Фестивал „На хармана“

На 9 септември 2017 година в Харманли се проведе фестивалът „На хармана“