Многопрофилна болница за активно лечение – Свиленград

Сакар нюз
От Сакар нюз юли 22, 2015 09:13

Многопрофилна болница за активно лечение – Свиленград

„Многопрофилна болница за активно лечение – Свиленград” ЕООД се намира на ул. „Сан Стефано” №1 в Свиленград. Лечебното заведение е с предмет на дейност: диагностика и лечение на остри и хронични заболявания, родилна помощ, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия. Пряко обслужва населението на общините Свиленград, Любимец, Тополовград и Ивайловград.

„МБАЛ-Свиленград”ЕООД разполага със 120 легла. В нея работят 161 души персонал, от които 44 лекари, 1 магистър фармацевт, 62 медицински специалисти и 54 души друг персонал (към 2011 г.) През април 2014 тук се монтира съвременна апаратура за 4.3 милиона.

Управител: 0379 74 071, факс 0379 715 34, e-mail mbalsv@gmail.com


Клинична лаборатория 0379 740 31, микробиологична лаборатория 0379 631 30

Отделение по образна диагностика 0379 740 34

Отделение по хемодиализа 0379 715 47

Детско отделение, завеждащ отделение 0379/74037

Акушеро-гинекологично отделение, завеждащ отделение 0379 740 38

Вътрешно отделение, лекари 0379 740 52

Отделение по нервни болести 0379 740 18

Отделение по анестезия и интензивно лечение/ОАИЛ/ 0379 74033

Хирургично отделение, завеждащ отделение 0379 74053

Администрация, Главна медицинска сестра 0379 74073


Управители:

2010 д-р Димитър Ермов

Сакар нюз
От Сакар нюз юли 22, 2015 09:13
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар