Вестниците в Търново- Сеймен – Симеоновград

Сакар нюз
От Сакар нюз декември 21, 2017 07:46

Вестниците в Търново- Сеймен – Симеоновград

Симеоновград | Тодор Пиличев

Голяма е роля на периодичния печат, вестници и списания при проучването на родния край. Те дават възможност да се докоснем до най-важните въпроси, които са вълнували тогава нашите съграждани. Освен това, от тях се вижда какво е било цялостното му социално-икономическото му състояние, какво ги е вълнувало, към какви въпроси са насочвали своето внимание, какви са били изискванията им към градското държавно ръководства, какво е духовното извисяване на хората и особено на младото поколение, какви са били взаимоотношенията между гражданите и т.н.
В Търново-Сеймен от 1903 до 1933 г. са издавани 14 /четиринадесет/ вестника. Това е, бих казал, рядко явление за един малък град като нашия. Много малко градове в страната могат да се похвалят в това отношение. Това говори, че по това време духовността е била много голяма. Носители на нея са били интелигенцията в града, създадена когато градът е бил околийски център. Редно е днес да се отдава заслужена почит към тези наши съграждани, народни будители. По този въпрос е писал нашият съгражданин Кирил Динков от кв.”Злати дол”. През 1990 г. той издава книгата си „Периодичният печат в Търново-Сеймен от 1903 до 1933 г.“. Може да му благодарим за огромния труд, който е вложил за написването му, а името му да не потъва в забрава. Аз си направих труда да прегледам някои от излизащите вестници, благодарение на помощта на бившата директорка на библиотеката „Захари Княжевски“ в Стара Загора – Снежана Маринова. А ето и списъка на излизащите вестници през това време:
l. B-к „Устрем“ – 1903 г. Основната му задача е широко разпространение и демократициране на образованието и повдигане на политическото съзнание на сиромашките народни маси.
2. В-к „Нова Марица -1903-1904 г. Поставя си за задача „осветление на икономически въпроси“
3. В-к „Зов -1904 г. – третира болни за града въпроси.
4. B-к „Реклама“ – 1906 г. – „вестник за реклама и обяви в Търново-Сеймен“
5. В-к „Отзвук” – 1906-1907 г. Пише предимно по въпроси за съдебните органи в града.
6. В-к „Развитие“ – 1911 г. – пише за проблемите в града и ,преди всичко за развитието на търговията в града.
7. В-к „Труд“ – 1919 год.-акцентира върху правата на селяните, работниците и развиващите се занаяти в града.
8. В-к „Трудов съюз -1921-1922 г. Целта му е да освободи селяните, работниците и занаятчиите от експлоатацията на капиталистите чрез основаване на съюзи /каси и кооперации/ в града и селата.
9. В-к „Кубанец-Алексеевец -1924-1925 г. – дава информация за бившите възпитаници на Кубаенското училище в Русия, живеещи в момента в Търново-Сеймен.
10. В-к „Подем“ – 1925-1928 г. Отбелязва културното и икономическо развитие на Търново-Сеимен и района му. Проповядва социалистически идеи. Издава се и печата от собственика от Търново-Сеймен Йосиф Колев. Изцяло е културо-просветен и стопански вестник.
11. В-к „Известия на Търново-Сейменската популярна банка“ – 1927-1929 г. Пише предимно за кооперативни въпроси и банкови известия.
12. В-к „Напред – 1927-1928 год. – помества статии на кооперативна тематика, вести и обяви.
13. В-к „Бояджия – 1930 год. Разглежда въпроси на практическото боядисване – редактор Тончо Леков, печата се в печатницата на Йосиф Колев.
14. В-к „Развитие“ – 1927-1931 г. „Разглежда въпроси от културно, стопанската и просветната дейност, имаща значение за развитието на Търново-Сеймен. В него се печата и статии за историята на селището.
Един бегъл преглед на вестниците дава много данни и предизвиква много размисли за живота в Търново-Сеймен /Симеоновград/ след 1900 година. Излизащите вестници имат своето място в историята на града, а играят и своята роля за неговото развитие след освобождението на България от турско робство. От вестниците, а и други източници, се докосваме обществено-политическата изява на населението му т.е виждаме отношението му към всичко онова, което става в града,държавата и чужбина.
Възмутени от закриването на околията, когато виждат, че градът се развива във всяко едно отношение и с право изразяват своя протест от тази несправедливост. Под лозунга „Да си върнем околията“, те през целия този период се борят за осъществяване на това законно искане. С чувство на радост посрещат установяването на 30 Шейновски полк в града.
При обявяването на независимостта на България през 1908 година патриотичното чувство няма предел, защото това събитие е от общо национално значение. Те подкрепят настаняването на войската в казармите и изразяват готовност за действия при евентуално нападение от страна на Турция.

С болка изразяват отношението си към съдбата на братята от Македония и Тракийците от Македонска Тракия, останали под турско робство и гръцко владичество.
Те с готовност приемат бежанците от там и разбират, че по-нататъшната им съдба зависи лично от тях. Радват се на културните изяви на читалище „Развитие“ и затова с готовност даряват средства за изграждането на културния дом като даряват 43 хил. лева за построяването му.
Приветстват строителната дейност на общината по отношение на крещящата нужда от водоснабдяването на града.

С чувства на отговорност се отнасят към благоустройствените мероприятия

в града и общината. Особено големи усилия проявяват към учебното дело – построяване на учебни сгради, привличане на редовни учители и грижи за тях и учениците.
Удовлетворени са от излизащите материали за историческото минало на града, защото добре разбират, че с неговото запознаване се дава импулс за настоящото и бъдещото му развитие.
Те приветстват приетите реформи от земеделското правителство на Ал. Стамболийски, защото виждат, че са от полза не само за селяните, а за всички граждани.

С възторг посрещат тържествата по случай обявяването на селището за град

през 1929 година и даване името му на великия български цар Симеон. „Във вестниците не отминават да се радват и на много тържествени моменти от своя живот. Те показват, че обичта към родния край е безкрайна.
Едновременно с това, с проявена гражданска съвест не приемат бездействието на общинските съветници към някои криминални прояви в общината – кражби, побоища, убийства и други. Най-голямо е възмущението им от безогледната, характерна за капитализма експлоатация на народа от властимащите.
С гняв се отнасят към преврата на 9 юни 1923 година и към безогледното избиване на въстаниците по време на Семтемврийското възстание през 1923 година.
Когато „клаха народа, както турчин не го е клал“ както пише Антон Страшимиров. Възмущават се от преврата през 1295 година, осъждат избиването на видни интелектуалци – Гео Милев, Сергей Румянцев, Йосиф Хербс и други. Независимо от терора и преследванията, БРСДП води борба по време на провежданите избори.

Борбата се увенчава с успех през 1932 г., когато спечелва изборите

и образува Т. Симеоновградската комуна с кмет Делчо Бойчев, а след неговото арестуване Динчо Фералиев. След 1900, както е известно, Търново-Сеймен става община към Харманлийска околия. Това става причина борбата за запазване на придобивките да е двойно по-голяма.
Тя е успешна, защото в селището се запазват полиция, установява се в 1904 г. и 30 Шейновски полк, остава съдът, популярна банка, прогимназия, даже и гимназия, става важен жп и шосеен възел, започва да издава 14 вестника, които отра-зяват цялостния му живот, запазват се провеждането на различни културни мероприятия и др.
Това показва, че се вършат много мероприятия, които спомагат за развитието му. Построяват се културен дом, който и днес се използва за провеждане на културни мероприятия в града, пътища, ловджийски дом, развива се търговската мрежа, изграждат кооперации, развива се земеделското производство и други.
Всичко то ни задължава нас, днешното поколение, да се запознаваме с цялостното развитие на родния град, което ще бъде една гаранция за развитието на неговото бъдеще.

Сакар нюз
От Сакар нюз декември 21, 2017 07:46
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама

Посещения

  • 9 471 237 преглеждания