Община прие програма за справяне с безстопанствените кучета

Милена Митева
От Милена Митева август 13, 2019 07:54

Община прие програма за справяне с безстопанствените кучета

Общинският съвет в Харманли прие програма за овладяване на безстопанствените кучета на територията на общината. В нея е записано, че се цели намаляване на популацията на безстопанствените кучета. Общите усилията на общинската власт, природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите трябва да се обединят, за да се намери хуманно и съвременно решение на проблема.
В задачите на програмата са включени: овладяване броя до трайното изчезване на явлението „безстопанствени кучета“; контрол върху отглеждането на домашни кучета; намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания, които касаят хора и животни; повишаване чистотата на градската среда.
Предложението на кмета Мария Киркова, внесено на последната сесия, бе прието от съветниците. В докладната бе пояснено, че преди това е направен анализ на обстановката, който е установено, че големият брой безстопанствени кучета води до пренасяне на болести, опасни за човека. Вече има регистрирани случаи на ухапвания на хора.

Правителството прие Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на България. С нея се въвежда интегриран дългосрочен подход на национално ниво, който има за цел да регулира съществуващите популации от бездомни животни. Той трябва да бъде включен в местните дейности на общините на територията на цялата страна.

Първа мярка –  изграждане на площадка

В парк „Димана Данева“ ще се изгради площадка за кучета“ Тя, заедно с поставените съоръжения, ще струва 20 000 лв. Това решение взе ОбС на Харманли.
Съветникът Михаил Лисков поиска да знае какво ще представляват те. На въпроса отговори зам.-кметът Валентина Димулкса:
„Този обект “Изграждане на площадка за кучета” е гласуван с бюджета за 2019-та. За осъществяването ѝ има отредено място от главния архитект на общината. Изгражда се върху естествен терен в парка, който няма да се бетонира. Предвидено е освен оградата да има и заграждение за малки и за едри животни. Разделена е на две за едри и дребни кучета. Ще има препятствие за преминаване, везни за бучение, тунел и врати за вход.“
Идеята е да се пуснат там свободно да се обучават кучета.
Г-жа Димулска информира, че в града ни от 5 години има киноложко дружество, което интензивно се развива добре. Вече 2 години организират киноложка изложба в близост до мястото, където ще се изгражда площадката.

Част от програмата

Мярка I. Създаване на организация за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината.
1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка (за кратко наричани обработка) и връщане по места на социализирани и здрави безстопанствени кучета:
2. Обработката на безстопанствени кучета се извършва в регистрирани стационарни и/или подвижни амбулатории;
3. Обработката се извършва на принципите на масова кастрация по райони и във връзка с молби и сигнали на граждани;
4. Залавянето на безстопанствени кучета се извършва съгласно чл.42, ал. 1 от ЗЗЖ;
5. Транспортирането на кучетата се извършва в клетки и съгласно изискванията на чл.42, ал.2 от ЗЗЖ.
2. Евтаназия на неизлечимо болно и доказано агресивни безстопанствени кучета:
6. Неизлечимо болни животни се подлаган на евтаназия, съгласно чл.179, ал.З, т. 1,2 и 4 от ЗВД и чл.51 от ЗЗЖ.
7. Кучета, участвали в инцидент, се залавят приоритетно в рамките на едно денонощие след подаване на сигнала. Сигналът се проверява по процедурата на програмата. При потвърждение на сигнала кучетата се третират съгласно чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗВД и чл. 51 от ЗЗЖ.
3. Създаване на информационна база данни за обработените безстопанствени кучета, в която се вписва датата и мястото на обработката, ветеринарния лекар извършил манипулацията, мястото, на което е върнато кучето.
4. Установяване на устойчиви практики за осиновяване на безстопанствени животни.
5. Провеждане на информационно – образователни кампании.
Образователните кампании се изработват и провеждат съвместно от организациите
за защита на животните, Общинска администрация – Харманли, областната дирекция по безопасност на храните и областните колегии към БВС.
МЯРКА II. Определяне на места за разходка на кучета, както и организиране и обозначаване на места забранени за разходка на домашни кучета.
МЯРКА III. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета. Контролът по спазване на програмата се извършва от кмета на Община Харманли и кметовете на съответните кметства.
МЯРКА IV. Създаване на организация за регистриране на домашните кучета и маркирането им като такива с подходяща маркировка.
1. Регистрацията на домашни кучета се извършва съгласно чл. 174 от ЗВД. Общинска администрация – Харманли изготвя и поддържа регистър на домашните кучета на база подадени декларации.
2. Таксата за домашни кучета се събира от Общинска администрация – Харманли.“

Милена Митева
От Милена Митева август 13, 2019 07:54
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.