Покана за участие в двудневно обучение и информационни срещи

Сакар нюз
От Сакар нюз декември 8, 2017 10:00

Покана за участие в двудневно обучение и информационни срещи

Акценти

  • Екипът на „МИГ Харманли“ кани всички заинтересовани да вземат участие.

Свързани публикации

След близо година забавяне възможността за провеждане на информационна кампания по отношение на стартирането на приеми на проекти към Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“, поради нормативно неуредени въпроси по управлението на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., включващи изменения в нормативната база по отделните мерки за подпомагане, приложимите режими на държавни помощи за дейности, включени в проектите, начина на кандидатстване с проекти към местните инициативни групи и др., „МИГ Харманли“ предвижда провеждане на информационни срещи на територията на Община Харманли. По време на информационните срещи, ще бъде представена по – подробна информация за мерките от Стратегията, по които предстои да бъде отворен прием през новата година, а именно:
Подмярка 4.1. – „Инвестиции в земеделски стопанства“
Подмярка 4.2. – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
Подмярка 6.4. – „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
Подмярка 7.2. – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
Подмярка 7.6. – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“
Мярка 22 – „Популяризиране на местните продукти и услуги“
В изпълнение на планираните дейности за популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие, сдружение „МИГ Харманли“ ще проведе двудневно обучение и информационни срещи, както следва:

Дата на провеждане Начален час Населено място Място на провеждане на събитието Вид на събитието
13.12.2017г. 10:00 часа Село Доситеево НЧ „Архимандрид Доситей – 1908“

 

Информационна среща
13.12.2017г. 13:00 часа Село Надежден Кметство село Надежден Информационна среща
13.12.2017г. 16:00 часа Село Рогозиново Зала за събрание/клуб село Рогозиново Информационна среща
18-19.12.2017г. 09:00 часа гр. Харманли Културен център Харманли, зала: Краезнание Обучение на тема: „Информираност и умения за работа с ПРСР. Придобиване на компетентност и умения за изпълнение на проекти, финансирани по Стратегията за ВОМР“.
20.12.2017г. 10:00 часа Село Върбово Читалище „Изгрев – 2008“ Информационна среща
20.12.2017г. 13:00 часа Село Шишманово Хранителен магазин/кафене село Шишманово Информационна среща
21.12.2017г. 09:00 часа Село Славяново Кметство село Славяново Информационна среща
21.12.2017г. 12:00 часа Село Болярски извор Кметство село Болярски извор Информационна среща
22.12.2017г. 10:00 часа Село Смирненци Хранителен магазин/кафене село Смирненци Информационна среща
22.12.2017г. 13:00 часа Село Бисер Кметство село Бисер Информационна среща
27.12.2017г. 09:00 часа Село Поляново Читалище „Светлина – 2010г.“ Информационна среща
27.12.2017г. 13:00 часа Село Лешниково Кметство село Лешниково Информационна среща
28.12.2017г. 10:00 часа Село Орешец Кметство село Орешец Информационна среща
28.12.2017г. 14:00 часа гр. Харманли Офис на МИГ – ул. „Петко Каравелов“ 2 Информационна среща


Екипът на „МИГ Харманли“ кани всички заинтересовани да вземат участие.

Всеки жител на община Харманли, проявяващ интерес за участие в обучението и/или информационните срещи, може да присъства. Вход – свободен! За предварително записване, може да се свържете с нас на тел.: 0884 905405; 0884 802043; 0882 630615; www.mig-harmanli.org

 

Сакар нюз
От Сакар нюз декември 8, 2017 10:00
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.