Традиции и обичаи в народния календар на Търново-Сеймен

Сакар нюз
От Сакар нюз декември 11, 2015 13:58

След падането на България под османско владичество територията на днешния Симеоновград попада според административното деление на Османската империя към Старозагорската и Хасковската каази. Границата между двете каази е минавала по река Марица, така че земите, намиращи се на десния бряг на реката, принадлежали към Хасковската кааза, а тези на левия бряг – към Старозагорската кааза. Двете каази принадлежали към Пловдивския санджак, Одрински вилает. Българите съставлявали повече от две трети от цялото население.
Тръново е било чисто българско село. В Сеймен преобладава също българският елемент, с изключение на с. Юнузбюкю (дн. кв. “Йорданово”), където са живеели една малка част юрушки семейства (мохамедани), които през 1884 г. окончателно се изселват и напускат.
По време на османското владичество Тръново и Сеймен не са имали особено оживени връзки. Река Марица, която ги дели, била широка 250-300 м. Отделени административно и духовно, те не са чувствали необходимостта от мост, който да ги свързва. Минаването през реката ставало с леки ладии или с големи гемии. През 1873 г. след прокарването на железницата и построяването на моста отношенията между двете селища се активизират особено чрез женитбите. Диалектите, които до тогава рязко се отличавали и взаимно осмивали, започват да се приравняват, а заедно с това се приравняват нравите и обичаите. Най-много е зачитан празникът „Св. Никола”, защитник и покровител на салджиите. В негова чест се устройвали големи тържества и празненства, които траели по няколко дни.
Към края на първото десетилетие на XIX век, когато вътрешните размирици в Османската империя стихват, когато изчезват кърджалиите и даалиите, започва пълният разцвет на еснафските сдружения и преди всичко на салджийството. Както мореплавателите, така и салджиите считали за свой покровител „Свети Никола”. Църквата в Симеоновград имала този светец за свой патрон, което говори, че салджийският еснаф при изграждането й е играл важна, а може би и решаваща дарителска роля. За това говори тук – ежегодно да се чества по тържествен начин празникът на салджиите –„Св. Никола”.

Сакар нюз
От Сакар нюз декември 11, 2015 13:58
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.