Гъба гигант намери природозащитникът Георги Димитров

Гъба гигант намери природозащитникът Георги Димитров 0

🕔09:31, 29.май 2022

Гъба гигант намери природозащитникът Георги Димитров

Прочети цялата статия
Г. Димитров – Ибрето: „Всеки трябва да прави това, което може най-добре и по този начин той ще даде на обществото“

Г. Димитров – Ибрето: „Всеки трябва да прави това, което може най-добре и по този начин той ще даде на обществото“ 0

🕔13:48, 14.юни 2004

Ге­ор­ги Ди­мит­ров (Ми­лор­да, Ибре­то) е ро­ден на 6 сеп­тем­ври 1942 го­ди­на в Хар­ман­ли. През це­лия си жи­вот се е за­ни­ма­вал с ме­ха­ни­ка. Той е нап­ра­вил пър­вия мо­то­рен ка­ик и мо­тор­но ко­ле­ло в Хар­ман­ли. Же­нен с 5 де­ца. Зо­дия “Де­ва”. Господин

Прочети цялата статия

Реклама