От Социалното предприятие има нужда и то ще продължи

Стоян Тонев
От Стоян Тонев октомври 7, 2020 11:44

От Социалното предприятие има нужда и то ще продължи

Акценти

  • Регионален вестник, # 37/921 година XVII, 2-8 септември 2020 г. Излиза всеки петък в общините: Харманли, Тополовград, Симеоновград, Любимец, Свиленград, Ивайловград и Маджарово

Свързани публикации

Красимира Ятакчиева – началник отдел ОбА – Тополовград и Красимира Майсторова, ръководител на Социалното предприятие

Навършиха се две години от създаването на Социалното предприятие в с. Устрем. Какво се случи, какво бе постигнато, развитие или задържане се наблюдава в дейността по разширяване на социалните услуги в общината? Как започна и се разви всичко около това начинание на Община Тополовград?
Красимира Ятакчиева: Социалното предприятие в с. Устрем започна да функционира преди малко повече от две години по проект на Община Тополовград. Той бе финансиран от Оперативна програма „Човешки ресурси“. Целта бе да се създаде трудова заетост на безработни лица по двата компонента на проекта – Социална кухня и Осигуряване на лична помощ на жители на община Тополовград, нуждаещи се от грижа и подпомагане. Мястото бе избрано неслучайно в с. Устрем, поради факта, че има подходяща база за кухня и селото е второто по големина в общината след Тополовград. Със средства по проекта бе направен ремонт и преустройство на кухнята на детската градина, като се съвместиха дейностите на Социалната кухня и кухнята на градината. След ремонтните дейности бе доставено изцяло ново кухненско оборудване и се създаде една съвременна база за обслужване на потребителите. Предприятието задоволява нуждите на уязвими групи от населението – болни, възрастни, самотни хора в невъзможност за самообслужване, нямащи близки и роднини. Със създаването на Социалното предприятие /СП/ се получи и друг ефект – облекчи се дейността на Домашния социален патронаж /ДСП/ в Тополовград, който беше претоварен, тъй като обслужваше потребителите от цялата община. По този начин се обособиха два района, като ДСП обслужва потребителите от Тополовград, Каменна река, Орлов дол, Българска поляна, Хлябово, Синапово, Орешник, а СП пое потребителите от Устрем, Радовец, Срем, Княжево, Капитан Петко войвода, Мрамор и част от Орешник. Първоначално СП започна с персонал от 40 лица – работници в кухнята и персонални помощници, грижещи се за хора, които са в невъзможност да правят това сами, и това са хора от цялата община. В рамките на една година СП постигна устойчивостта, която бе заложена по административния договор на проекта. От 01.10. 2020 г в предприятието ще работят 19 човека, като част от тях ще бъдат обслужващ персонал в социалната кухня, а останалите ще са персонални помощници на хора в нужда от различни населени места в общината.

Г-жо Майсторова, вие сте тук от самото начало на СП. Как започнахте, с какви трудности се сблъскахте, как хората, на които помагате, приемат вашата работа и резултатите от нея, изобщо как се разви дейността ви вече повече от две години?
Красимира Майсторова: Като всяко едно начало и тук беше трудно, в смисъл, че хората по селата са свикнали да разчитат на произведеното от тях в градинката, в личното стопанство и не са научени на готова храна, която при това и се заплаща. В началото беше трудно да ги убедим, че кухнята е полезна, че ние работим за тяхно улеснение, а нуждаещите се на практика са твърде много. И не само това, те непрекъснато се увеличават – самотни и възрастни хора по селата с различни заболявания, които обслужваме. Трудно се решаваха в началото да се записват, но като чуеха от ползвателите на кухнята, че храната е хубава и че така е много по-лесно, започнаха да идват при нас. Има разбира се движение, някои починаха, други се отказват, защото пенсиите им са малки, но на тяхно място идват други хора и капацитетът ни е запълнен. В началото стигнахме до 52 потребители, сега се редуцираха в рамките на 40 – 45, но това всъщност са ни и възможностите. Дневно разкладката идва в рамките на 3.50 – 4.00 лв. с три яденета, половинка хляб, три пъти в седмицата и кисело мляко, като се стремим да разнообразяваме менюто, за да са доволни хората. Тези, които ползват услугата персонален помощник, също са доволни по техните думи и както казва една от потребителките на тази услуга: “Ако не сте вие да ни отворите вратата, няма кой да ни погледне“. За съжаление нуждаещите се от тези услуги са много и при това застаряващо население в общината ще стават все повече, така че потребността от дейности като нашата ще става все повече и тя ще става все по жизнено важна. Тук искам да добавя и нещо друго, което правим и което е извън сферата на нашите задължения. Освен доставянето на храната, ние закупуваме и доставяме лекарства на тези хора, които не могат сами да направят това. Самите потребители поискаха това, като ние сме изработили един формуляр-заявка, в който се описва какво точно искат и след това всичко се отчита с касова бележка, за да няма недоразумения. Така и така ходим при тези хора, нищо не ни пречи да им правим и тази услуга.

А какво е разпределението, покритието на населените места от вашия район с потребители на услугите ви?
Красимира Майсторова: Най-много са потребителите в Устрем, като най-голямо населено място и база на СП – 19, в Капитан Петко войвода са 6, в Орешник е 1, в Мрамор – 2, в Княжево – 2, в Срем – 3, в Радовец – 9, общо 42 към момента в платената кухня на СП. В същото време работим и по безплатната програма „Топъл обяд“, където храним 40 човека общо от изброените по-горе населени места от района. Или общо по двете линии Социалната кухня приготвя храна за 85 човека, като това е и капацитетът на кухнята, тъй като тя все пак е малка и не може да поеме повече потребители.

Г-жо Ятакчиева, сега пак към вас. След като приключи проектът, по който бе създадено СП, как по-нататък продължи дейността му, вече година време. Как Общината успя да го задържи, продължи и разработи, вече като общинско начинание?
Красимира Ятакчиева: Проектът беше в рамките на година и половина – от началото на юни 2018 г. до края на октомври 2019 г. В рамките на проекта беше разработена и утвърдена Наредба, която да регламентира събирането на такси за социални услуги от потребителите, разбира се, съобразени с техните доходи. Това е една от социалните дейности в общината, която реализира приходи. Тези такси не могат да осигурят цялостната издръжка на Социалното предприятие, то се финансира и издържа от бюджета на Община Тополовград. Като началник на отдел „Хуманитарни и социални дейности“ /ХСД/ искам да кажа, че прави чест на Община Тополовград, че осигури достатъчно финансови средства за издръжката на Социалното предприятие. Социалната политика е сред приоритетите на нашата община и на кмета на общината г-н Божин Божинов и колкото и да е трудно от финансова гледна точка Социалното предприятие е обезпечено с необходимите ресурси. Нашата община е малка, но ние имаме добре развита и балансирана система от социални дейности и услуги, което прави силно впечатление на външните посетители, особено на тези, които имат възрастни и самотни роднини и близки в общината и те го оценят. Социалните услуги следва да бъдат приоритет на бъдещите политики на община Тополовград. За хората, които работят в ДСП – Тополовград и в СП – Устрем искам да кажа, че те проявяват отговорност и загриженост в работата си и потребителите са доволни. Ако има претенции, то те не са свързани с качеството на услугите, а с желана от тях промяна в законодателството, което да облекчи потребителите откъм финансово натоварване, което няма нищо общо с работата на общината в социалната сфера. Всички проверки и мониторинги на изпълнението на проекта останаха впечатлени от постигнатото, особено от факта, че то е изнесено извън центъра на общината и създава работни места в други населени места.

А какви са Вашите и на общината виждания за бъдещето на СП и социалните услуги, извършвани от него?
Красимира Ятакчиева: Моето мнение е, че СП трябва да продължи да се развива, още повече, че Програмата „Топъл обяд“ ще продължи да действа в условията на кризата, свързана с последствията от COVID-19. Имайки предвид демографското състояние и възрастовата структура на населението от общината, потребителите, нуждаещи се от тези услуги, ще се увеличават. Становището на общинското ръководство е предприятието да се развива като трайна дейност на Община Тополовград.
Становището на кмета на общината г-н Божинов е, че обезпечаването на дейността на СП и на ДСП, както и на останалите социални услуги е от първостепенно значение с цел задоволяване потребностите на населението и най-вече на уязвимите и социалноизключените групи.

Стоян Тонев
От Стоян Тонев октомври 7, 2020 11:44
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама