Над 20 точки приеха съветниците на Болярово на последната сесия

Лора Величкова
От Лора Величкова юни 30, 2015 08:13

Над 20 точки приеха съветниците на Болярово на последната сесия

Акценти

  • Те приеха информация за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници
  • Глосяваха общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета за периода 2015-2018 година.

Свързани публикации

Но последната сесия на ОбС – Болярово общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: актуализиране и утвърждаване на общинската и областна транспортни схеми в община Болярово, отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани, отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници , отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници, подзаконовите нормативни актове и Наредба за гробищните паркове на община Болярово, информация за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници, приемане на Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета за периода 2015-2018 година, промяна на бюджета и инвестиционната програма на Общината за 2015 година, продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в землището на с. Попово, продажба на недвижими имоти -в с. Дъбово, предоставяне под наем или аренда на пасища и мери – общинска собственост на територията на общината, приемане на Наредба № 23 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях находящи се на територията на община Болярово; издаване на запис на заповед в полза на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавена стойност след извършено авансово плащане по договор № 28/321/01517 от 10.12.2013 г. по мярка 321 за Проект “Реконструкция на път JAM 1028/ІV-79021 от разклон ІІ-79 – Попово – Дъбово – Стефан Караджово/ от км.2+800 до км.16+600”, сключен между Община Болярово и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, искане на ОС ”Земеделие” Елхово, офис Болярово за възстановяване на право на собственост върху земеделски земи на наследниците на Тончо Пеев Стойков от с. Дъбово, предложение за замяна на поземлени имоти от земеделска земя възстановена по ЗСПЗЗ собственост на община Болярово намиращи се в землището на Болярово

В последната точка от дневния ред – изказвания, питания, становища и предложения на гражданите, общинският съветник Мария Тодорова постави проблем от името на граждани, искайки съдействие и помощ при решаването му.

Заседанието се проведе в понеделник, 29 юни.

Лора Величкова
От Лора Величкова юни 30, 2015 08:13
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама