Конкурс за избор на директор

Сакар нюз
От Сакар нюз юли 10, 2020 13:20

Конкурс за избор на директор

Акценти

  • Регионален вестник, # 27/911 година XVII, 10 - 16 юли 2020 г. излиза всеки петък в общините: Харманли, Тополовград, Симеоновград, Любимец, Свиленград, Ивайловград, Маджарово

Свързани публикации

На основание чл.89 и чл.91 от КТ, във връзка с чл.213, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование, Заповед на кмета на Община Харманли и в съответствие с утвърдените Правила за провеждане на конкурси за заемане на длъжността директор на общинска детска градина на територията на община Харманли

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За длъжността директор на ДГ “Детски свят“- Харманли
2. Кратко описание на длъжността
Директорът на детското заведение планира, организира, ръководи и отговаря за реализиране на държавната политика в областта на предучилищното образование, възпитателно-образователния процес и цялостната административно-управленска дейност.
3. Минимални и специфични изисквания към кандидатите:
3.1. образование – висше;
3.2. минимална образователно-квалификационна степен бакалавър;
3.3. област на завършеното висше образование – Педагогически науки;
3.4. специалност от професионално направление „Педагогика“, с присъдена професионална квалификация „педагог“, „детски учител“, „детски и начален учител“.
3.5. 5 /пет/ години учителски стаж, по смисъла на чл.213, ал.2 от ЗПУО и чл.19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
3.6. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
3.7. да не са лишавани от право да упражняват професията си;
3.8. да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката.
4. Начин на повеждане на конкурса:
– допускане до конкурс по документи;
– тест;
– интервю с постигналите минимален изискуем резултат на теста.
5. Необходими документи, място и срок за подаването им:
5.1. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят следните документи:
– заявление за участие в конкурса /по образец/;
– професионална автобиография;
– копия от документи за завършена степен и специалност на висшето образование и допълнителна квалификация;
– копие от документи, удостоверяващи продължителността на учителския стаж (служебна, трудова или осигурителна книжка)
– свидетелство за съдимост /в срок на валидност/
– медицинско свидетелство, във връзка с кандидатстването за длъжността директор на общинска детска градина;
– удостоверение от психиатричен диспансер по местоживеене.
5.2. Място и срок за подаване на документи за участие:
Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени от кандидатите лично или чрез пълномощник в Информационния център на Община Харманли, ул.“П.Каравелов“ №4, в срок до 10.08.2020г, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа
Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявявани на информационното табло в Информационен център – Община Харманли, както и на електронната страница на Община Харманли: www.harmanli.bg
За информация: 0373/82015 – Маргарита Костолова – „Човешки ресурси“
МАРИЯ КИРКОВА /п/

Сакар нюз
От Сакар нюз юли 10, 2020 13:20
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.