Трето заседание на Общински съвет – Болярово

Лора Величкова
От Лора Величкова ноември 27, 2015 18:38

Трето заседание на Общински съвет – Болярово

Акценти

 • Приети бяха и Стратегия за управление на общинската собственост в община Болярово
 • Гласува се изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите

Свързани публикации

На 25 ноември Общински съвет – Болярово проведе третото си заседание. По първа точка от дневния ред, общинските съветници разгледаха, дискутираха и приеха Правилник за организацията и дейността на ОбС Болярово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 година.

По втора, която бе относно издигането и приемането на заместник-председател на Общинския съвет, кандидатурата на съветника от групата на БСП Димитър Михов Драгоманов бе одобрена.

В следващата точка бе уточнен съставът на Постоянните комисии на Общински съвет Болярово за мандат 2015 – 2019 година.

На това заседание бе утвърдена и новата структура на общинската администрация за мандат 2015-2019 г.;

 • утвърдени бяха броя на кметските наместничества в общината, както и размера на трудовото възнаграждение на общинският кмет и останалите новоизбрани кметове на населени места.

Приети бяха и Стратегия за управление на общинската собственост в община Болярово; изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите;

 • промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2015 година.
 • Утвърди се нов състав на местна комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Местите депутати гласуваха и:

 • предложение за делегати в Общото събрание на Регионална асоциация на общините “Тракия;
 • предложение за представител на община Болярово и ОбС Болярово в общото събрание на “Асоциация общински гори” със седалище София;
 • относно избор на представител на Общински съвет Болярово в Областен съвет за развитие на област Ямбол;
 • относно определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/;
 • предложение на областен управител на основание чл. 198 е, ал. 5 от закона да водите за разглеждане на въпрос от „Асоциация по „В и К“ на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – Ямбол на редовно заседание на 10.12. 2015 г. от 11 ч. в заседателната зала в сградата на Областна администрация – Ямбол и за съгласуване позиция и мандат От Общински съвет на община Болярово за гласуване на представителя по въпрос от дневния ред на общото събрание на асоциацията.

Общинските съветници обсъдиха и приеха и докладни записки относно:

 • отчет за работата на вистншс “Крайгранична искра” за 2015 година;

одобряване на задание и даване на разрешение за изготвяне Проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на имот с номер 000116 в местността “Касърова вода”, по плана на с.Оман;

 • одобряване на задание и даване на разрешение за изготвяне Проект на Подробен устройствен план за регулация и застрояване на 69208.40.914 по КК на с.Стефан Караджово;
 • ползване на дървесина от общински горски фонд на територията на община Болярово.
Лора Величкова
От Лора Величкова ноември 27, 2015 18:38
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.