Сесия от 15 точки предстои на ОбС - Симеоновград

Сакар нюз
От Сакар нюз януари 31, 2016 13:31

Акценти

  • Вестник Харманлийски НОВИНИ, брой 4/651, година XIV, 29-4 февруари 2016

Свързани публикации

В петък, 29 януари, от 13.30 часа в зала №14 в сградата на ОбА ще се състои сесия на ОбС Симеоновград. В Дневния й ред са предвидени 15 точки.
Първата е Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от европейския съюз и капиталовите разходи.
Ще има и отчет за размера на общинския дълг към 31.12.2015г.;
Ще се приема е План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите по събиране, извозване, депониране на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в Община Симеоновград за 2016 година;
С друга Докладна записка безвъзмездно ще се прехвърлят части от имоти-общинска собственост, в собственост на държавата.
На тази сесия ще бъдат приети и докладите за дейността на спортните клубове и сдружения в общината за 2015г.
Кметът е внесъл докладна и ще представи Програма за управление за срока на мандата си.
Ще бъдат приети още:
Културен календар за 2016г.;
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост;
Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
На съветниците ще бъдат предоставена информация за командировките на кмета и на председателя на Общински съвет.
На тази сесия ще се приеме бюджет на общината за 2016г.
Предпоследната точка е свързана с отпускане на еднократна парична помощ на симеоновградчанин, който им нужда от лечение.
Последната е Питания и Предложения.

Сакар нюз
От Сакар нюз януари 31, 2016 13:31
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама