В петък гласуват бюджета на Тополовград за 2020 г.

Стоян Тонев
От Стоян Тонев януари 30, 2020 17:32

В петък гласуват бюджета на Тополовград за 2020 г.

Гласуването на Бюджет 2020 на Тополовград ще се състои на сесия на ОбС в петък – 31 януари.
В дневният ред на заседанието има включена докладна записка за приемане на Програма за управление на община Тополовград за мандат 2019 – 2023 година.
Във втора точка ще се разгледат и приемат Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 – 2023 г., Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2019 г., Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. и План за действие на общинските концесии за 2020-та.
Приемането на проектобюджет на Община Тополовград за 2020 година ще е точка трета.
Друга докладна е свързана с одобряване на сключване на договор за кредит с Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД, с цел реализацията на проект „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България – Гърция“.
Ще се гласува издаване на Запис на заповед от община Тополовград в полза на ДФ „Земеделие“ – “Разплащателна агенция”, обезпечаваща финансиране на разходи при изпълнение на проект „Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в с. Устрем.
Ще се приеме докладна за преобразуване на детска градина „Иглика“ – с. Синапово, чрез вливане в детска градина „Щастливо детство“ – Тополовград.
В девета точка ще се обсъжда разпределяне на финансовите средства, заложени в общинския бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове за 2020 година.
Ще се гласува и удължаване срока за подаване на заявление за участие в процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Тополовград, мандат 2019 – 2023 г. и за Окръжен съд – Ямбол, мандат 2020 – 2024 година.
Точка 12 е „Контрол по изпълнение на взети решения“, а 13-та – „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“.
Очаква се на самото заседание да бъдат внесени и допълнителни докладни, които да бъдат включени в дневния ред.

Стоян Тонев
От Стоян Тонев януари 30, 2020 17:32
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама

Посещения

  • 9 656 943 преглеждания