Спорът за Планиновското ловно поле – пореден епизод

Стоян Тонев
От Стоян Тонев юни 20, 2017 09:46

Спорът за Планиновското ловно поле – пореден епизод

На 31 май Апелативният съд в град Бургас излезе с Решение №51 по Въззивно гражданско дело №122, заведено от представители на Ловно сдружение „Сакара“, Свиленград, в спора им с в СЛР „Ловно рибарско дружество -Тополовград“ Това е поредният епизод от продължаващата вече седем години сага относно това кой има право да ползва ловните територии на Ловната дружинка от малкото сакарско село Планиново – може би най-богатите на дивеч в Сакар планина.
По-долу са Решението на АС – Бургас и оспорваните Решения на ЯОС от 2016 година
Решения на Апелативен съд – гр. Бургас:
Обезсилва като недопустимо съдебно решение № 53/14.12.2016г., постановено по гр.д. №119/2016г. по описа на Окръжен съд Ямбол в частта, с която се прогласява нищожността на решенията, взети по протокол №1/27.08.2010г. на общото събрание на Ловната дружинка от с. Планиново и прекратява производството по делото в тази част.
Отменя горното съдебно решение в частта, осъждаща ЛС „Сакара“ гр. Свиленград да заплати на СЛР. “ЛРД“ гр. Тополовград съдебно-деловодни разноски над 634,27 лв. до 951,41 лв. за защитата на страната по гр.д. №119/2016г. по описа на ЯОС.
Потвърждава горното съдебно решение в останалата обжалвана част.
Осъжда Ловно сдружение „Сакара“, със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград., ул. „Трети септември“ №33, с ЕИК 126543068, да заплати на СЛР „Ловно-рибарско дружество – Тополовград“, със седалище и адрес на управление гр. Тополовград., ул.“С“ №2, с ЕИК 128521372 сумата 266, 67лв. съдебноделоводни разноски уговорено и заплатено в брой възнаграждение за защита от един адвокат по в.гр.д. №122/2017г. по описа на БАС.
Осъжда СЛР „ЛРД – Тополовград да заплати на Ловно сдружение „Сакара“ сумата 133,33 лв. разноски за адвокатски хонорар по гр.д. №119/2016г. по описа на ЯОС и 4,17лв. от д.т., заплатена за производството по в.гр.д. №122/2017г. по описа на БАС.
Решението може да бъде обжалвано в едномесечен срок от връчването му на страните, с касационна жалба пред ВКС.
Ето и оспорваното Решение № 53/14.12.2016 г. на ЯОС:
ПРИЗНАВА за установено по отношение ЛС „Сакара“, гр. Свиленград, че Ловната дружинка с. Планиново не е прекратила членството си в СЛР „Ловно рибарско дружество -Тополовгрод“, гр. Тополовград.
ПРИЗНАВА за установено по отношение ЛС „Сакара“, гр. Свиленград, че Ловната дружинка в с. Планиново не е член на ЛС „Сакара“, гр. Свиленград.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на решенията, взети по протокол №1/27.08.2010 г. от Общото събрание на Ловната дружинка с. Планиново.

ОСЪЖДА ЛС „Сакара“, гр. Свиленград, за заплати на СЛР „Ловно рибарско дружество – Тополовград“, гр. Тополовград, направените по делото разноски в размер на 951,41 лв.
Това явно няма да е краят на този спор, тъй като една от страните – ЛС „Сакара” от гр. Свиленград, не е доволна от това решение на АС – гр. Бургас, и ще се възползва от дадената й възможност за обжалване, докато за другата страна – СЛР „ЛРД – Тополовград” – Тополовград, то е приемливо.
Ще продължим да следим развитието на този спор до неговото окончателно приключване, което вероятно ще се отложи напред във времето.

Стоян Тонев
От Стоян Тонев юни 20, 2017 09:46
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.