Вестниците в Търново- Сеймен – Симеоновград

Сакар нюз
От Сакар нюз декември 21, 2017 07:46

Вестниците в Търново- Сеймен – Симеоновград

Симеоновград | Тодор Пиличев

Голяма е роля на периодичния печат, вестници и списания при проучването на родния край. Те дават възможност да се докоснем до най-важните въпроси, които са вълнували тогава нашите съграждани. Освен това, от тях се вижда какво е било цялостното му социално-икономическото му състояние, какво ги е вълнувало, към какви въпроси са насочвали своето внимание, какви са били изискванията им към градското държавно ръководства, какво е духовното извисяване на хората и особено на младото поколение, какви са били взаимоотношенията между гражданите и т.н.
В Търново-Сеймен от 1903 до 1933 г. са издавани 14 /четиринадесет/ вестника. Това е, бих казал, рядко явление за един малък град като нашия. Много малко градове в страната могат да се похвалят в това отношение. Това говори, че по това време духовността е била много голяма. Носители на нея са били интелигенцията в града, създадена когато градът е бил околийски център. Редно е днес да се отдава заслужена почит към тези наши съграждани, народни будители. По този въпрос е писал нашият съгражданин Кирил Динков от кв.”Злати дол”. През 1990 г. той издава книгата си „Периодичният печат в Търново-Сеймен от 1903 до 1933 г.“. Може да му благодарим за огромния труд, който е вложил за написването му, а името му да не потъва в забрава. Аз си направих труда да прегледам някои от излизащите вестници, благодарение на помощта на бившата директорка на библиотеката „Захари Княжевски“ в Стара Загора – Снежана Маринова. А ето и списъка на излизащите вестници през това време:
l. B-к „Устрем“ – 1903 г. Основната му задача е широко разпространение и демократициране на образованието и повдигане на политическото съзнание на сиромашките народни маси.
2. В-к „Нова Марица -1903-1904 г. Поставя си за задача „осветление на икономически въпроси“
3. В-к „Зов -1904 г. – третира болни за града въпроси.
4. B-к „Реклама“ – 1906 г. – „вестник за реклама и обяви в Търново-Сеймен“
5. В-к „Отзвук” – 1906-1907 г. Пише предимно по въпроси за съдебните органи в града.
6. В-к „Развитие“ – 1911 г. – пише за проблемите в града и ,преди всичко за развитието на търговията в града.
7. В-к „Труд“ – 1919 год.-акцентира върху правата на селяните, работниците и развиващите се занаяти в града.
8. В-к „Трудов съюз -1921-1922 г. Целта му е да освободи селяните, работниците и занаятчиите от експлоатацията на капиталистите чрез основаване на съюзи /каси и кооперации/ в града и селата.
9. В-к „Кубанец-Алексеевец -1924-1925 г. – дава информация за бившите възпитаници на Кубаенското училище в Русия, живеещи в момента в Търново-Сеймен.
10. В-к „Подем“ – 1925-1928 г. Отбелязва културното и икономическо развитие на Търново-Сеимен и района му. Проповядва социалистически идеи. Издава се и печата от собственика от Търново-Сеймен Йосиф Колев. Изцяло е културо-просветен и стопански вестник.
11. В-к „Известия на Търново-Сейменската популярна банка“ – 1927-1929 г. Пише предимно за кооперативни въпроси и банкови известия.
12. В-к „Напред – 1927-1928 год. – помества статии на кооперативна тематика, вести и обяви.
13. В-к „Бояджия – 1930 год. Разглежда въпроси на практическото боядисване – редактор Тончо Леков, печата се в печатницата на Йосиф Колев.
14. В-к „Развитие“ – 1927-1931 г. „Разглежда въпроси от културно, стопанската и просветната дейност, имаща значение за развитието на Търново-Сеймен. В него се печата и статии за историята на селището.
Един бегъл преглед на вестниците дава много данни и предизвиква много размисли за живота в Търново-Сеймен /Симеоновград/ след 1900 година. Излизащите вестници имат своето място в историята на града, а играят и своята роля за неговото развитие след освобождението на България от турско робство. От вестниците, а и други източници, се докосваме обществено-политическата изява на населението му т.е виждаме отношението му към всичко онова, което става в града,държавата и чужбина.
Възмутени от закриването на околията, когато виждат, че градът се развива във всяко едно отношение и с право изразяват своя протест от тази несправедливост. Под лозунга „Да си върнем околията“, те през целия този период се борят за осъществяване на това законно искане. С чувство на радост посрещат установяването на 30 Шейновски полк в града.
При обявяването на независимостта на България през 1908 година патриотичното чувство няма предел, защото това събитие е от общо национално значение. Те подкрепят настаняването на войската в казармите и изразяват готовност за действия при евентуално нападение от страна на Турция.

С болка изразяват отношението си към съдбата на братята от Македония и Тракийците от Македонска Тракия, останали под турско робство и гръцко владичество.
Те с готовност приемат бежанците от там и разбират, че по-нататъшната им съдба зависи лично от тях. Радват се на културните изяви на читалище „Развитие“ и затова с готовност даряват средства за изграждането на културния дом като даряват 43 хил. лева за построяването му.
Приветстват строителната дейност на общината по отношение на крещящата нужда от водоснабдяването на града.

С чувства на отговорност се отнасят към благоустройствените мероприятия

в града и общината. Особено големи усилия проявяват към учебното дело – построяване на учебни сгради, привличане на редовни учители и грижи за тях и учениците.
Удовлетворени са от излизащите материали за историческото минало на града, защото добре разбират, че с неговото запознаване се дава импулс за настоящото и бъдещото му развитие.
Те приветстват приетите реформи от земеделското правителство на Ал. Стамболийски, защото виждат, че са от полза не само за селяните, а за всички граждани.

С възторг посрещат тържествата по случай обявяването на селището за град

през 1929 година и даване името му на великия български цар Симеон. „Във вестниците не отминават да се радват и на много тържествени моменти от своя живот. Те показват, че обичта към родния край е безкрайна.
Едновременно с това, с проявена гражданска съвест не приемат бездействието на общинските съветници към някои криминални прояви в общината – кражби, побоища, убийства и други. Най-голямо е възмущението им от безогледната, характерна за капитализма експлоатация на народа от властимащите.
С гняв се отнасят към преврата на 9 юни 1923 година и към безогледното избиване на въстаниците по време на Семтемврийското възстание през 1923 година.
Когато „клаха народа, както турчин не го е клал“ както пише Антон Страшимиров. Възмущават се от преврата през 1295 година, осъждат избиването на видни интелектуалци – Гео Милев, Сергей Румянцев, Йосиф Хербс и други. Независимо от терора и преследванията, БРСДП води борба по време на провежданите избори.

Борбата се увенчава с успех през 1932 г., когато спечелва изборите

и образува Т. Симеоновградската комуна с кмет Делчо Бойчев, а след неговото арестуване Динчо Фералиев. След 1900, както е известно, Търново-Сеймен става община към Харманлийска околия. Това става причина борбата за запазване на придобивките да е двойно по-голяма.
Тя е успешна, защото в селището се запазват полиция, установява се в 1904 г. и 30 Шейновски полк, остава съдът, популярна банка, прогимназия, даже и гимназия, става важен жп и шосеен възел, започва да издава 14 вестника, които отра-зяват цялостния му живот, запазват се провеждането на различни културни мероприятия и др.
Това показва, че се вършат много мероприятия, които спомагат за развитието му. Построяват се културен дом, който и днес се използва за провеждане на културни мероприятия в града, пътища, ловджийски дом, развива се търговската мрежа, изграждат кооперации, развива се земеделското производство и други.
Всичко то ни задължава нас, днешното поколение, да се запознаваме с цялостното развитие на родния град, което ще бъде една гаранция за развитието на неговото бъдеще.

Сакар нюз
От Сакар нюз декември 21, 2017 07:46
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.