Повишаване на привлекателността на общините Тополовград и Инедже като дестинации за екотуризъм

Сакар нюз
От Сакар нюз декември 18, 2018 13:05

Повишаване на привлекателността на общините Тополовград и Инедже като дестинации за екотуризъм

Акценти

  • Дейностите предвидени по проекта са:
  • Подобряване на условията за отдих и туризъм чрез поставянето на архитектурни елементи в м. Плочест, Община Тополовград и в м. Чамлъка, Община Инедже

Свързани публикации

Проект CB005.1.21.167 „Повишаване на привлекателността на общините Тополовград и Инедже като дестинации за екотуризъм“

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020.

Проект CB005.1.21.167 „Повишаване на привлекателността на общините Тополовград и Инедже като дестинации за екотуризъм“, финансиран по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 с ДБФП № РД-02-29-59/20.03.2017 цели да допринесе за развитието на туризма, отдиха и спорта, в полза на гражданите и гостите на двете общини и на целия Трансграничен регион България – Турция.

Проектът се изпълнява в периода 21.03.2017г. – 20.03.2019г. съвместно от Общински исторически музей-Тополовград – Водещ партньор от българска страна и Община Инедже – Проектен партньор 2 от турска страна. Проект CB005.1.21.167 се изпълнява по Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм, Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура на Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020. Общият бюджет за изпълнение на проектните дейности за двамата партньори възлиза на 348108.28 евро.

Целите на проекта са: Подобряване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Инедже чрез по-ефективно използване на природните и антропогенни ресурси; Подобряване на условията за отдих и туризъм, както и атрактивността на Община Тополовград и Община Инедже; Организиране на „Училища сред природата“; Насърчаване на развитието на устойчив туризъм като инструмент за социално-икономическо развитие и повишаване на конкурентоспособността и приходите на местното население.

Дейностите предвидени по проекта са: Подобряване на условията за отдих и туризъм чрез поставянето на архитектурни елементи в м. Плочест, Община Тополовград и в м. Чамлъка, Община Инедже; Провеждане на „Училища сред природата“ в двете общини и доставка на техника и оборудване за тях; Информация и публичност (заснемане на филм, издаване на туристически каталог „Сакар планина“ и др.); Преводи; Управление на проекта.

Целевите групи, към които е насочен проектът са Местни власти; Културни институции (музей, читалища и др.); Ученици; НПО; Участници в събития; Местно население; Малък и среден бизнес зает в туризма.

Резултатите от изпълнението на проекта са свързани с повишаване на туристическата атрактивност в две местности в общините Тополовград и Инедже, които традиционно през последните 200 години са използвани за туризъм, празненства сред природата и спорт. 60 ученика ще получат нови знания за природното и културното наследство и биоразнообразието, и ще придобият умения за оцеляване сред природата и работа с модерна техническа апаратура за заснемане и ориентиране в планината. Ще се повиши информираността на потенциалните туристи, местното население и учениците.

Предстоят срещи с местните общности в двете общини, на които ще бъдат представени целите и продуктите изработени при изпълнение на проекта. Предстоят и официалните откривания на двата обекта, както и Училищата сред природата.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Общински исторически музей – Тополовград и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Сакар нюз
От Сакар нюз декември 18, 2018 13:05
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама