Семинар на тема „Системи за управление на качеството –ISO 9001, ISO 14000, HACCP“

Сакар нюз
От Сакар нюз август 22, 2015 09:21

Семинар на тема „Системи за управление на качеството –ISO 9001, ISO 14000, HACCP“

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г.


 

Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ кани всички заинтересовани лица да вземат участие в двудневно обучение на тема: Системи за управление на качеството –ISO 9001, ISO 14000, HACCP.

Обучението ще се проведе на 27 и 28 август с начален час 09:15 часа в Културен център – гр. Харманли, бул.“България“ №13Б, зала „Краезнание“.

Програма на обучението:

Дата: 27.08.2015 г.

Времетраене на обучението

Обучителни дейности

1.

9:15 – 9:30

Регистрация на участниците

2.

9:30 – 9:45

Запознаване с програмата на обучението

3.

9:45 – 11:00

Национални и международни стандарти, основни положения

4.

11:00 – 11:15

Кафе пауза

5.

11: 15 – 12:00

Български институт по стандартизация и Българска служба по акредитация

6.

12:00 – 12:30

Обяд

7.

12:30 – 15:00

Системи за управление, общи положения

8.

15:00 – 15:15

Кафе пауза

9.

15:15 – 16:30

Основен управленски стандарт – БДС EN ISO 9001:2008 и новата версия на стандарта (FDIS 2015|

Дата: 28.08.2015 г.

Времетраене на обучението

Обучителни дейности

1.

9:15 – 9:30

Регистрация на участниците

2.

9:30 – 9:45

Преглед на наученото от първия ден

3.

9:45 – 11:00

Системи за управление на околната среда ISO 14001:2007

4.

11:00 – 11:15

Кафе пауза

5.

11: 15 – 12:00

Системи на управление гарантиращи безопасността на храните HASSP, ISO 22000:2005

6.

12:00 – 12:30

Обяд

7.

12:30 – 14:15

Други стандарти определящи изисквания на системи за управление (OHSAS, ISO 26000, ISO 27001, ISO 39000 и други)

8.

14:15 – 15:00

Процес на сертифициране. Акредитирана сертификация

9.

15:00 – 15:15

Кафе пауза

10.

15:15 – 16:00

Въпроси и отговори.

11.

16:00 – 16:30

Връчване на сертификати на участниците. Закриване на семинара.

Сакар нюз
От Сакар нюз август 22, 2015 09:21
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар