ДАБ отговори на протестиращите срещу бежанците

Сакарнюз
От Сакарнюз ноември 20, 2023 14:13

ДАБ отговори на протестиращите срещу бежанците

Акценти

  • Вестник „Сакарнюз“, бр. 43/1067, година XX, 17 - 23 ноември 2023 г.
  • Излиза всеки петък в общините: Харманли, Тополовград, Любимец, Маджарово, Симеоновград, Свиленград, Ивайловград, Минерални бани

Отговорът на Мариана Тошева, председател на ДАБ при Минестерския съвет, на исканията на Гражданския комитет от Харманли:
Във връзка с желанието на хората от града за намаляване на капацитета на РПЦ – Харманли, ДАБ напомня за предприетите действия в средата на 2022 г., с които капацитетът на настанените чужди граждани в териториалното поделение е намален, тъй като част от сградите не отговарят на изискванията.
За да се пристъпи към трайно намаляване на съществуващия капацитет, следва да се открият нови Регистрационно-приемателни центрове на територията на страната с оглед на засиления миграционен поток от чужденци
В Закона за убежището и бежанците (ЗУБ) е разписано, че транзитните и регистрационно-приемателните центрове се откриват и закриват от Министерския съвет.
ДАБ изцяло подкрепя желанието на гражданите относно искане за осигуряване на филиал на жандармерията в гр. Харманли, който да разполага с 4 автомобила и пешеходни патрули.
Относно искането в РПЦ за въвеждане на вечерен час 17:00 часа лятно часово време и 16:00 часа зимно часово време е прието компромисно решение за въвеждане на следния режим за влизане и излизане от териториалното поделение: лятно часово време (01 април – 31 октомври) от 09.00 часа до 18:00 часа и зимно часово време (01 ноември – 31 март) от 09.00 часа до 17:00 часа.
Фирмата, която отговаря за охраната, е „Д.М. Секюрити груп“ ООД, която има Договор. В него са разписани задълженията ѝ, сред които е да гарантира, че служителите осъществяват физическа охрана, следят за спазването на установения от ДАБ при МС по договора пропусквателен режим при влизане и излизане от охранявания обект.
При нарушаване се съставя констативен протокол, въз основа на който се издава пре- дупредителен протокол, с който чужденецът се пре- дупреждава, че при следващо нарушение ще бъде настанен в Център от затворен тип.
Във връзка с искането за промяна на статута на РПЦ – Харманли от отворен в затворен тип, Ви информирам, че териториално поделение на ДАБ при МС, в което правото на свободно придвижване на настанените в него чужденци, търсещи международна закрила, е ограничено. Задържане е всяка мярка на изолиране на кандидат за международна закрила в определено място, където лицето е лишен от свободата си на придвижване.
Задържане може да се извършва само когато се окаже необходимо и въз основа на преценка на всеки случай поотделно, ако не могат да бъдат приложени ефективно по-леки принудителни алтернативни мерки. От това следва, че националните органи могат да задържат кандидат за международна закрила само след като са проверили във всеки отделен случай дали това задържане е пропорционално на следваните цели, като тази проверка изисква те да се уверят по-специално, че задържането се прилага само като крайна мярка.

Сакарнюз
От Сакарнюз ноември 20, 2023 14:13
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама