Община Тополовград кани жителите на обсъждане

Стоян Тонев
От Стоян Тонев юни 11, 2024 07:54

Община Тополовград кани жителите на обсъждане

Акценти

  • Вестник „Сакарнюз“, бр. 22/1094, година XXl, 07 - 13 юни 2024 г.
  • Излиза всеки петък в общините: Харманли, Тополовград, Любимец, Маджарово, Симеоновград, Свиленград, Ивайловград, Минерални бани.

Свързани публикации

Публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Тополовград ще се проведе на 11.06.2024 г. /вторник/ от 15:30 часа в залата на Общинския съвет , която се намира на третия етаж в сградата на Общинска администрация – пл. „Освобождение“ №1.
Намерението за поемане на общински дългосрочен дълг е свързано с необходимостта от осигуряване на средства за финансирането на Проект „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград”, БФП №26/07/2/0/00102, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, като са изцяло реконструирани следните обекти:
– Общински път HKV 1193, Ш-761, Княжево – Устрем – Срем; Общински път HKV 2192, Ш-7602, Тополовград – Голям манастир – Доброселец;
– Общински път HKV 2200, Ш-559, Светлина – Тополовград/ – Каменна река-I-етап; Общински път HKV 3190, III-5505, Мъдрец – Орлов дол/ – Владимирово;
– Общински път HKV 3197, ІІ-76, Тополовград – Българска поляна/ – Сакарци;
– Общински път HKV 3198, III-559, Светлина – Тополовград- Устрем/ – Устремски манастир „Света Троица”.
Максималният размер на дългосрочния дълг, който Община Тополовград има намерение да поеме, е до 750 000 лева /седемстотин и петдесет хиляди лева/.
Дългосрочният общински дълг ще бъде погасяван от собствени бюджетни средства. Условия за погасяване:
Срок на погасяване до 60 /шестдесет / месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски –съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.
Начин на обезпечение на кредите –учредяване на залог върху съвкупността от настоящи и бъдещи парични вземания , представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Тополовград по чл. 45, ал. 1, т.1,букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл.52 ал.1 т.1 , буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите ,по която настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
Място и време за запознаване с документацията:
Община Тополовград, пл. „Освобождение“, № 1 – деловодство, от 9:00 часа до 17:00 часа. Материалите са публикувани на официалния сайт на Община Тополовград [email protected].
Ще се състави протокол от публичното обсъждане на проекта за поемане на общински дълг, който ще бъде приложен към докладна записка до Общински съвет – Тополовград.

Стоян Тонев
От Стоян Тонев юни 11, 2024 07:54
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама