Социален проект на общината е в готовност за започване

Сакар нюз
От Сакар нюз март 18, 2016 11:53

В изпълнение на мерките по проекта „Предоставяне на услуги за независим живот на територията на община Тополовград” по Договор № BG05M9OP001-2.002-0001 – C001. На 9, 10 и 11 март 2016 г. комисия от , най-вече от отдел ХСД от ОбА, който основно работеше по проекта проведе интервю с кандидатите, подали заявления за почасово предоставяне на социални услуги в домашна среда – „личен асистент”, „социален асистент” и „домашен помощник” по Проект.
Отделно от това на 14 март 2016 г. се проведе конкурс, който включваше и интервю с кандидатите, подали заявления за предоставяне на социални услуги за социално включване в общността или в домашна среда – „Здравен работник”, „Рехабилитатор” и „Психолог” по Проекта.
Комисията проведе събеседването с всички кандидати, които бяха подали заявления за работа.

Сакар нюз
От Сакар нюз март 18, 2016 11:53
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар