Нови правила на ЕС за борба с изпирането на пари

Сакарнюз
От Сакарнюз април 27, 2024 20:24

Нови правила на ЕС за борба с изпирането на пари

Акценти

  • Държавни органи, журналисти, организации на гражданското общество, ще получат достъп до нови регистри, източници на информация
  • Ограничение на ЕС за големи плащания в брой в размер на 10 000 евро
  • Правила за дължима грижа ще бъдат приложими за футболни клубове и агенти от 2029 г.
  • Нова агенция на ЕС ще наблюдава пряко най-рисковите субекти.

Свързани публикации

Европейският парламент прие пакет от закони за укрепване на инструментариума на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Новите закони гарантират, че хората със законен интерес, включително журналисти, медийни специалисти, организации на гражданското общество, компетентни органи и надзорни органи, ще имат незабавен, нефилтриран, пряк и свободен достъп до информацията за действителните собственици, съхранявана в националните регистри и взаимосвързана на равнището на ЕС. В допълнение към настоящата информация регистрите ще включват и данни от най-малко пет години назад.

Законите също така предоставят на звената за финансово разузнаване (ЗФР) повече правомощия за анализиране и разкриване на случаи на изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и за спиране на съмнителни сделки.

Широкообхватна надлежна проверка

Новите закони включват мерки за разширена надлежна проверка и проверки на самоличността на клиентите, след което т.нар. задължени субекти (например банки, управители на активи и криптоактиви или агенти на недвижими и виртуални имоти) трябва да докладват подозрителни дейности на ЗФР и други компетентни органи. От 2029 г. професионалните футболни клубове от най-високо ниво, участващи във финансови сделки с висока стойност с инвеститори или спонсори, включително рекламодатели и прехвърлянето на играчи, също ще трябва да проверяват самоличността на своите клиенти, да следят транзакциите и да докладват за всяка подозрителна транзакция на ЗФР.

Законодателството също така съдържа разпоредби за по-голяма бдителност по отношение на свръхбогатите лица (общо богатство на стойност най-малко 50 000 000 EUR, с изключение на основното им жилище), общоевропейско ограничение от 10 000 EUR за плащания в брой, освен между частни лица в непрофесионален контекст, и мерки за гарантиране на спазването на целенасочени финансови санкции и избягване на заобикалянето на санкциите.

Централен орган за наблюдение

За да контролира новите правила за борба с изпирането на пари, във Франкфурт ще бъде създаден нов орган — Органът за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (ОБИП). На ОБИП ще бъде възложено да упражнява пряк надзор върху най-рисковите финансови субекти, като се намесва в случай на неизпълнение на надзорни функции, действа като централно звено за надзорни органи и посредничи при спорове между тях. ОБИП също така ще упражнява надзор върху прилагането на целенасочени финансови санкции.

Пакетът относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/БФТ) се състои от шестата директива относно борбата с изпирането на пари (БИП) (приета с xx гласа „за“, „против“ и „въздържал се“), Регламента на ЕС за „единна нормативна уредба (приет с xx гласа „за“, хх „против“ и „въздържал се„) и Органа за борба с изпирането на пари (ОБИП) (приети с xx гласа „за„,хх „против“ и хх „въздържал се“).

Следващи стъпки

Законите все още трябва да бъдат официално приети и от Съвета, преди да бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС.

С приемането на закона Парламентът отговаря на исканията на гражданите, изложени в заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа, по-специално предложение 16, параграфи 1 и 2 относно предотвратяването на отклонението от данъчно облагане и сътрудничеството в областта на корпоративното данъчно облагане.

Източник: ЕК

Сакарнюз
От Сакарнюз април 27, 2024 20:24
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама