Със 7% на година намалява балканската популация на Египетския лешояд за последните 30 години

Сакар нюз
От Сакар нюз февруари 23, 2015 07:47

Със 7% на година намалява балканската популация на Египетския лешояд за последните 30 години

Акценти

  • Основни заплахи за птиците са:
  • отровните примамки, нарочно поставени за други видове животни
  • необезопасените електрически мрежи
  • нелегалната търговия с редки животни.

Свързани публикации

Нова научна публикация за статуса на египетския лешояд на Балканите за последните 30 години излезе наскоро в научното списание Bird Conservation International. За това съобщиха от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП).

Специалисти по вида в България, Сърбия, Албания, Турция и Македония изследват и обобщават цялата информация за египетския лешояд от Балканския полуостров от 1980 до 2013 г. От изследването става ясно, че популацията на вида от 600 двойки през 1980 г. е спаднала до по-малко от 100 през 2013 г. или спадът е със 7% на година!

За този период египетските лешояди не само намаляват числово, но и изчезват напълно от цели страни и региони. Документираният спад е само продължение на този, започнал десетилетия преди началото на систематичното броене на лешоядите. Преди египетският лешояд се е срещал в Украйна, Румъния, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Сърбия, а в Гърция и Албания няколкото останали двойки са на ръба да изчезнат завинаги.

В рамките на LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“ се извършват редица проучвания за причините, довели до този спад и оказващи влияние и днес. Те могат да се търсят, както на Балканския полуостров, така и по дългия миграционен път, който видът всяка година изминава, и в местата за зимуване в Африка. Основни заплахи са отровните примамки, нарочно поставени за други видове животни, необезопасените електрически мрежи, нелегалната търговия с редки животни. Ключово постижение в дългата борба за спасението на вида е обезопасяването на изключително смъртоносната за египетските лешояди електрическа линия в Судан, за което съвсем наскоро Българското дружество за защита на птиците спечели наградата за добри практики от Renewable Grid Initiative.

Статията е озаглавена: „Спад в популацията и свиване на ареала на разпространение на египетския лешояд (Neophron percnopterus) на Балканския полуостров“.

БДЗП организира международна работна среща, на която ще присъстват над 50 представители на институции, учени, изследователи и специалисти от поне 25 страни. Срещата ще се проведе от 5 до 8 юли в София, като основната й цел е разработването на План за действие за опазване на балканската, кавказката и централно-азиатската
популация на египетския лешояд по миграционния му път и в местата за зимуване.

Снимки: БЗДП/ Йордан Христов

Сакар нюз
От Сакар нюз февруари 23, 2015 07:47
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар