Отпуснаха пари за насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Сакар нюз
От Сакар нюз април 16, 2018 09:31

Отпуснаха пари за насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Акценти

 • Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” Харманли и на тел.: 0373 8 27 65 и 0373 8 3112

Свързани публикации

Дирекция “Бюро по труда”- Харманли провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица.

Дирекция “Бюро по труда”- гр. Харманли уведомява работодателите от общините Харманли, Симеоновград и Тополовград, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства – 3836 лв.;
 • безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) свободни средства – 2916 лв.;
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели – микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)свободни средства – 4362 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) свободни средства – 3316 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)свободни средства – 3431 лв.;
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)свободни средства – 3374 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)свободни средства – 8370 лв.;
 • безработни лица с поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ)свободни средства – 5365 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ)свободни средства – 3934 лв.

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

 • работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1)свободни средства – 4552лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.

Дирекция „Бюро по труда” гр. Харманли разполага с финансови средства за обучение по заявка от работодател по чл.63 от ЗНЗ в размер на 1796 лв.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” Харманли, както и на тел. Както и на тел. 0373 8 27 65 и 0373 8 3112

Снимка: Интернет

Сакар нюз
От Сакар нюз април 16, 2018 09:31
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.