Сливат паралелки в Симеоновград

Сакар нюз
От Сакар нюз юли 8, 2007 04:43

Решение да има слети паралелки с по 12 ученика взе общинската сесия, тъй като броят на децата не позволява сформирането на маломерни за всеки клас на начален етап. Това се отнася за предстоящата 2007/08 година за училището в с. Тянево, което е към СОУ „Свети Климен Охридски“. Там учениците за І клас са 5. те ще бъдат слети с третокласниците, които са 7. Втори и четвърти клас ще бъдат слети в друга паралелка, в съотношение 5:7.
Общинският съвет даде съгласието си кметът да подпише договор за рекултивация на терени, деформирани в резултат на добив на пясък и инертни материали с Министерството на регионалното развитие и благоустройство „Съвместен фонд за малки проекти „България-Турция 2005“.
Съгласието е необходимо, за да бъде общината финансирана при участието в този проект. Ако бъдем одобрени от управляващите органи на фонда, като основен рецепиент Симеоновград може да получи до 200 000 евро.

Още от сесията

Читалищни и спортни дейци ще почиват на „Предела“

Общинските съветници обсъдиха предложението на председателя на местния парламент за организиране на самостоятелна смяна на базата в местността „Предела“ за самодейци към НЧ „Развитие“ и спортисти от клубовете към общината. Прието бе решение от 5 до 14 юли да летуват деца, участници в читалищните формации и спортните клубове на Симеоновград, като те трябва да заплатят стойността на храната, режийните разноски и транспорта, а всички останали се поемат от общината. състезание в Англия.

Първа стъпка към новия пазар

На 27 юни се проведе поредното заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията. (ОЕСУТ). На него беше разгледан проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване на УПИ I – за общински пазар – Симеоновград.
С проекта се предвижда застрояване на обекти с търговско предназначение, разположени на улицата на площад ,,Трети март“. Те ще бъдат ограничени от сервитутите на подземните комуникации, на уличната регулация и от електропровод 20 кV. Предвидените постройки могат да бъдат на един етаж с височина на търговските обекти – 4 м, а на навесите до 6 м.
След станалите разисквания ОЕСУТ предложи да се одобри разработения проект за ПУП – ПР и ПЗ на УПИ I – за общински пазар в кв. 59А по плана на Симеоновград. До края на месец юли се очаква да е готов работният проект и строителството да започне.

Ремонт на улица „Отец Паисий“

В момента се прави полагане на асфалт на улица ,,Отец Паисий“. Там има изградена канализация от 1990 година, а пътят бе от трошено каменна настилка.

Ремонт на покрива на Младежкия дом

В момента се прави ремонт на покрива на Младежкиия дом. Той ще струва около 20 хиляди лева на общинския бюджет. Ще бъде покрит с германски ондулин, леко вълнообразен, а СРМ ще бъдат завършени до две седмици.

Преброяване на овощари

С пълна сила въври преброяването на овощарите в общината. Вече са описани около 30 стопанства от общо 50 на брой. В някои от тях има 30 – 40 дка засети насаждения. Съгласно нормативите на ЕС такова преброяване ще се прави на всеки 5 години.

Сакар нюз
От Сакар нюз юли 8, 2007 04:43
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама