В петък гласуват бюджета на Тополовград за 2020 г.

Стоян Тонев
От Стоян Тонев януари 30, 2020 17:32

В петък гласуват бюджета на Тополовград за 2020 г.

Гласуването на Бюджет 2020 на Тополовград ще се състои на сесия на ОбС в петък – 31 януари.
В дневният ред на заседанието има включена докладна записка за приемане на Програма за управление на община Тополовград за мандат 2019 – 2023 година.
Във втора точка ще се разгледат и приемат Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 – 2023 г., Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2019 г., Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. и План за действие на общинските концесии за 2020-та.
Приемането на проектобюджет на Община Тополовград за 2020 година ще е точка трета.
Друга докладна е свързана с одобряване на сключване на договор за кредит с Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД, с цел реализацията на проект „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България – Гърция“.
Ще се гласува издаване на Запис на заповед от община Тополовград в полза на ДФ „Земеделие“ – “Разплащателна агенция”, обезпечаваща финансиране на разходи при изпълнение на проект „Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в с. Устрем.
Ще се приеме докладна за преобразуване на детска градина „Иглика“ – с. Синапово, чрез вливане в детска градина „Щастливо детство“ – Тополовград.
В девета точка ще се обсъжда разпределяне на финансовите средства, заложени в общинския бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове за 2020 година.
Ще се гласува и удължаване срока за подаване на заявление за участие в процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Тополовград, мандат 2019 – 2023 г. и за Окръжен съд – Ямбол, мандат 2020 – 2024 година.
Точка 12 е „Контрол по изпълнение на взети решения“, а 13-та – „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“.
Очаква се на самото заседание да бъдат внесени и допълнителни докладни, които да бъдат включени в дневния ред.

Стоян Тонев
От Стоян Тонев януари 30, 2020 17:32
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.