Семинар на тема „Системи за управление на качеството –ISO 9001, ISO 14000, HACCP“

Сакар нюз
От Сакар нюз август 22, 2015 09:21

Семинар на тема „Системи за управление на качеството –ISO 9001, ISO 14000, HACCP“

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г.


 

Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ кани всички заинтересовани лица да вземат участие в двудневно обучение на тема: Системи за управление на качеството –ISO 9001, ISO 14000, HACCP.

Обучението ще се проведе на 27 и 28 август с начален час 09:15 часа в Културен център – гр. Харманли, бул.“България“ №13Б, зала „Краезнание“.

Програма на обучението:

Дата: 27.08.2015 г.

Времетраене на обучението

Обучителни дейности

1.

9:15 – 9:30

Регистрация на участниците

2.

9:30 – 9:45

Запознаване с програмата на обучението

3.

9:45 – 11:00

Национални и международни стандарти, основни положения

4.

11:00 – 11:15

Кафе пауза

5.

11: 15 – 12:00

Български институт по стандартизация и Българска служба по акредитация

6.

12:00 – 12:30

Обяд

7.

12:30 – 15:00

Системи за управление, общи положения

8.

15:00 – 15:15

Кафе пауза

9.

15:15 – 16:30

Основен управленски стандарт – БДС EN ISO 9001:2008 и новата версия на стандарта (FDIS 2015|

Дата: 28.08.2015 г.

Времетраене на обучението

Обучителни дейности

1.

9:15 – 9:30

Регистрация на участниците

2.

9:30 – 9:45

Преглед на наученото от първия ден

3.

9:45 – 11:00

Системи за управление на околната среда ISO 14001:2007

4.

11:00 – 11:15

Кафе пауза

5.

11: 15 – 12:00

Системи на управление гарантиращи безопасността на храните HASSP, ISO 22000:2005

6.

12:00 – 12:30

Обяд

7.

12:30 – 14:15

Други стандарти определящи изисквания на системи за управление (OHSAS, ISO 26000, ISO 27001, ISO 39000 и други)

8.

14:15 – 15:00

Процес на сертифициране. Акредитирана сертификация

9.

15:00 – 15:15

Кафе пауза

10.

15:15 – 16:00

Въпроси и отговори.

11.

16:00 – 16:30

Връчване на сертификати на участниците. Закриване на семинара.

Сакар нюз
От Сакар нюз август 22, 2015 09:21
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.