В Гълъбовско имат намерение да горят отпадъци

Иван Атанасов
От Иван Атанасов февруари 23, 2024 13:41

В Гълъбовско имат намерение да горят отпадъци

Акценти

  • Вестник „Сакарнюз“, бр. 7/1079, година XXl, 16 - 22 февруари 2024 г.

Свързани публикации

Общинският съвет на Гълъбово разреши на фирма на прави ТЕЦ за изгаряне на отпадъци. Това решение взеха спешно на извънредната сесия на 25 януари.
На нея по първа точка съветниците дадоха предварително съгласие за промяна на предназначението на земи „за нуждите на изграждане на технически инфраструктурен и енергиен обект от значение за социално-икономическото развитие на Община Гълъбово“.
Това ще се реализира от „Систек инвест” ООД, в което дружество Общината има миноритарен дял. За тази цел то трябва да купи няколко общински имота.
Единият е в местност Чифлика, Гълъбово, под номер 18280.60.794, с площ от 24 390 дка, пасище, 6-та категория.
Другият имот се води в землището на село Обручище под номер 53134.12.5 и с площ от 87 222 дка. Той също е пасище, 5-та категория.
Останалите три също са в това землище. Един от 102 777 дка, пасище, категория на земята – 5-та, под номер 53134.12.3, другият – 18 190 дка, ливада, категория на земята – 5-та , под кадастрален номер 53134.12.
Последният е дере, №53134.12.4, с площ от 22 596 дка, категория на земята – 0.
На тези имоти ще се изгради обект: „Топлоелектрическа централа /ТЕЦ/, ползваща сертифицирано гориво от твърди битови отпадъци /RDF/* за основно гориво, прилежащи индустриални производства, ползващи електрическа и топлинна енергия от нея, открити и закрити складови площи, както и на прилежащата техническа инфраструктура за присъединяване на ТЕЦ-а към преносната мрежа“.
ОбС предварително даде и съгласие за учредяване на срочно, възмездно право на строеж без търг или конкурс на „Систек енерджи“ ЕООД“ за изграждане на ТЕЦ-а. То да стане на пазарна цена.
Правото на строеж е за срок от 50 години. Срокът на изграждане и въвеждане в експлоатация на обекта е три години, считано от влизане в сила на разрешението за строеж.
Въпросните имоти, където е предвиден строежът, се намират северно от Гълъбово на половината път до съседното село Любеново.


Влиянието върху околната среда
Отделящата се пепел от изгарянето на RDF довежда до образуването на 4 до 6 пъти повече пепел в сравнение с изгарянето на въглища. [3] На теория RDF горивото от отпадъци трябва да е с високи концентрации на хартия и пластмаси, реално то може да съдържа и други материали с неясен произход. Те могат да влошат характеристиките на отпадъчните горивни газове – формирането на хлороводород, който да има корозивен ефект върху вътрешните повърхности на горелката и тръбните участъци на котела. [4] В RDF е възможно наличието на фини частици метал и стъкло. Отстраняването на тези частици е трудно, поради техните специфични физични и аеродинамични свойства. Дори при съдържание под 1%, върху топлопреносните повърхности на котела се образуват отлагания от силициев диоксид и метални оксиди. Това може да доведе до непланирано спиране на котела и необходимост от извършване на ремонтни дейности. [5]

Приложение и разпространение
Твърдото гориво от отпадъци се използват главно в промишлени и моно-базирани електроцентрали. RDF се използват главно в рамките на Европейския съюз в страни с висок стандарт на рециклиране на отпадъци, както в Австрия, Германия и Холандия. Отпадъците там се третират със строг контрол от инспекционните дружества.

През август 2023 г. Община Гълъбово стана съдружник в търговско дружество „Систек инвест” ООД, с размер на дяловото си участие 2000 лв. Партньорът й е „Систек енерджи“ ЕООД, чийто капитал е по-голям – 3000 лева.
Новото дружество е с адрес: Гълъбово, ул. „Република“, №48.
„Систек енедржи “ ЕООД е регистрирано в София, район „Триадица“, бул.„Витоша“ №66. Фирмата е основана на 10 април 2023 година. Едноличен собственик на капитала от 1000 лева е Ченк Каракая, Германия.
В предмета на дейност е записано „проектиране и изграждане на инсталации за производство на електрически ток и енергия, проектиране и производство на системи, изготвяне и производство на генератори на електроенергия”.

*RDF , Refuse Derived Fuel (нарича се още: solid recovered fuel, specified recovered fuel (SRF)) е гориво, произведено от различни видове отпадъци, като „твърди битови отпадъци“ (MSW), промишлени сухи отпадъци и отпадъци от различни търговски обекти). Представлява раздробената фракция на отпадъка. По състав RDF е смес от материали, отличаващи се с по-висока горимост (например хартия, пластмаса) в сравнение с компонентите в общия поток отпадъци. Терминът RDF не е законово дефиниран.

Уикипедия, свободната енциклопедия

Снимка: Гугъл

Иван Атанасов
От Иван Атанасов февруари 23, 2024 13:41
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама