Работна среща на МИГ – Елхово с партньорите от Болярово

Лора Величкова
От Лора Величкова януари 27, 2016 13:09

Работна среща на МИГ – Елхово с партньорите от  Болярово

Акценти

  • За община Болярово информационните срещи да бъдат проведени в периода 8-12 февруари 2016 година
  • Две на 8 февруари и семинар на 12 февруари 2016 година.

Свързани публикации

На 25 януари се проведе работна среща на МИГ-Елхово с партньорите от община Болярово. Председателят на МИГ-Елхово – Нели Кадиева разясни на кмета Христо Христов, Нина Терзиева – зам0кчет и председател на НПО, на Иван Ставрев – представител на бизнеса и специалистите от отдел „Проекти и обществени поръчки” през какви етапи ще премине общата им работа, за да бъде тя максимално успешна. На срещата бяха уточнени графици за провеждането на мероприятия.

По отношение на финансирането, общата стойност на населени места над 15 000 души (в които попадат двете общини заедно) 1 500 000 евро. Те ще бъдат разпределени за финансиране на проекти и на двете общини според жителите и нуждите им.

Бяха обсъдени и критерии за избор и одобрение на стратегия, бенефициенти, критерии за подбор на проекти към СМР, популяризирането на процеса и разработка на стратегията, проучвания и анализи.

Подготовката на стратегията за водено от общностите местно развитие е ключов етап в изпълнението на проекта. Чрез заложените в проекта дейности ще се придобият и усъвършенстват знания, умения и способности на местните общности и лидери и засилване на обществената активност за работа по подхода ВОМР за популяризирането и бъдещето прилагане на стратегията за местно развитие.
По проекта с продължителност 6 месеца е планирано изпълнението на няколко групи дейности, насочени към популяризиране процеса на разработка на стратегията, информационни кампании и дейности в населените места като информационни материали, организиране на срещи, семинари и конференции, публикуване на информация в регионални медии; обучения на екипа на МИГ, на представители на партньорите и местни лидери; проучване и анализ на територията; дейности по подготовка на стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на общините Елхово и Болярово, включващи работни срещи, експертна работа, информационни срещи за консултиране с местната общност и провеждане на обществени обсъждания.

Бе решено за община Болярово информационните срещи да бъдат проведени в периода 8-12 февруари 2016 година. Две на 8 февруари и семинар на 12 февруари 2016 година. Евентуално и в края на февруари също да бъде проведен семинар.
Общата стойност на проекта и предварително одобрената безвъзмездна помощ за изпълнението му е 48 837,75 лв. от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020. Проектът се реализира с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.

Община Болярово стана част от МИГ – Елхово с подписването на 7 декември 2015 година договор за изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. между Министерство на земеделието и храните, ДФЗ – РА и Местна инициативна група – Елхово в партньорство с Община Болярово.

Лора Величкова
От Лора Величкова януари 27, 2016 13:09
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама

Посещения

  • 9 518 113 преглеждания