези факти считам, че през тази година няма да има проблем със снабдяването на населението с дърва за огрев. Що се отнася до механизма и начина, по който работим, то той е следният:
За жителите от гр. Тополовград, получаваме списък от Общинска администрация и при наличие на количества за продажба се обаждаме по телефона на хората по реда на списъка, като ги уведомяваме, че могат да фактурират нужното им количество дърва и съответно да си ги получат. За жителите от останалите населени места на общината работим с кметовете и кметските наместници, като те представят списък и фактурират за жителите на съответното населено място дървесината за огрев. Организацията, която съвместно сме създали работи добре и резултатите от нея се виждат, както се казва с просто око. По моя прогноза до началото на месец септември трябва да приключим със снабдяването на населението по списъци и да пуснем свободна продажба на дърва за огрев.

Цените на дървесината за огрев не са малки за пространствен кубик. Такива ли остават и какво още трябва да знаят жителите на общината по цялата процедура по снабдяването с дърва?
За тази година определените цени са следните: на твърди дърва за огрев – 79,20 лв./пр.м3 с ДДС, а на дърва от акация – 66,00 лв./пр.м3 с ДДС. Разбирам че живеем в икономически трудно време, но бих искал да призова жителите на община Тополовград, които се отопляват в зимния сезон на твърдо гориво, да предвидят своевременно този разход и да се снабдят с нужните количества до края на месец септември, тъй като после започва дъждовен период. Дървата се добиват от централната част на Сакар планина и достъпът на тежкотоварните камиони, които извозват дървесината от сечищата се затруднява поради разкалването на горските пътища. Искам да завиша вниманието на всички, които купуват дървесина като им напомня, че при доставката на дървата задължително трябва да изискват от фирмата превозвач да им даде превозния билет и фактурата. На по-късен етап ще се извършват проверки и ако у някого бъде установена незаконна дървесина, на нарушителите ще се съставят актове, а глобите вече са драстично увеличени.

Освен дърводобива на дърва за огрев на населението в стопанството извършвате и други дейности. Там как стоят нещата, какви са проблемите и предприеманите мерки за решаването им. Как стои въпросът със залесяването и въобще с опазването и съхраняването на горите и биоразнообразието в тях в Сакар планина?
Да, прав сте. Снабдяването на населението с дърва за огрев е една част от многото разнородни дейности на ДЛС – Тополовград, основната от които е стопанисването на горите. В тази връзка искам да споделя, че с колегите лесовъди през последните месеци с тревога наблюдаваме състоянието на иглолистните гори в стопанството. Промените в климата, засушаването и резките температурни промени са фактори, които оказват неблагоприятно влияние върху и без това нетипичните за района борови гори. Засилва се съхненето на боровите култури и овладяването на този проблем стои пред нас и през настоящата година.
Единствената възможност да се повлияе на процеса е извеждането на санитарни сечи в иглолистните гори, с което ще се ограничи чисто физически разпространението на болестта. Широколистните видове са естественият биологичен вид за нашия регион и като такива те съответно са по устойчиви на климатичните промени и на влиянието на различни болести и патогени. Затова ние се стремим да създадем устойчиви насаждения от широколистни видове, с които да възобновим горите на Сакар планина. ТП „ДЛС – Тополовград“ участва в Оперативна програма “Околна среда“, по линия на която ще извършим почвоподготовка и залесяване на 55 дка широколистни дървесни видове; подпомагане на естественото възобновяване на 1000 дка широколистни насаждения и отглеждане на 248 дка култури.
Независимо от относително малката си площ ДЛС – Тополовград е сред най-богатите в страната по биоразнообразие благодарение на географското си разположение, релеф и климат. За опазването и стопанисването на тези природни богатства се грижат всички служители от стопанството, много доброволци, както и жители на общината, които осъзнават, че гората е не само ресурс, тя е здраве и дълголетие. В тази връзка искам да заявя, че ще бъде засилен контролът по опазване и охраната на дивеча от бракониери. Ще се увеличат проверките, за да намалеят незаконните прояви.
Започва пожароопасният сезон и ще използвам случая да призова гражданите за повече бдителност, защото почти всички горски пожари възникват в следствие на човешка небрежност. Нека с отговорното си поведение да опазим горите, живота и имуществото на хората. В стопанството са създадени дежурни екипи със специализиран автомобил, които своевременно ще реагират при сигнал за пожар. Бързата реакция в случая е много важна, за да се локализира и потуши пожарът преди неговото разрастване. Опазването на горите, на това природно богатство и биоразнообразието в тях в Сакар планина не е по силите само на работещите в ДЛС – Тополовград. То е общо дело на всички живеещи в общината и без тяхната помощ и съдействие няма как да стане.

Стоян Тонев
От Стоян Тонев юни 28, 2023 12:29
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама