В СУ “Д-р Петър Берон” – Тополовград, са готови за провеждането на НВО и ДЗИ

Милена Митева
От Милена Митева май 27, 2020 09:01

В СУ “Д-р Петър Берон” – Тополовград, са готови за провеждането на НВО и ДЗИ

Акценти

  • Регионален вестник, # 20/904 година XVII, 22 - 28 май 2020 г. излиза всеки петък в общините: Харманли, Тополовград, Симеоновград, Любимец, Свиленград, Ивайловград, Маджарово

Свързани публикации

Соня Пулева - Божилова, директор СУ "Д-р Петър Берон" - Тополовград
Соня Пулева – Божилова, директор СУ „Д-р Петър Берон“ – Тополовград

Соня Пулева-Божилова, директор: “Нямаме заявления за трето ДЗИ”

Каква организация предприехте за провеждането на НВО и ДЗИ?
В условие на усложнена епидемична обстановка, когато сме изправени пред предизвикателството на дистанционното обучение, провеждането на Държавни зрелостни изпити и Национално външно оценяване по български език и литература и математика в 7. клас е още по-значима стъпка в извънредната ситуация.
С цел гарантиране на максимална сигурност и съблюдаване на необходимостта от ограничен физически контакт, Средно училище „Д-р Петър Берон“ е осигурило за правилното провеждане на НВО за 52-ма седмокласници шест изпитни стаи, разпределени с по 8 и 9 ученици и за ДЗИ за 68 дванадесетокласници шест изпитни зали – 4 кабинета с по 11 учащи и 2 учебни кабинета с по 12. В изпитните зали ще бъде спазено условието от 1,5 метра отстояние между учениците.

Ще можете ли да осигурите необходимия брой квестори, така че учителите, които влизат в рисковата възрастова група, и тези, които имат здравословни проблеми, да не бъдат застрашени?
При отчитане динамиката на ситуацията и със загриженост за запазване живота и здравето както на нашите ученици, така и на педагогическия и непедагогическия персонал, сме предложили избор на колегите, които попадат в рисковата група, да не бъдат включени в провеждането на изпитите. Двама колеги се въз- ползваха от предоставеното им право.
Да, успешно ще осигурим необходимия брой квестори – Регионалното управление на образованието ни съдейства, колегите директори от училищата от общината също, така с обединени усилия успяхме да подсигурим безпристрастното протичане на изпитите. Осигурено е също и видеонаблюдение във всички изпитни зали.
На тези учители и непедагогическия персонал, които пряко ще участват в изпитния ден, училището е осигурило бе- зопасна среда – лични предпазни средства и дезинфектанти според нормативните изисквания.

Кои са предпочитаните предмети за втора матура от вашите зрелостници?
Дванадесетокласниците са се ориентирали към матурата по учебния предмет “Биология и здравно образование” и Държавния изпит за придобиване на СПК /степен на професионална квалификация/ за учениците от професионалната паралелка.

Има ли желаещи за трета матура и коя е тя?
Нямаме постъпили заявления за явяване за трети ДЗИ.

Ще успеете ли да подготвите свидетелствата на основно образование и дипломите за средно образование в срок и каква организация сте направили?
Разбира се, че ще се справим! Редиците ни са стройни и имаме опит в организацията. За целта вече сме разработили шаблоните за изготвяне на нужните документи.

Благодарим Ви, че отделихте време да ни отговорите!
И ние благодарим за вниманието към нашето училище!
На всички ученици, на които им предстои да докажат своите знания в НВО и ДЗИ, им пожелаваме успешно представяне и удовлетвореност от учебния труд!

 

 

Тонка Георгиева, старши учител
Тонка Георгиева, старши учител

Тонка Георгиева: “Учениците споделят, че се притесняват”

Представете се за читателите ни?
Тонка Маркова Георгиева – старши учител по български език и литература.

Как се справят Вашите възпитаници с електронното обучение?
Настоящата ситуация изправи системата на образованието пред избор – само един обаче – дистанционна форма на обучение. И когато нещата можеха да се случат само по този начин – те се случиха точно така! По-ефективно при едни деца, по-неефективно – при други. А и имаме деца, които не разполагат с необходимата техника.
Справяме се заедно всички – учители, ученици, родители! Със собствена техника, интернет, воля, желание! Един цитат на Константин Иричек е много подходящ за момента:
„И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо“.
Прекият контакт с учениците не може да се замени, но те се справят добре. Работата във виртуалната класна стая много ни улесни.

Смятате ли, че този метод е ефективен за учениците?
За работещите ученици всеки метод е ефективен.
Електронното обучение може да бъде бонус към традиционното и да даде много добри резултати! Нова среда, нов подход, нова комуникация, самостоятелно справяне на учениците! Но прилагано продължително време, в изолация, има и доста слабости! Дистанционното обучение, в частност електронното, показа, че учителят е незаменим!
Обучението трябва по-скоро да се върне в класните стаи!

Според Вас решението на министъра за провеждане на НВО в полза ли е за седмокласниците?
Провеждането на НВО е държавна политика. Ползата ще разберем след изпитите и показаните резултати. Трудно ми е да отговоря. Всеки ще даде от себе си. Надявам се учениците да се справят.

Одобрявате ли отпадането на част от материала?
Отпадането на материал е правилен подход! Обучението по този начин не е еднакво ефективно за различните училища, за различните ученици! Това се отнася и за подготовката!

Според Вас възпитаниците Ви подготвени ли са на необходимото ниво за предстоящите изпити?
И учениците, и аз, като техен учител, полагаме необходимия труд, за да сме подготвени.

Имате ли опасения и с какво са свързани те?
Учениците споделят, че се притесняват, което е нормално. Това е моето опасение.

Какви резултати очаквате?
Надявам се за добри и много добри.

Смятате ли, че при нормален процес резултатите биха били по-високи?
Да.

 

 

Иванеса Николова, седмокласник
Иванеса Николова, седмокласник

Иванеса Николова: “Провеждането на НВО е в моя полза”

Представете се за читателите ни?
Казвам се Иванеса Николова и съм ученичка в 7.б клас при СУ “Д-р Петър Берон“.

Как се справяте с електронното обучение?
Нямам никакъв проблем с електронното обучение. Редовно посещавам електронната платформа, в която се провежда то.

Смятате ли, че този метод е ефективен за придобиване на знания?
Хубаво би било да бъдем в училище, но смятам, че и този вид обучение е ефикасен за придобиването на знания.

Според Вас решението на министъра за провеждане на НВО във Ваша полза ли е?
За себе си мога да кажа, че провеждането на НВО е в моя полза, защото така ще си проверя знанията по БЕЛ и математика.

Одобрявате ли отпадането на част от материала?
Определено одобрявам отпадането на част от материала, защото така ще имам повече време да наблегна на този, който ще бъде включен.

Чувствате ли се подготвени за предстоящите изпити?
Лично аз се чувствам напълно подготвена за НВО.

Имате ли опасения и с какво са свързани те?
Единственото ми опасение е свързано с времето. Надявам се то да ми стигне, за да реша тестовете и да имам време за проверка.

Какви резултати очаквате?
Очаквам добри резултати, защото се подготвям отдавна.

Смятате ли, че при нормален процес те биха били по-високи?
Да, разбира се. При нормален учебен процес се усвояват по-добре знанията и така резултатите са по-високи.

 

 

Димитринка Караиванова, клесан ръководител
Димитринка Караиванова, клесан ръководител

Димитринка Караиванова: “При нормални условия резултатите ще са по-добри”

Представете се за читателите ни?
Димитринка Ангелова Караиванова – главен учител по български език и литература.

Как се справят Вашите възпитаници с електронното обучение?
Учениците от 12. клас се справят много добре както с учебния материал по български език и литература, така и с поставените от мен задачи.

Смятате ли, че този метод е ефективен за придобиване на знания?
Предвид епидемичната ситуация, в която се намираме, и липсата на опит в електронното обучение, можем да заключим, че резултатите, които постигаме, са добри. От моя дългогодишен опит като учител мога да споделя, че нищо не може да замени живия контакт с учениците, изпълнен с емоции и преживявания. Известно е, че голям процент от информацията се предава чрез езика на тялото, а в електронна среда такъв процес е трудно осъществим.

Според Вас решението на министъра за провеждане на ДЗИ в полза на учениците ли е?
Според мен решението на министъра на образованието за провеждане на ДЗИ е съобразено с условията на преподаване и е в полза на учениците.

Одобрявате ли отпадането на част от материала?
Отпадането на такива значими автори като Никола Вапцаров, Димитър Димов, Димитър Талев и техните знаменити произведения не е нито желателно, нито редно, но това ни го налагат условията на извънредна ситуация.

Според Вас възпитаниците Ви подготвени ли са на необходимото ниво за предстоящите изпити?
Окончателно и категорично мнение не бих могла да изразя. Силно се надявам, а и желая от сърце, моите ученици да покажат задълбочени знания по български език и литература и да имат много добри и отлични оценки.

Имате ли опасения и с какво са свързани те?
Опасенията ми са свързани с това, че не сме направили обстоен и задълбочен преговор на изучения материал, че нямахме достатъчно часове за упражнения. Но вярвам, че моите ученици са положили сериозни усилия и труд и мога да разчитам на тяхната самоподготовка, на знанията и уменията, усвоени през годините.

Какви резултати очаквате?
Очакванията ми са свързани с достойно представяне на ДЗИ.

Смятате ли, че при нормален процес те биха били по-високи?
Няма и съмнение, че при нормални условия на учене резултатите ще бъдат далеч по-добри.

Този випуск ще бъде без бална нощ. Какво ще споделите по този повод?
Абитуриентската вечер безспорно е един вълнуващ и неповторим празник на младостта и зрелостта. Не е случайно това, че той се провежда през месец май – най-красивия месец от годината. За него учениците се подготвят дълго време, очакват го с нетърпение и вълнение.
Випуск 2020 ще завърши средното си образование без бална вечер. Това не трябва да го свързваме обезателно с негативни мисли, с лоша поличба. Не мисля, че тези ученици са ощетени или ограбени по някакъв начин. Това е, може би, едно от големите изпитания и предизвикателства, които животът тепърва ще им предложи. Затова трябва да бъдат по-борбени и да приемат нещата такива, каквито са. Да преодоляват трудностите, които се изправят пред тях. И да бъдат победители.
Убедена съм, че от тук нататък ще имат поводи за празнуване и още много бални нощи.

Какво ще пожелаете на завършващите?
Скъпи момичета и момчета от Випуск 2020, нека запазим онова, което ни свързва – преживяното в Средно училище „Д-р Петър Берон“, гр. Тополовград!
С най-искрени благопожелания за здраве, щастие и късмет. Вървете уверено по пътя, предначертан от живата ви! Вярвайте, че само с добри и честни дела светът около нас ще стане по-красив и по-желан!

 

 

Мая Божинова, зрелостник
Мая Божинова, зрелостник

Мая Божинова:  “Полагам усилия и силно се надявам на успех”

Представете се за читателите ни?
Здравейте, казвам се Мая Тошкова Божинова, 12.а клас.

Как се справяте с електронното обучение?
Смятам, че бързо свикнах и се справям с дистанционното обучение, въпреки че не го харесвам. Кой не предпочита класна стая?!

Смятате ли, че този метод е ефективен за придобиване на знания?
Не мисля, че методът е особено ефективен. Все пак бе въведен също толкова извънредно, колкото и цялостното положение. При всеки случай е по-добре от нищо.

Според Вас решението на министъра за провеждане на ДЗИ във Ваша полза ли е?
– Според мен (а и не само) матурите биха били добре да бъдат отменени. Достатъчно е да бъдем оформени с оценките от 9.-11. клас. От предни години са, да, но са актуални. Знанията на един дванадесетокласник могат да бъдат обобщени и без матура, също така не е редно да бъдем събрани на едно място (дори с мерките, които ще въведат, не ми се струва добра идея).

Одобрявате ли отпадането на част от материала?
Да, одобрявам. Не смятам, че знанията ни, усвоени по време на електронното обучение, са достатъчно затвърдени.

Чувствате ли се подготвени за предстоящите изпити?
Въпреки че малко или много се отпуснах, откакто не ходя на училище, продължавам да се готвя и се чувствам подготвена за предстоящите изпити.

Имате ли опасения и с какво са свързани те?
Аз ще държа изпити по журналистика, не усещам опасения относно темите, които ще се паднат. Информирана съм спрямо актуалните събития, редовно следя новини и естествено, практикувам писането си (било то на есе или ЛИС).

Какви резултати очаквате?
Полагам усилия, следва да очаквам и удовлетворяващи резултати. Силно се надявам да е така.

Смятате ли, че при нормален процес те биха били по-високи?
– Със сигурност, но това не ми дава повод за излишно притеснение. Човек трябва да умее да се адаптира към всяка ситуация.

С какво настроение ще влезнете в класните стаи единствено за изпитите?
– Не съм се замисляла. Може би вълнение. Все пак два месеца не съм стъпвала там. Най-вероятно ще почувствам и притеснение, което е нормално. Фактът, че се явяваш някъде, където ще те оценяват (и оценката е от голямо значение) си е притеснителен.

С каква емоция ще се разделите със своето училище?
Ще ми бъде мъчно, доста даже. Едни от най-хубавите ми години са там. Но всеки край е ново начало, така че ще бъде момент, наситен с пъстри емоции.

Вие сте от първия випуск без бална нощ, какво ще споделите по този повод?
Усещането не е приятно, това трябваше да бъде нашата вечер. Но се опитвам да не гледам толкова зле на нещата. Надявам се, когато цялата ситуация се успокои, да направим една подобаваща вечер, страхотен бал (дори с леко закъснение) и много забавни моменти, с които да запомним последното ни празненство като дванадесетокласници.

Милена Митева
От Милена Митева май 27, 2020 09:01
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама

Посещения

  • 9 278 197 преглеждания