“Бюро по труда” –  гр. Харманли разполага с финансови средства за сключване на договори и насърчителни мерки на заетостта

Сакарнюз
От Сакарнюз юни 22, 2024 08:22

“Бюро по труда” –  гр. Харманли разполага с финансови средства за сключване на договори и насърчителни мерки на заетостта

Акценти

  • За ползване на преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи.

Уведомява работодателите от общините: Харманли, Симеоновград и Тополовград, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на Програми и насърчителни Мерки (за заетост или за обучение и заетост) по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. юни 2024г., както следва:

Раздел I. Мерки за обучение и заетост (за Работодатели)
1. Мерки за насърчаване на Работодатели, които разкриват работни места: Финансови

Средства /в „лв.“/

– за стажуване на безработни лица – по придобита от тях в последните 24 мес. професионална квалификация (по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност) (чл. 46 от ЗНЗ) 6 116
– за работодатели – микропредприятия, – за първите 5 /пет/разкрити  работни места, на които наемат безработни лица, насочени от териториалните поделенията на Агенция по заетостта (чл.50 от ЗНЗ) 6 424
– за чиракуване на безработни лица (чл. 55г от ЗНЗ) 7 799
3. (чл.36 от ЗНЗ) Насърчаване на Работодатели, които разкриват работни места – за безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда:
3.1. Средства за субсидирана заетост (чл.36 ал.1 от ЗНЗ) :

(за отделните видове групи лица в неравностойно положение на пазара на труда)

  – на безработни младежи до 29-год. възраст 7 008
  – на  продължително безработни лица 7 008
  – на  безработни лица над 55-год.възраст 14  016
 –  на  безработни с основно или по-ниско образование 14 003
  – на  безработни лица без професионална квалификация 35 040
3.2. (чл.36 ал.2 от ЗНЗ) Средства за обучения на заети лица, за придобиване на Професионална квалификация или за придобиване на Ключови компетентности – за наетите по реда и условията на чл.36 ал.1 от ЗНЗ безработни лица (ОБЩО): 1 260
3.3. (чл.36 ал.3 от ЗНЗ) Средства за осигурено от работодателя отговорно лице (ментор) за наетите лица по чл.36 ал.1 (за период от 3 месеца) (ОБЩО): 8 250
Раздел III. Национална програма за обучение и заетост на продължително безработни лица Финансови

Средства /в „лв.“/

1. Компонент 1 – Частен сектор 30 255
2. Компонент 2 – Публичен сектор 74 193

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи към тях, както следва:

– за насърчителните мерки от Раздел I.т.1. и т.3. /по реда на чл.50 ал.3 от ППЗНЗ/

  • в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата

(в периода: от 17.06.2024г. вкл. – до 25.06.2024г. вкл.)

 по националната програма по Раздел III.

  • в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата

(в периода: от 17.06.2024г. вкл. – до 25.06.2024г. вкл.)

Одобряването на подадените заявки се извършва:

– за Раздел I. т.1. и т.3. и за Раздел III. – от Съвет за сътрудничество към ДБТ,

(по Методика за подбор и оценка на работодатели – утвърдена от министъра на труда и социалната политика)

   Допълнителна и конкретна информация може да се получи в:

  • Дирекция “Бюро по труда” – Харманли,

на адрес: гр. Харманли,

бул. “България” № 4, ет. 4 ст. 12 и ст.1,

както и на тел.: 0373/8-31-12 и 0373/8-27-65

   Информация може да се получи и във филиалите към дирекцията:

  • Филиал, гр. Симеоновград,

на адрес: гр.Симеоновград,

ул. “Янко Сакъзов № 24, 

както и на тел.: 03781/24-33

  • Филиал, гр. Тополовград,

на адрес: гр. Тополовград,

ул. “Иван Вазов” № 2, ст.1,

както и на тел.: 0470/5-23-81

 

 

Сакарнюз
От Сакарнюз юни 22, 2024 08:22
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама