Празник на Любимец – 2014

По повод 45 години от обявяването на Любимец за град имаше една седмица тържества