Подписан е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по стратегията за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”

Сакар нюз
От Сакар нюз септември 16, 2020 09:36

Подписан е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по стратегията за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”

Акценти

  • Той е за придобиване на оборудване за предоставяне на фотографски и рекламни услуги.

Свързани публикации

На 9.09.2020г., в офиса на „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград” се подписа поредния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по стратегията за ВОМР на МИГ. Държавен фонд „Земеделие” одобри окончателно, финансирането на проектното предложение на „Тейлър Лаб” ЕООД – „Закупуване на оборудване за фотографско и рекламно студио”. Това е първият проект по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4.) – Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” от стратегията за ВОМР, получил финансова подкрепа по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от ЕЗФРСР.

Основна дейност по проекта е придобиване на оборудване за предоставяне на фотографски и рекламни услуги на територията на МИГ, а одобреното финансиране е в размер на 121 945.21 лева, от които 30 % е собствено участие.

Така общо от бюджета на стратегията за ВОМР са договорирани средства под формата на безвъзмездна финансова помощ в размер на 780 154 лева, с които финансово е подкрепено реализирането на 7 на брой проектни предложения на територията на „МИГ – Любимец – Ивайловград”.

Сакар нюз
От Сакар нюз септември 16, 2020 09:36
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.