Община Минерални бани ще търгува с въглеродни емисии

Иван Атанасов
От Иван Атанасов март 8, 2022 08:46

Община Минерални бани ще търгува с въглеродни емисии

Акценти

  • Регионален вестник „Сакарнюз“ 3 - 10 март 2022 г., брой 9/987 година
  • Излиза всеки петък в общините: Харманли, Любимец, Тополовград, Симеоновград, Свиленград, Ивайловград, Маджарово, Минерални бани.

Община Минерални бани създаде търговско дружество, които ще търгува с въглеродни емисии. Това решение взе ОбС на сесия на 26 февруари и то ще бъде с капитал 50 000 лв.
Следващата стъпка е да вземе облигационния заем от 10 млн. евро, като номинална стойност на една облигация €100. Матуритет (остатъчен срок до падежа) – до 15 години, лихвен процент – до 6% годишно и съгласно пазарните условия.
Като обезпечение за заема ще са паричните потоци на активите, както и бъдещите постъпления от търговията на CO2 емисии, възлизащи на 8,185 тона годишно и застраховка „Финансов риск“.
Инвестициите на търговското дружество ще бъдат в няколко насоки:
– във възобновяема енергия (включително производство, пренос, уреди и продукти) – 65%;
– в енергийна ефективност (в нови и реконструирани сгради, съхранение на енергия, централно отопление, интелигентни мрежи, уреди и продукти) – 10%;
– в предотвратяване и контрол на замърсяването (пречистване на отпадъчни води, намаляване на вредните емисии във въздуха, контрол на парниковите газове, възстановяване на почвата, предотвратяване на отпадъци, намаляване на отпадъците, рециклиране на отпадъци и енергийно ефективни / емисионни отпадъци, преработка на отпадъци към продукти с добавена стойност и мониторинг на околната среда) – 3%;
– в екологично устойчиво управление на живите природни ресурси и използване на земята (екологично устойчиво селско стопанство, интелигентни земеделски суровини, екологично устойчиво горско стопанство) – 10%;
– в опазване на сухоземното и водното биоразнообразие – 1%;
– в чист транспорт – 3%;
– в устойчиво управление на водите и отпадъчните води – 5%;
– адаптиране към изменението на климата (системи за наблюдение на климата и системи за ранно предупреждение) – 1.5%;
– Екологично ефективни продукти, производствени технологии и процеси – 1.5%;
Общинският съвет да възложи на кмета Мюмюн Искендер да сключи договор с „Грийн евайръмент“ ООД, Варна, за изготвяне на меморандум за издаването на емисията при условията на частно пласиране. Възнагражденията ще бъдат еднократно за пласиране на емисията 5.5% от стойността на набраните средства и годишно за управлението на емисията, 3% от отчетната стойност.

В „Грийн евайръмент“ ООД съдружници са: Александър Георгиев с размер на дяловото участие 30 лв., Ивайло Табаков – с 35 лв. и Хриситан Бобокова – с 35 лева.
Създадено е през октомври 2021 година.
В предмета на дейност е записано консултация, управление и придобиване на финансови вземания и дългови портфейли, факторинг, фючърси, управление на предприятия в ликвидация, финансов инженеринг, сделки по придобиване на предприятие и други подобни.

Иван Атанасов
От Иван Атанасов март 8, 2022 08:46
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама