Две обществени поръчки за сепарираща инсталация

Иван Атанасов
От Иван Атанасов април 7, 2011 07:43

Две обществени поръчки за сепарираща инсталация

Община Харманли е обявила обществена поръчка за „Проектиране и строителство на сепарираща инсталация за битови отпадъци на регионалното депо за твърди битови отпадъци – град Харманли”. Тя е на стойност 2 835 011.25 лева.

Поръчката се състои от следните обособени позиции:

  • Разработване на пълен идеен проект на инсталация за сепариране на твърди битови отпадъци (ТБО) на площадката на регионалното депо край Харманли и получаване на разрешение за строителство,
  • Разработване на детайлни работни чертежи и технически решения за изграждане на инсталацията за сепариране на ТБО на площадката на регионалното депо Харманли,
  • Изпълнение на стоително-монтажни работи по реализацията на инвестициония проект за изграждане на инсталация за сепариране на ТБО на площадката на регионалното депо Харманли,
  • Доставка и монтаж на оборудване за изграждане на инсталация за сепариране на ТБО на площадката на регионалното депо Харманли,
  • Провеждане на изпитания и въвеждане в експлоатация на на инсталация за сепариране на ТБО на площадката на регионалното депо Харманли, • Гаранционен период и отстраняване на дефекти
  • Приемане на обекта от Държавна приемателна комисия

Кандидатите трябва да внесат гаранцията за участие е в размер на 28 000 (двадесет и осем хиляди) лева, която е 3% от стойността на поръчката.

Документи за участие могат да се купят всеки работен ден в сградата на информационния център на Община Харманли .

Срокът за получаване на оферти е 16 май 2011

За контакти е даден телефон 0373 8 20 15, на който трябва да отговаря Боряна Банева

С другата поръчка ще се избира консултант за извършване на оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект: Проектиране и строителство на сепарираща инсталация за битови отпадъци на регионалното депо за твърди битови отпадъци – град Харманли. За това той ще получи  150 000 лева.

Изпълнителят на поръчката трябва да упражнява функциите на Консултант по смисъла на ЗУТ, като трябва да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и трябва да упражнява строителен надзор на предвидените строително-монтажни работи.при проектиране и строителство на обект сепарираща инсталация за битови отпадъци на регионалното депо за твърди битови отпадъци – град Харманли

Гаранцията за участие е в размер на 1500 (хиляди и петстотин) лeвa. Срокът за получаване на оферти е 16 май 2011

За контакти е даден телефон 0373 8 20 15, на който трябва да отговаря Боряна Банева

Иван Атанасов
От Иван Атанасов април 7, 2011 07:43
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама