Покана за свикване на Общо събрание на МИГ – Любимец – Ивайловград

Сакар нюз
От Сакар нюз февруари 19, 2019 12:23

Покана за свикване на Общо събрание на МИГ – Любимец – Ивайловград

Акценти

  • При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 11:30 часа, независимо от броя на присъстващите.

Свързани публикации

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ – ИВАЙЛОВГРАД“

гр. Любимец, ул. „Цар Освободител“ № 11, email: mig.lyubimets@mail.bg

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ – ИВАЙЛОВГРАД“

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

На 27.02.2019г., от 10:30 часа в офиса на МИГ в гр. Любимец, ул. „Цар Освободител” №11, ще се проведе Общо събрание на сдружение „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград“. Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на сдружението, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.11, ал.2 от Устава на «МИГ – Любимец – Ивайловград» и Решение №29 на Управителния съвет, прието с протокол №17 от 19.02.2019г., при дневен ред:

  1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет на сдружение «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2018 година.

  2. Приемане на отчет за дейността на сдружение «МИГ – Любимец – Ивайловград», в това число и годишен финансов отчет за 2018г.

  3. Приемане на бюджет на «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2019 г., съставляващ одобрени със заповед на УО на ПРСР 2014-2020г., дейности и разходи по подмярка 19.4 «Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР» за 2019г.

  4. Обсъждане на предложение за промени в Устава на „МИГ – Любимец – Ивайловград” и вземане на решение.

  5. Други.

Писмените материали за общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението на адрес: град Любимец, ул. „Цар Освободител“ №11.

При липса на кворум, на основание чл.12 от Устава и чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 11:30 часа, независимо от броя на присъстващите.

Управителен съвет на сдружение „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград“

Сакар нюз
От Сакар нюз февруари 19, 2019 12:23
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.