„Брикел“ ЕАД продължава да замърсява и след плановия ремонт

Иван Атанасов
От Иван Атанасов юли 16, 2022 19:50

„Брикел“ ЕАД продължава да замърсява и след плановия ремонт

Акценти

  • При извършваните многократни проверки от РИОСВ — Стара Загора установяват нееднократни случаи на производствени аварии в инсталацията на ТЕЦ „Брикел“.
  • Много от тях водят до изпускания на непречистени емисии във въздуха на град Гълъбово, при което са били нарушавани изискванията за качество на атмосферния въздух.

Свързани публикации

„Брикел“ ЕАД продължава да работи отвъд експлоатационния си живот и превърнала в нарицателно за замърсяване на въздуха и околната среда. Това твърдят от „Грийнпийс“ – България в свой материал, изпратен до медиите.

В дружеството са Брикетна фабрика и топлоелектроцентрала. Тя трябваше да бъде изведена от експлоатация след 2011 г. Приватизацията ѝ обаче променя плановете – след присъединяването ѝ към Въглищната империя, свързвана с енергийния бизнесмен Христо Ковачки.

Повече от 10 години по-късно, замърсяването в Гълъбово от ТЕЦ „Брикел“ продължава дори с още по-голяма сила и то веднага след плановия ремонт на инсталацията през юни 2022 г.

Изпускането на непречистени газове и неорганизираните емисии от прах от цялата сграда не са извънредна ситуация, а норма за тази архаична и зле поддържана централа. На фона на случващото се в Гълъбово през последните седмици група депутати зададоха въпрос за състоянието на ТЕЦ „Брикел“ на министъра на околната среда и водите в оставка Борислав Сандов. В отговора си от 5 юли 2022 г. той посочва, че „Съгласно ежедневните справки, представяни в Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Стара Загора от ТЕЦ „Брикел“ ЕАД за натоварване на горивната инсталация, за периода от 14.06.2022г. до 04.07.2022г. непрекъснато се променят енергийните мощности на централата. Това е показателно за техническото състояние на енергийните котли, които дружеството експлоатира. Същите са морално остарели и амортизирани. Възникват чести аварии, често се налага погасяне/разпалване на енергийни котли (на мазут), което води до неорганизирано изпускане на емсиии на вредни вещества в атмосферния въздух“.

Освен това, от отговора на министъра става ясно, че централата не спазва условието от комплексното си разрешително от миналата година: „Всички емисии на вредни вещества от инсталацията да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства“. Това означава, че всички отпадни газове от работата на инсталацията трябва да се изпускат през комините ѝ: основно през по-ниския след улавяне на серния диоксид от сероочистваща инсталация, по-високият трябва да се използва единствено при разпалване и изключване на инсталацията. Облаците прах, които регулярно излизат от цялата сграда, са недопустими по закон.

Сандов допълва, че „Именно за нерегламентирано, неорганизирано изпускане на емисии от началото на 2021 г. до момента на дружеството са съставени и връчени четири акта за административно нарушение и са издадени четири наказателни постановления“. Към горните нарушения, министърът добавя още, че срещу централата е образувана процедура за налагане на санкция за превишение на средногодишната норма за допустими емисии по показател серен диоксид за периода от 17.08.2021 до 31.12.2021 г.

Тези констатации идват едва няколко месеца след решението на Европейския съд за замърсяването със серен диоксид, което потвърди, че хората не само в Гълъбово, а в целия югоизточен район на страната живеят в продължение на години в опасна за здравето им среда. Съдиите подчертават, че нормите за здраве трябва да се спазват без значение от източника на замърсяване. Проблемът трябва да се реши спешно – не само защото спасяването на старите централи на въглища се случва на опасно висока цена, а и защото България е в продължаващо нарушение и има опасност от санкции, които ще се плащат от българските граждани.

Жителите на Гълъбово и близкото село Обручище (общо над 8000 души), които са най-потърпевши от замърсяването, заслужават глътка чист въздух. През годините те непрекъснато се изправят пред невъзможния избор между прехрана и отопление или отстояване на правото на чист въздух и чиста околна среда.

ТЕЦ „Брикел“ предоставя централно топлоснабдяване както на частни, така и на публични сгради в Гълъбово. Тази зависимост е огромното предизвикателство, пред което никоя власт не посмя да се изправи в продължение на десетилетие. Услугата по топлоснабдяване на лични жилища не е перфектна: в Гълъбово е публична тайна, че сметките се манипулират, но това не притеснява никого. От друга страна, централата е един от големите работодатели в региона, макар местните да твърдят, че много малък брой от работниците в „Брикел“ живеят в Гълъбово или Обручище. Повече са се изнесли към по-далечни населени места именно заради замърсяването от лошо поддържаната инсталация.

Въпреки тази ситуация, местни хора проявяваха смелостта да извеждат наяве нарушенията и очевидното замърсяване от страна на централата. Дългогодишните нарушения са добре познати и на отговорните институции. Време е нарушителите да поемат отговорност.

Гълъбово е емблематичен пример за високата цена на дългогодишното бездействие на контролните институции и политическо малодушие в лицето на големи предизвикателства като енергийния преход. Сега местните заслужават подкрепа за решенията, които ще ги освободят от феодалната зависимост на един сериен замърсител.

Каква е хронологията на казуса през последните няколко години?

2018 – Начало на сагата с изгаряне на отпадъци

В началото на 2018 г. Върховният административен съд (ВАС) отказва на ТЕЦ „Брикел“ да увеличи мощностите си за производство на топлинна енергия с 340 мегавата. Мотивите са, че централата на въглища не спазва законовите изисквания за качеството на атмосферния въздух. Категоричното заключение на съда е, че „Брикел“ не гарантира експлоатация на инсталацията в съответствие със закона и има доказателства за системно неизпълнение на действащото екоразрешително.

По-късно през годината, с решение на РИОСВ – Стара Загора, ТЕЦ „Брикел“ получава разрешение да започне да изгаря отпадъци без анализ как това ще се отрази на хората и природата, въпреки обжалването от страна на „Грийнпийс“ – България и „За Земята“. Инвестиционното предложение на централата предвижда част от горивото на въглища да бъде заменено с биомаса, RDF и нефтошисти, макар да не е ясно какво е състоянието на инсталацията, в която съвместно ще се изгарят въглища и нефтошисти.

При извършваните многократни проверки от РИОСВ — Стара Загора установяват нееднократни случаи на производствени аварии в инсталацията на ТЕЦ „Брикел“. Много от тях водят до изпускания на непречистени емисии във въздуха на град Гълъбово, при което са били нарушавани изискванията за качество на атмосферния въздух. Въпреки собствените си констатации, контролният орган дава разрешението за горене на отпадъци в ТЕЦ „Брикел“ и с него се поставя началото на казуса с изгаряне на отпадъци в централата.

2019 – Съдът забранява на “ТЕЦ „Брикел“ да гори отпадъци, а България отива на съд за замърсяване на въздуха

Съдът в Стара Загора взема важното решение, че компетентният орган неправилно е разрешил на ТЕЦ „Брикел“ да не прави анализ как изгарянето на разнообразен коктейл от отпадъци ще се отрази върху здравето на хората и природата. Решението на Административния съд идва на фона на нарастващо обществено недоволство и притеснителни разкрития за все по-голям брой централи на въглища, които започват да въвеждат по-изгодното за тях гориво от биомаса, RDF и/или нефтошисти, без каквито и да е инвестиции в екологичност. Всъщност, за да изгарят отпадъци, централите дори получават пари и не плащат допълнителни разходи за въглеродни квоти, каквито се налагат за въглищата.

Това обаче не отразява здравната цена, която живеещите наблизо плащат. Решението на съда се случва на фона на редовни превишения на алармените прагове за серен диоксид в Гълъбово. В медиите е публикувано тайно споразумение между община Гълъбово и ТЕЦ „Брикел“, предвиждащо изгаряне на 500 000 тона отпадъци.

Именно заради честите превишения на нормите на серен диоксид (SO2), Европейската комисия започва поредна процедура срещу България в Европейския съд. Както е известно, основен източник на SO2 е горенето на въглища в топлоелектрически централи. Впоследствие през 2019 г. България е единствената държава в Европейския съюз, класирана в топ 20 на най-големите замърсители със серен диоксид в света, според проучване на „Грийнпийс“ – Индия. Като основни източници на серен диоксид в България са посочени централите: ТЕЦ „Брикел“ – една от най-старите, ТЕЦ „Марица изток 2“ – най-голямата и ТЕЦ „Бобов дол“.

2020 – Граждани спират поредното предложение на ТЕЦ „Брикел“ да гори отпадъци

Докато се чака финално решение на втората инстанция, ТЕЦ „Брикел“ се опитва да заобиколи всички процедури по ОВОС и директно да добави в разрешителното си за работа горенето на отпадъци. В момент, в който цялата страна се възмущава от вноса и изгарянето на отпадъци, централата цели с новото комплексно разрешително да замени част от въглищата с биомаса, горими неопасни отпадъци и нефтошисти, без да променя съществуващата горивна инсталация.

По време на публичната консултация местни жители от региона подават над 300 становища срещу това намерение на централата. Въпреки активната гражданска позиция, Върховният административен съд отменя решението на Старозагорския административен съд и дава възможност на ТЕЦ „Брикел“ да получи разрешително за изгаряне на отпадъци без Оценка на въздействието върху здравето и околната среда. В крайна сметка обаче засилената гражданската активност успява да накара ТЕЦ „Брикел“ официално да се откаже от горенето на отпадъци и дружеството оттегля намерението си. Въпреки това централата все още предвижда да замени част от въглищата с други горива – до 979 тона биомаса и до 490 тона нефтошисти на денонощие.

Искането на ново комплексно разрешително от централата, на фона на нейното окаяно състояние и честите обгазявания на Гълъбово и околността водят до две протестни акции. Първата е осъществена от местни активисти, които закачат послания за по-добро бъдеще на града и жителите му под общия надслов #ГълъбовоЗаслужава. Демонстрацията насочва вниманието към проблемите, свързани със замърсяването от ТЕЦ „Брикел“, и провокира местните хора да разберат, че основно от тях и техните действия зависят здравето и благополучието им.

Постоянно ръсещият се фин прах предизвиква „продължение“ на акцията на местните – активисти на „Грийнпийс“ – България поднасят коледен подарък на Министерството на енергетиката, оглавявано от Теменужка Петкова – елха, „украсена“ с въглищен прах от дворовете на хората в Гълъбово. Подаръкът напомня на отговорната институция как изглежда не само Коледа, но и ежедневието на хората в града – те често се оплакват, че буквално „вали“ пепел, която покрива всичко в дворовете им.

2021 -ТЕЦ „Брикел“ не спазва разрешителното си, но получава ново

Продължаващите с пълна сила обгазявания от ТЕЦ „Брикел“ в началото на 2021 г. са документирани от множество снимки, заедно с които е подаден подробен сигнал към РИОСВ – Стара Загора. В резултат на сигнала е получен отговор от инспекцията, че ТЕЦ „Брикел“ е изгорила близо 400 000 тона незаконно гориво — биомаса, в рамките на 2020 г. и е извършвала това нарушение регулярно. Освен това съоръженията на централата са „силно амортизирани“, честите аварии налагат разпалване с мазут всяка седмица, а самите котли имат пробиви, което е причина за изпускане на вредни вещества през покрива, прозорците, газоходите и други „отвори“. Тези фрапантни нарушения, които констатира РИОСВ – Стара Загора, само потвърждават за пореден път очевидните причини за честите обгазявания на град Гълъбово, за които местните жители непрекъснато сигнализират.

„В същото време, видно от начина на експлоатация, не се очертава тенденция дружеството да предприеме мерки и да извърши инвестиции за привеждането на инсталацията в съответствие и изпълнение на всички условия от Комплексното разрешително“, посочват още от инспекцията в писмо до „Грийнпийс“ – България и Екологично сдружение „За Земята“ в отговор на сигнал за продължаващите нарушения.

Контролните органи признават, че ТЕЦ „Брикел“ е в непрекъснато нарушение на правилата за опазване на околната среда, но санкциите, които са налагани на дружеството до момента, нямат ефекта да го накарат да спазва законодателството. Същевременно въглищната централа по всякакъв начин се опитва да продължава да работи, но не като търси начини да се модернизира, а като изгаря по-евтини за дружеството горива и после се опитва да узаконява тези действия.

Въпреки тези твърдения от страна на РИОСВ – Стара Загора и отрицателните становища на местни жители и екоорганизации, на ТЕЦ „Брикел“ през 2021 г.е издадено ново комплексно разрешително, с което се позволява изгарянето на нефтошисти и биомаса. Законодателството за контрол и превенция на промишленото замърсяване предполага постоянно подобряване на инсталациите, така че да са в крак със съвременното развитие на технологиите. При новото разрешително на ТЕЦ „Брикел“ се наблюдава обратното. Изграждането на втора сероочистваща система се отлага най-рано до 2025 г. Не се предвиждат други технически подобрения на екологичното представяне на инсталацията. Централата предвижда да замени част от въглищата с нефтошисти, чието пепелно съдържание е повече от два пъти по-високо – 70-78%, сравнено с 30-39% пепелност на въглищата. Това означава също, че ще се съхраняват много по-големи количества отпаден продукт в депото за отпадъци, което се намира в непосредствена близост до Гълъбово и околните села и нееднократно е било източник на значително замърсяване на въздуха заради лоша поддръжка и рекултивация.

2022 – Глътка въздух за Гълъбово и Обручище

След години на противопоставяне между граждани, институции и частните интереси на ТЕЦ „Брикел“, Гълъбово днес е нарицателно за прашния облак от политическо и институционално бездействие, на което гражданите сме заложници. След различните опити на дружеството през последните няколко години да увеличи печалбите си за сметка на здравето на хората, Гълъбово и близкото село Обручище имат нужда от глътка чист въздух.

Именно настоящият момент внася надежда за здрава и чиста околна среда и е добро начало за планиране на решения с участието на хората, защото именно те заслужават най-много адекватна алтернатива за отопление и работни места. В крайна сметка обаче ако за отоплението и работните места алтернативи има, то за здравето няма. А именно то следва да бъде на първо място. Ето защо местните заслужават поздравления за упоритите усилия до момента, като тяхното активно участие ще бъде още по-важно в намирането на устойчиво решение, което да е в интерес на хората и на околната среда.

Източник: Грийнпийс

Снимка: Архив Фейсбук

Иван Атанасов
От Иван Атанасов юли 16, 2022 19:50
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама