Почистват коритото на река Синаповска

Сакар нюз
От Сакар нюз декември 12, 2017 20:27

Почистват коритото на река Синаповска

Акценти

  • Една от основните цели на проекта е да се осигури максимална защита на изградената от Общината ПСОВ в населеното място.

Свързани публикации

 

Вече трети месец продължават строително – ремонтните дейности по подобряването проводимостта и почистването на речното корито на река Синаповска във връзка с изпълнение на проект „Подобряване на капацитета на Общините Алпуллу и Тополовград за превенция и ограничаване на последиците от наводнения в Беломорския басейн”, реф. № CB005.1.11.084, финансиран по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция. Към настоящия момент голяма част от предвидените дейности са изпълнени. По- голямата част от коритото на реката вече е почистено от нежеланата растителност, с цел, стабилизиране на речното дъно са възстановени два броя напречни укрепителни съоръжения – хидравличен праг и рибен проход, изкореняват се дървета и храсти. Една от основните цели на проекта е да се осигури максимална защита на изградената от Общината ПСОВ в населеното място. Дигата покрай ПСОВ вече е изградена. За предотвратяване на бреговата ерозията по левия бряг се предвижда надлъжно укрепително съоръжение от габиони с Н.1.0 метър. Строителните работи, предвидени за изпълнение, ще се извършват в рамките на шест месеца, съгласно офертата на избрания изпълнител. Като резултат от изпълнението на дейността ще се постигнат заложените в проекта основни цели, а именно: подобрена проводимост на 1479 м. от р. Синаповка в с. Синапово, община Тополовград, повишена сигурност за местното население в с. Синапово чрез намаляване риска от животозастращаващи бедствия.


Проект „Подобряване на капацитета на Общините Алпуллу и Тополовград за превенция и ограничаване на последиците от наводнения в Беломорския басейн”, реф. № CB005.1.11.084

 

 

Сакар нюз
От Сакар нюз декември 12, 2017 20:27
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.