Пейчо Стайков: „За да се кандидатираш за управленец, трябва да бъдеш коректен към избирателите си“

Сакар нюз
От Сакар нюз октомври 17, 2015 09:20

Пейчо Стайков:  „За да се кандидатираш за управленец, трябва да бъдеш коректен към избирателите си“

Акценти

  • Вестник НОВИНИ, брой 38/640, 16 - 22 октомври 2015 г., година XIII

Свързани публикации

Някои от проектите, които реабилитирахте, бяха направени преди Вас. Как намерихте начин да ги финансирате?
През последните дни малко се спекулира с тази тема и това е обяснимо, след като сме пред избори. Да, една част от техническите проекти за улиците са проектирани през последните десетина години. Това отчасти създаде проблеми при изпълнението на някои подходи към входове на сгради и дворове. Голямата част от техническите проекти са правени през 2012 – 2015 г. Като процент съотношението приблизително е следното: 15% от усвоената стойност са от техническите проекти, правени преди повече от 4 години, а към 85% са от проекти правени през последните 4 години.
Техническият проект е само една част от документите, с които се кандидатства за финансиране пред подходящия орган за финансиране. Умението е да се следи и подготви отговаряща на съответните изисквания документация, подаде в указания срок и защити така, че да получи финансиране. Точно това се научихме да правим през последните 4 години и затова в общината се извърши и продължава да се извършва строителство в обеми с десетки пъти в повече от предишни мандати. Това е свързано с много срещи и разговори пре-димно в София, където са институциите, имащи отношение към финансирането с европейски средства.
През мандата над 160 дни съм бил в София, което преизчислено в месеци е около 8 месеца работа в София. Нещата се решават на место в министерствата, агенциите и другите държавни институции, от които зависи финансирането. Направил съм десетки срещи с министри, заместник-министри и депутати. Посещавал съм и кабинета на министър-председателя във връзка с финансирането на ремонта на моста над река Марица. Създал съм десетки лични контакти и комуникацията с тези институции даде своя резултат. Няма разумен жител на общината, който да отрече строителството, което се извърши и продължава да се извършва в общината. Отричането на построеното е евтина предизборна игра. Резултатите в общината са видими и те ще бъдат още по-видими през втория ми мандат, защото имам в готовност десетки нови проекти, които са консултирани и очакват отварянето на новия програмен период 2014 – 2020 г.

Ремонтът на Главната улица е към края си, а сега започна и ремонтът на площад „Шейновски“. Какво ще представлява той след реконструкцията?
Гражданите на Симеоновград знаят добре как изглеждаше пешеходната част от ул. “Търговска”. Сега тя се оформя по доста по-различен начин. Плочникът вече е завършен, предстои монтирането на осветителни тела и скамейки в един стил. Съобразихме се с желанието на гражданите и променихме първоначалните скамейки. Сега те ще са с облегалки. Теренът около двете заведения беше съобразен с желанието на наемателите. Ще има няколко вида кашпи със зеленина и цветя. Масивни и в стил еднакъв с кашпите ще са кошчетата за отпадъци. В началото и края на пешеходната зона ще има конуси за ограничаване на преминаването на автомобили през зоната.
Площад “Шейновски” ще има същата визия като пешеходната зона. Същият плочник. Ще бъде запазен паметникът в центъра на градинката и възпоменателната плоча на В. Левски. Пред общината ще се затвори преминаването на автомобили, а ще се отвори откъм горната част на градинката. Това се прави с цел да се оформи пред сградата на общината достатъчно пространство, където в бъдеще ще се монтира открита сцена за провеждане на различни мероприятия. Ще се променят полетата със зеленина и растителността в тях. Ще се освети градинката и ще се оборудва със скамейки и осветителни тела в същия стил като на пешеходната зона.

Пътищата за Хасково и Димитровград не са в добро състояние, ако станете кмет, ще търсите ли пари за финансирането им?
Определено да. За пътя Симеоновград – Димитровград – Чирпан след като заедно с кмета на Димитровград Иво Димов настоявахме в МРРБ за неговия ремонт се осигуриха средства за проектирането му. Имаме уверението на АПИ, че за следващата година ще бъде планувано и финансиране на самото строителство.
За пътя Симеоновград – Хасково ще се търси финансиране след окончателното приключване на ремонта на ЖП инфраструктурата на територията на Симеоновград, защото по този път се предполага, че ще бъдат извозени през следващите месеци хиляди тонове строителни материали. Очаква се септември 2016-та да приключи ремонтът на ЖП линията и тогава ще настоявам за неговото ремонтиране пред АПИ.

В града се направиха много неща, не смятате ли, че и на селата трябва да се обърне повече внимание?
До определена степен съм длъжник на селата, въпреки че пътищата до шест от осемте села от общината се ремонтираха през последните 4 години. Това са пътищата, водещи до с. Калугерово, с. Пясъчево и отчасти до с. Навъсен. Не е избледнял споменът за състоянието на този път от преди 4 години. През настоящата година се ремонтира частта, собственост на община Симеоновград на пътя, водещ от с. Константиново през с. Поляново до гр. Хармани. Ремонтира се пътят с. Троян, с. Дряново, с. Тянево.
Имаме готовност за кандидатстване за финансиране с европейски средства на десетки от улиците по селата. Имаме готов проект за цялостна промяна на площада и част от сградите, намиращи се около площада в с. Тянево. Готов е проектът за цялостна подмяна на осветлението и в осемте села и монтирането на камери за наблюдение. Имаме нагласа да кандидатстваме за изграждане на зали за тъжни и весели ритуали.

Как смятате да разрешите безкрайния въпрос с питейната водата?
Вече има начало на решаването на проблема. След дълго настояване и много срещи на различни нива в МРРБ вече има представено предпроектно проучване и задание за изготвяне на проект за пречиствателно съоръжение. Нещата с качеството на питейната вода са изключително сериозни. Проблемът е обсъждан на много нива в десетки срещи на областно ниво и в МРРБ. Водена е огромна по обем кореспонденция с институциите имащи отношение към качеството на водата. При последното посещение преди няколко дни на заместник-министър Иван Аспарухов в Симеоновград получих уверението, че от тук нататък процеса ще бъде ускорен и ще се предвижват в максимално бързи срокове следващите процедури по решаването на проблема с качеството на питейната вода. Финансирането ще е изцяло от МРРБ и е заложено в краткосрочния план за развитие на “Водоснабдяване и канализация” – Хасково, ЕООД.

Сметопочистването в общината не е на нужното ниво…
Затруднението бе предизвикано от ремонтите на тринайсетте улица на града и на пътищата в някои от селата както и от някои кадрови проблеми във фирмата, извършваща почистването. Мисля, че през следващите седмици ще се усети подобряването му. От тази седмица започна доставката на допълнителни съдове за сметосъбиране и промяна на графика на събиране на отпадъците. Надявам се с подмяната на повредените съдове, увеличаване на броя им и с оптимизирането на графика постепенно да се повиши хигиената в града и селата.

Критикуваха Ви, че по време на Вашето управление сте пропуснали да кандидатствате по няколко програми за заетост.
Има много популизъм в тези критики. Едната от програмите е “Старт на кариерата”. Там можеше да кандидатстваме за едно место, но ние нямахме отговарящи на условията лица. За останалите две бройките бяха много ограничени и условията такива, че общината трябваше да се разплати с работещите и после няколко месеца да чака възстановяване на средствата. По подобна програма общината работи през 2014 година и чака повече от 6 месеца за възстановяване на изплатените заплати и осигуровки. Към момента на отварянето на тези програми общината нямаше такъв резерв от свободни средства. Алтернативата беше да теглим кредит, но преценихме, че това не е изгодно за общината и отказахме участие. Така направиха и редица други общини. Пояснявам, че и в трите програми ставаше въпрос за сборно 10-15 работни места, за от 3 до 12 месеца и за от 4 до 8 часа заетост.

На последните няколко сесии на ОбС Ви задаваха един и същ въпрос – да съобщите имат ли задължения местните парламетаристи.
Да, имат задължения както действащите съветници, така и кандидатите за следващия мандат. Само в една от коалициите в новата листа от 13 кандидати има 5 със задължения сборно за над 7 хиляди лева от няколко години.

Сигурен ли сте, че във Вашата листа няма такива хора?
Декларирам, че в листата, на която аз съм водач, няма кандидати със задължения към общината. Нека това направят и другите водачи на листи. Иначе се получава нещо много пошло и нечестно спрямо избирателите. Все пак със средствата от тези данъци се почиства, осветява и поддържа средата, в която живеем. Трудно е за разбиране как някой ще се кандидатира да е част от управленския екип на общината, която се грижи за поддържане на добра среда за живеене, а няма да е коректен данъкоплатец. Ще иска доверието на гражданите да бъде управленец, а не е лоялен към тези граждани. Това означава, че е некоректен към избирателите си и получава услуги без да ги заплаща за сметка на останалите коректни жители на общината, а в същото време ги призовава да му имат доверие, че ще защитава интересите им в бъдещия Общински съвет. Може би това е въпрос, касаещ етичната категория морал. Точно сега е моментът, в който избирателите могат да санкционират с гласуването си подобни кандидати.

По селата няма навсякъде уличното осветление, а хората се оплакват, че стават много кражби през нощта.
Имаме направен проект за цялостна промяна на осветлението и в осемте села и поставяне на над 100 камери в тях. Консумацията на енергия на проектираните осветителни тела е чувствително по-ниска, от тази която е в настоящия момент. Това ще ни позволи със същия разход да осветяваме повече улици и площади и за по-продължително време от тъмната част на денонощието. На всяко десето осветително тяло ще се монтира камера, която денонощно ще прави запис от контролираното пространство и ще го подава към центъра за управление на осветлението. Местоположението на камерите ще може да се променя според необходимостта. Очакванията са, че монтирането на камерите на входовете, изходите и на възловите места в селата значително ще ограничи кражбите. При отваряне на подходящата мярка ще подадем веднага проекта, за да търсим финансирането му.


Местни избори 2015. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.

Сакар нюз
От Сакар нюз октомври 17, 2015 09:20
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама

Посещения

  • 9 910 587 преглеждания