Вече е ясен бюджетът на Свиленград за 2015-та

Даниел Делчев
От Даниел Делчев февруари 20, 2015 14:33

Вече е ясен бюджетът на Свиленград за 2015-та

През 2015 г. Община Свиленград ще разполага с бюджет от 17 821 092 лева. На извънредно заседание Общинският съвет на Свиленград прие новата финансова рамка. 7 151 064 лева от средствата са за делегирани от държавата дейности, 10 670 028 лева са планираните приходи от местни дейности. Сред тях влизат данъчните приходи в размер на 1 565 000 лева, неданъчните приходи от собственост, такси, концесии – 3 933 496 лева, трансфери за местни дейности 4 283 574 лева и други. Местните данъци и такси не са променени спрямо миналата година.

Инвестиционната програма на общината за 2015 година е в размер на 16 548 074 лева.

5 230 000 лева от сумата е по бюджета. Предвидени са средства за ремонт и рехабилитация на улици в града и на общински пътища. 20 000 лева от собствените средства на общината са за изграждане на паркинг пред медицинския център, а 59 500 лева са разчетени за изграждане на търговски комплекс в кв. „Изгрев”. От ПУДООС се очаква да постъпят 3 800 000 лева за рекултивация на депо за твърди битови отпадъци по одобрен проект на общината.

По сметки за средства от ЕС в общинския бюджет трябва да постъпят 11 317 943 лева. С тях ще продължи изпълнението на вече започнати проекти. По европейски програми идват средства за ремонт на 13 улици в централната градска част, възстановяването на мост в село Момково, рехабилитация на общински пътища и други.

За социално осигуряване и подпомагане общината отделя 1 549 424 лева. Тук влиза издръжката на домашния социален патронаж, клубовете на пенсионера, домът и трите дневни центъра за хора с увреждания и други. 40 000 лева от местния бюджет са предвидени за еднократна помощ от 300 лева за новородени деца. 20 000 лева са разчетени за помощи по молби на граждани. От тази година те ще бъдат отпускани според правилник, одобрен от Общинския съвет.

За читалищата на територията на общината са планирани 146 000 лева. За библиотеката са отделени 234 565 лева от годишна издръжка и дарение, предвидено за ремонт и оборудване на нова сграда. За дейностите на музея и художествената галерия средствата са 42 255 лева. Спортните клубове ще се финансират със 173 400 лева, което е с около 1 500 лева повече в сравнение с миналата година. С 15% е намалена субсидията на футболния клуб – 102 000 лева, като целта е да се търсят възможности за външно финансиране. 4 000 лева са предвидени за младежки инициативи. С 10 000 лева ще се финансира спортният календар в общината, а 44 000 лева са отделени за културни събития. Разходите за туризъм са пряко обвързани с приходите от туристическия данък, които са планирани в размер на 65 000 лева.

През 2015 година ще бъдат събирани просрочени вземания в размер на 360 000 лева. Очакват се приходи от санкции за неправомерно ползване на земя, като предстои връчване на заповеди и събиране на задължения.

Общината има и няколко плащания по общинския дълг – три дългосрочни заема по проекти от фонд ФЛАГ и облигационния заем. През тази година приключва изплащането на финансовия лизинг от 282 000 лева за закупуване на претоварна машина за битови отпадъци.

Даниел Делчев
От Даниел Делчев февруари 20, 2015 14:33
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама